U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kur'anske mudžize II Čudo bez premca

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda , Te’avvuza i sure Fatiha , hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je u prethodnoj hutbi iznio različite citate Obećanog Mesije as u vezi sa vrlinama i superiornošću Časnog Kur'an. Hazreti halifa (aba) je rekao da će danas iznijeti dalje citate.

Hazreti halifa  (aba) je rekao da je  Obećani Mesija as u svojoj knjizi Tohfa-e-Qaisariyyah (Dar za kraljicu)  koju je napisao da prenese poruku islama kraljici Viktoriji na njenu 60. Godjišnicu krunisanja (dijamantski jubilej), rekao :

”Časni Kur'an je pun duboke mudrosti i superiorniji je od jevanđelja u uspostavljanu bogobojaznosti. Pravi Bog se može svjedočiti kroz Časni Kur'an. Časni Kur'an je obnovio jedinstvo Boga koje je  bilo izgubljeno u svijetu”.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da ko je još bio tamo ko bi mogao prenijeti poruku islama monarhu s takvim povjerenjem osim Obećanog Mesije as ?

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da se uprkos ovoj činjenici, neahmedi muslimani i dalje usuđuju reći da Ahmedi muslimani ne poštuju Časni Kur'an.
Nadalje, kada nemuslimani shvate da se ne mogu takmičiti ili opovrgnuti Časni Kur'an, oni pribjegavaju stvarima kao što je spaljivanje Časnog Kur'ana, kao što je nedavno viđeno u Švedskoj i viđeno u prošlosti u drugim skandinavskim zemljama.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da ako bi se svi muslimani ujedinili pod zastavom Obećanog Mesije as , onda se niko nikada ne bi usudio počiniti takva gnusna djela kao što je spaljivanje Časnog Kur'ana.

Potpuni vodič za izvođenje čovječanstva iz tame

Hazreti Halifa  (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an predstavio potpuno znanje i potpunu uputu za sva djela koja treba sprovesti. Časni Kur’an nas uči ‘Uputi nas na pravi put’ kako bismo imali koristi od potpunog znanja Časnog Kur'ana, a zatim podučava ‘Put onih kojima si dao svoje blagoslove’ kako bismo mogli kročiti po potpunom putu upute ocrtanim Časnim Kur'anom. Djelovanje prema učenju Časnog Kur'ana ima vidljivu korist jer se čovjek približava Bogu i povećava u bogobojaznosti.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an objavljen u vrijeme kada je svijet bio ogreznut u nemoralu i neredu. Sam Časni Kur'an to opisuje kao:

‘Nered se pojavio na kopnu i na moru.’ (Časni Kur'an 30:42)

Časni Kur'an je objavljen u to vrijeme  koji je opovrgao sve zloupotrebe i ispravio pogrešna vjerovanja prethodnih religija. Ovo je sve urađeno kroz savršenu i potpunu knjigu, a to je Časni Kur'an. Naročito na početku Časnog Kur'ana, Bog je sveobuhvatno iznio vjerovanja islama i pobio sve neistine prethodnih religija.

Čudo bez premca

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as.koji je rekao da je Časni Kur'an čudo. Čudo se odnosi na nešto izuzetno što se ne može porediti ni sa čim. Takav je Časni Kur'an koji je bio prisutan u cijeloj Arabiji, a niko u Arabiji nije mogao predstaviti ništa slično. Možda im se činilo da je to knjiga kao i svaka druga, ali su shvatili da je to čudo kada niko nije mogao da prikaže ništa slično njoj, a od tada to niko nikada nije mogao.

Dakle, to je čudo. To je znak koji ukazuje na postojanje Boga sa potpunom sigurnošću koja se ne može opovrgnuti ili poreći. Druge vjere su samo dovele ljude do te mjere da shvate da treba postojati Bog. Može se pogledati stvaranje svijeta i doći do zaključka da Bog treba postojati. Može se razumjeti da Bog treba da postoji kroz racionalne argumente.

Kako god, ovo se ne izjednačava sa stvarnom spoznajom i sigurnošću činjenice da Bog zaista postoji. Samo razumijevanjem i spoznajom Božjih atributa i viđenjem Njegovih znakova čovjek ne samo da može doći do izvjesnosti Božjeg postojanja, već može iskusiti Boga i sam uspostaviti odnos s Njim.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je to nivo koji moramo težiti da postignemo; da se ne oslanjaju samo na racionalne argumente, već da lično traže i uspostavljaju vezu sa Bogom kroz Njegove znakove.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoji mnogo primjera da se to dešava unutar Ahmedija muslimanske zajednice. Hazreti Halifa (aba) je rekao da mu je  čovjek iz Belgije pričao da je bio ateista, međutim, kada ne samo da je razumio racionalne argumente u prilog Božjeg postojanja, već je vidio i njegove znakove i iskusio Boga lično, nije mu preostalo ništa drugo nego da prihvati postojanje Boga.

Usavršavanje vjere kroz savršenu knjigu

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je objasnio da Časni Kur'an kaže:

‘Ovo je knjiga u koju nema sumnje; upućuje bogobojazne,’ (Časni Kur'an 2:3)

Drugim riječima, ova Knjiga je otkrivena kao rezultat Božjeg znanja i stoga je slobodna od bilo kakve sumnje ili mana. I pošto Božje znanje može dovesti čoveka do savršenstva, ono je uputa za bogobojazne. Bogobojazni su oni koji vjeruju u Boga kao Poznavatelja nevidljivog, obavljaju namaz i daju milostinju.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an usavršio vjeru, kao što Bog kaže:

‘Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju blagodat prema vama i izabrao sam za vas islam kao vjeru.’ (Časni Kur'an 5:4)

Dakle, ne postoji nijedna knjiga koja se može smatrati superiornom u odnosu na Časni Kur'an, jer se blagodati postignute kroz Časni Kur'an ne mogu postići bilo kojom drugom. Hazreti Halifa (aba) je rekao da naspram ovakvih naših stavova ipak naši protivnici kažu da ne poštujemo Časni Kur'an.

Duhovno iscjeljenje i uspostavljanje veze s Bogom

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da je Časni Kur'an izvor duhovnog iscjeljenje. On je puna mudrosti koji je ocrtao savršenu religiju i postavio duhovno iscjeljenje u liniju s fizičkim iscjeljenjem.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je pravi način uspostavljanja veze sa Bogom Časni Kur'an. Čovjek ne može uspostaviti vezu s Njim dok se ne upozna sa Njegovim znakovima i dok Njegova svjetlost ne uđe u njihova srca. Ova veza se može postići samo slijedeći ono što je opisano u Časnom Kur'anu.
Dakle, slijedeći učenje Časnog Kur'ana, može se vidjeti pravo lice Boga. Hazreti Halifa (aba) je rekao da Ahmedi također trebaju razmotriti i analizirati da li istinski slijede učenja Časnog Kur'ana. Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah omogući svima da to učine.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as koji je rekao da svi istaknuti znakovi koji bi trebali biti prisutni u božanskom spisu nisu prisutni ni u jednoj knjizi osim u Časnom Kur'anu. Od velikih prepoznatljivih kvaliteta koji se nalaze u Časnom Kur'anu, jedna je da osobu vodi od faze ‘treba da postoji Bog’ do ‘Bog sigurno postoji’.

Nadalje, niko ne može ponoviti znakove koje je Bog prikazao u Časnom Kur'anu. Čak i kada bi se ljudi udružili da pokušaju replicirati ili dočarati znak to ne bi bilo ni blizu onog što stoji u časnom Kur‘anu.Časnog Kur'ana. Samo časni Kur'an pokazuje Božiju moć. A za one koji slijede Časni Kur'an, Bog obećava:

‘za njih su velike radosne vijesti. Zato obraduj robove Moje,’ (Časni Kur'an 39:18)

A Bog je takođe obećao u Časnom Kur'anu:

‘… i koje On pomaže Svojom odredbom. (Časni Kur'an, 58:23)

I Bog obećava:

‘On će za vas napraviti jedan poseban znak i otklonit će vaše grijehe od vas i oprostit će vam; a Allah posjeduje uzvišenu dobrotu.’ (Časni Kur'an, 8:30)

Obećani Mesija as je rekao da je on sam svjedok i svjedoči o ovim znakovima, a Obećani Mesija as je poslan da nam pomogne da ih prepoznamo.

Pronalaženje Boga u riječima Časnog Kur'ana

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Obećani Mesija as objasnio da su priče koje se nalaze u Časnom Kur'anu zapravo predskazanja. Časni Kur'an je tok istine i okean predskazanja. Nemoguće je postići potpuno vjerovanje u Boga bez Časnog Kur'ana. Bog koji je skriven svijetu može se prepoznati i pronaći kroz Časni Kur'an.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as da se i zapovijed i priče nalaze u Časnom Kur'anu. Oni koji nisu u stanju da razlikuju to dvoje nalaze se u velikim poteškoćama. Oni ostaju lišeni istinske koristi od Časnog Kur'ana. U Časnom Kur'anu stoji:

Da je on bio od nekog drugog osim od Allaha, oni bi sigurno u njemu našli mnoge protivrječnosti. (Časni Kur'an 4:83)

Činjenica da nema kontradiktornosti u Časnom Kur'anu je znak istinitosti Časnog Kur'ana.

Superiornost Kur'ana nad ostalim spisima

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as koji je objasnio da su učenja Časnog Kur'ana superiornija od bilo kojeg drugog učenja. Tevrat uči oko za oko, Biblija uči da se okrene drugi obraz, međutim Časni Kur'an predstavlja apsolutno uravnoteženo i blagotvorno učenje o:

„ A zlo se može uzvratiti istom mjerom; a ako neko oprosti i to dovede do popravljanja, njegova nagrada je kod Allaha. Zaista, On ne voli prijestupnike. (Časni Kur'an, 42:41)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će se ova tema nastaviti u svjetlu citata Obećanog Mesije as u narednim hudbama.

Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Bog omogući da istinski postupamo prema učenju Časnog Kur'ana.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp