U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Veliko predskazanje o čuvenom sinu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda , Teavvuza i sure Fatiha , Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da kao što svaki Ahmedi zna, 20. februar se obilježava povodom predskazanja Muslih Mauda, također programi se održavaju širom Džemata.
Hazreti Halifa (aba) je rekao da smatra da je najbolje da spomene nekoliko stvari u vezi s tim tokom ove hutbe, Iako do ovog ima još nekoliko dana.

Veliko predskazanje o čuvenom sinu

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je Obećani Mesija as primio objavu u kojoj mu se obećava sin koji će Božijom milošću posjedovati izvrsne vrline . Počasno predskazanje Obećanom Mesiji as je glasilo:

Ja tebi prenosim Svoj znak milosti prema tvojim dovama i molbama. Ja sam čuo tvoje molbe i počastio sam tvoje dove Svojim primanjem kroz Moju milost i blagoslovio sam ovo tvoje putovanje. Tebi je dat znak moći, milosti i blizine Meni. Ti si nagrađen znakom samilosti i dobrotvornosti i podaren ti je ključ uspjeha i pobjede. Neka je mir tebi, pobjedniče. Tako Bog govori zato da oni koji žele život budu izbavljeni iz zahvata smrti i da oni koji su zakopani u grobovima mogu iskrsnuti odatle i tako da superiornost islama i dostojanstvo Božije riječi mogu postati manifestovani ljudima i zato da istina stigne sa svim svojim blagoslovima, a da laž ode sa svim svojim bolestima, i zato da ljudi mogu razumjeti da sam Ja Gospodar moći, Ja činim šta Ja hoću, i zato da oni vjeruju da sam Ja s tobom, i zato da oni koji ne vjeruju u Boga i poriču, i odbijaju Njegovu vjeru, i Njegovu Knjigu i Njegovog Poslanika Muhammeda Odabranog s.a.v.s. mogu biti suočeni sa jasnim znakom i da put krivih može postati očit.

‘Raduj se, zato, što će ti biti podaren lijep i čist dječak. Ti ćeš primiti svijetlog mladića koji će biti od tvog sjemena i bit će od tvog potomstva. Lijep i čist dječak će doći kao gost. Njegovo ime je Emmanuel i Bašir. On je opremljen Uzvišenim duhom i bit će čist od svake nečistoće. On je Allahovo svjetlo. Blagoslovljen je onaj koji dolazi od Boga. On će biti u pratnji milosti (Fazl) koja će stići s njim. On će se odlikovati veličinom, veličanstvenošću i imetkom.
On će doći na svijet i izliječit će mnoge od njihovog poremećaja kroz svoje mesijanske odlike i kroz blagoslove Uzvišenog duha. On je Allahova riječ, jer su ga Allahova milost i čast opremili sa riječju  uzvišenosti. On će biti izuzetno inteligentan i pun razumijevanja, i bit će mehkog srca i bit će ispunjen svjetovnim i duhovnim znanjem. On će okrenuti tri u četiri (značenje ovoga još nije jasno). Ponedjeljak je, blagoslovljeni ponedjeljak.

Sin, radost srca, visokog položaja, plemenit; manifestacija Prvog i Zadnjeg, manifestacija Istine i Visine; kao da se Allah spustio s nebesa. Njegov dolazak će biti veoma blagoslovljen i bit će izvor manifestacije Božije veličanstvnosti. Vidi! Svjetlo dolazi, svjetlo koje je Bog namazao parfemom Svog zadovoljstva. Mi ćemo uliti Svoj duh u njega i on će biti zaklonjen pod Božijom sjenom. On će naglo rasti u stasu  i bit će sredstvo postizanja oslobađanja onih koji su vezani u lance. Njegova popularnost će se širiti do krajeva Zemlje i ljudi će biti blagoslovljeni kroz njega. Onda će biti uzdignut ka svom duhovnom položaju na nebo. Ovo je stvar određena.”

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je u skladu sa ovim predskazanjem, rođen hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) sin Obećanog Mesije as , koga je Allah kasnije izabrao za drugog halifu. On je također objavio da je on zapravo sin kojeg je Bog predskazao Obećanom Mesiji as.

Izuzetna akademska dostignuća Muslih Mauda r.a.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da su se svi aspekti ovog predskazanja ispunili u ličnosti hazreti Mirze Baširudina Mahmuda Ahmada ra , a ima i mnogo Ne-Ahmedi muslimana  koji to svjedoče. Hazreti Halifa  (aba) je rekao da će spomenuti neke od njegovih velikih akademskih dostignuća.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je prije pominjanja ovih velikih dostignuća vrijedno je spomenuti  da je on u djetinjstvu imao vrlo slabo zdravlje; vid mu je bio veoma slab i čak je počeo da gubi vid na jedno oko. Nadalje, nije imao nikakvo uobičajno obrazovanje, zapravo, on sam napominje da je njegovo formalno obrazovanje bilo samo na osnovnom nivou. Međutim, Svemogući Bog je odredio da će biti ispunjen duhovnim i svjetovnim znanjem i kao takav, bio je obdaren  da drži takva predavanja i piše takve knjige koje su bile izvanredne i bez premca.

Pregled objavljenih radova Muslih Mauda r.a.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da su knjige, govori, predavanja, hutbe Muslih Mauda (ra). koje su objavljene u obliku knjige ili su pripremljene i spremne za objavljivanje, broj 1.424 oni su u obliku kompleta pod nazivom Anwarul Uloom koji ima 38 tomova. Ukupan broj stranica je 20.340.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da, uključujući Tafsir-e-Kabir (Veliki Tefsir) i Tafsir-e-Saghir (Kratki komentar), ukupan broj stranica koje obuhvataju njegov rad na komentaru Časnog Kur'ana iznosi 28.735. Održao je 1.808 hutbi petkom, koje se prostiru na 18.700 stranica. Održao je 51 hutbu ramazanskog bajrama koje obuhvataju na 503 stranice. Održao je 42 Kurban-bajramske hutbe koje obuhvataju 405 stranica. Vodio je 150 šerijatskih vjenčanja (Hutba tokom vjenčanja) koje se protežu na 184 stranice. Objavljena su i njegova obraćanja Šuri (džematsko vijeće) na 2.131 stranici. Postoje i razne druge kategorije, a ako se saberu sve stranice njegovih radova, one iznose oko 75.000 stranica.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je također izašlo na vidjelo da je Obećani reformator (ra) također imao neke članke u Al-Fazalu i Al-Hakamu koje još nisu uključene u Anwarul Uloom . Do sada je otkriveno 55 članaka, 27 govora, 43 sesije pitanja i odgovora, 220 snimljenih izreka i 131 pismo. Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je ostavio ogromno intelektualno blago. Hazreti Halifa  (aba) je rekao da će prvo istaknuti rad Muslih Mauda (ra) na komentaru Časnog Kur'ana i iznijeti stavove ne-ahmedija u tom pogledu.

Služenje Časnom Kur'anu

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je u Veliki Tefsir hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ra dao komentar za 69 sura Časnog Kur'ana koji obuhvataju 10 tomova i 5.907 stranica. Postoji više stranica njegovih bilješki o komentarima koji su pronađeni i broje se na hiljade. Slično, uradio je veliki dio posla u prijevodu sa kratkim komentarima Časnog Kur'ana u obliku Tefsir-e-Saghira . Njegova velika želja je bila da takav prijevod Časnog Kur'ana bude završen.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je jednom hazreti Muslih Maoud r.a. rekao da ne postoji nijedan prijevod Časnog Kur'ana osim Tefsir-e-Saghira koji je toliko svjestan izraza  koji se nalaze u  Časnom Kur'anu, kao što je on prenio u svom prijevodu. Rekao je da je to Božje djelo, i On ga sprovodi  preko koga On hoće.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je Tefsir Časnog Kur’ana Muslih Mauda (ra) također objavljen na engleskom jeziku u pet tomova. U uvodu je napisao da će zbog toga što je učenik prvog halife ra , u ovom Tefsiru biti mnogo tačaka koje je naučio od njega. Kao takav, ovaj Tefsir će sadržavati točke od Obećanog Mesije as , Prvog halife (ra) i njega samog. Rekao je da će ovaj Tefsir pomoći u liječenju duhovno bolesnih. Hazreti Halifa  (aba) je rekao da čak i oni koji danas čitaju ovaj Tefsir svjedoče o njegovoj izvrsnosti.

Pohvale i zapažanja o njegovim djelima

Hazreti Halifa  (aba) je iznio stavove Ne-Ahmedi muslimana  koji su hvalili i cijenili rad Muslih Mauda (ra) na tumačenju i komentaru Časnog Kur'ana.
Kao što je Allamah Niaz Fatehpuri, poznati učenjak koji je žalio što mu ovaj Tefsir nije bio poznat od ranije. Izrazio je da je ovo prvi Tefsir na urdu jeziku koji može zasititi um i da je takav da čak ni njegovi protivnici ne mogu opovrgnuti tezu iznesenu u njemu.
Hazreti Halifa  (aba) je također iznio stavove poznatog vođe Ahrar pokreta, po imenu Maulvi Mazhar Ali Azhar, koji je napisao da se niko od Ahrara ne može mjeriti sa znanjem hazreti Mirze Bashiruddina Mahmuda Ahmada ra ., posebno kada je u pitanju poznavanje Časnog Kur'ana. On je izrazio svoje razočarenje zbog pokreta Ahrar, rekavši da oni nisu ni blizu zajednice hazreti Mirze Baširudina Mahmuda Ahmada ra . Hazreti Halifa  (aba) je također iznio mišljenja raznih drugih učenjaka koji su pohvalili rad Muslih Mauda (ra) .

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da su 19. juna 1966. godine novine Qandeel pisale da je Tafsir-e-Saghir predstavljen na način koji je lako razumljiv, tako da može biti dostupan svima. Slično tome, također ima na umu komentare prethodnih Tefsira Časnog Kur'ana kako bi predstavio sveobuhvatno razumijevanje. List navodi da je objavljivanje Tefsir-e-Saghira velika usluga islamu. Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je ovih dana Tefsir-e-Sagir zabranjen u Pakistanu jer se tvrdi da obeščašćuje Časni Kur'an, dok su njihovi ljudi izrazili koliko je to korisno i bez premca.

Hazreti Halifa  (aba) je također iznio stavove zapadnih i evropskih učenjaka o komentaru Hazreti Mirze Baširudina Mahmuda Ahmada (ra) na Časni Kur'an. Na primjer, AJ Arberry, poznati učenjak, rekao je da je ovaj komentar veliko postignuće. On je rekao da ne bi bilo pretjerano reći da se ovo djelo posebno izdvaja u historiji islamskih akademika. Hazreti Halifa  (aba) je iznio stavove raznih drugih učenjaka i izdavača.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da su ne-Ahmadi muslimani također pohvalili različite govore koje je održao Muslih Maud ra . Na primjer, održao je govor koji je potom objavljen pod naslovom Novi svjetski poredak .
Poznati egipatski novinar i profesor Abbas Mahmoud al-Aqqad rekao je da je nakon proučavanja ovog predavanja jasno da je predavač imao puno znanje o fašizmu, nacizmu, komunizmu i drugim svjetskim porecima, ali je iznio i vrlo ispravno uvjerenje da političari i vlade same ne mogu riješiti probleme kao što su siromaštvo i glad, nego je potrebna duhovna moć da bi se ti problemi riješili i oni se mogu riješiti samo kada se svi ljudi udruže.
Rekao je da je obećani reformator (ra)također iznio vrlo pravedan pogled na različite poretke i predstavio novi poredak koji može biti univerzalno prihvaćen i uz dobre dokaze pokazao da je samo islam taj koji posjeduje sposobnost rješavanja svih svjetskih pitanja.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je još jedno predavanje koje je održao Muslih Maud “Početak razdora u islamu”. To je bilo toliko duboko i pokazalo je njegovo veliko znjane o historiji islama da su poznati učenjaci počeli sebe smatrati njegovim učenicima. Obećani reformator (ra)  je iznio da su hazreti Osman (ra.) i ashabi bez ikakve greške, a ashabi se nisu protivili halifatu hazreti Osmana, (ra.).
Hazreti Halifa  (aba)iznio je stavove raznih učenjaka u vezi sa ovim predavanjem, kao što je Syed Abdul Qadir MA, profesor Islamskog Koledža u Lahoru, posvjedočio je da je ovo bilo vrlo naučno predavanje. Rekao je da je i sam studirao historiju, ali je vrlo malo onih koji su uspjeli da dođu do korijena nesloge u vrijeme hazreti Osmana, ra i da shvate događaje koji su se desili, i da  ih predstave na ovako jasan  način. Rekao je da nikada u historiji islama nije urađeno ovako sveobuhvatno djelo na ovu temu.

Hazreti Halifa  (aba) je također iznio stavove učenjaka u vezi sa predavanjem Politička solidarnost islama , a mnogi su rekli da iako su njihova uvjerenja drugačija od vjerovanja hazreti Mirze Bashiruddina Mahmuda Ahmada ra , nema sumnje da je on bio jedan od najvećih učenjaka u Indiji. Rečeno je da niko nije opovrgao evropsku političku filozofiju na način kao što je to učinio Muslih Maud (ra) . Zapravo, nakon govora, mogli su se čuti studenti koji govore da bi bilo uzaludno nastaviti podržavati komunistički stav. Jedan izdavač kaže da je ovo predavanje bilo puno mudrosti i uvida, te da je hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ra nadaren od Boga.

Hazreti Halifa  (aba) je iznio i stavove raznih drugih učenjaka. Hazreti Halifa  (aba) je rekao da je bilo mnogo izvještaja i komentara koje je prikupio, ali da se svi ne mogu iznijeti zbog nedostatka vremena. Čak su i one koje je predstavio bile sažete.

Hazreti Halifa  (aba) je rekao da su sve vrline koje su predskazane Obećanom Mesiji as o Muslih Maudu pronađene u hazreti Mirzi Baširudinu Mahmudu Ahmadu ra . Bog mu je dao znanje i razumijevanje, takvo da se nijedan drugi učenjak ne može takmičiti ili porediti s njim. Sva njegova djela su bogatstvo za ovu zajednicu, a i dalje se radi na prevođenju njegovih djela na engleski jezik. Hazreti Halifa  aba) je molio da imamo koristi od ovih djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp