U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer r.a. II Lider muslimana

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze, I Sure El- Fatihe Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu hazreti Omera (ra).

Historijski kontekst osvajanja

Hazreti Halifatul Masih je naveo citate od historičara Allama Šibli Nu’manija koji je komentarisao različita osvajanja i širenje islamske vladavine u doba hazreti Omera (ra). Halifatul Masih je rekao da je važno znati o historijskom kontekstu ovih osvajanja kako bi ih bolje razumjeli.

Hazreti Halifatul Masih je naveo neke zapadne historičare koji su iznijeli različite aspekte perzijske i bizantske vladavine, zbog čega je za njih bilo neizbježno da na kraju padnu pred muslimanima. Rekli su da je postojala sekta koja nije bila prihvaćena od vlade, ali je nastavila da raste.
Željeli su uspostaviti stvari poput jednakih prava za sve, uključujući žene. Kada su shvatili da su muslimani pravedni i da su svima odobrene slobode, postali su im pristalice. Slično među kršćanima, postojala je slična sekta koja je na muslimane gledala kao podršku, pa su tako muslimani dobili podršku od dvije velike sekte.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je nakon smrti Khosroe Perveza postalo teško naići na sposobnu osobu koja bi mogla voditi Perzijsko carstvo. Došlo je do mnogih promjena u vladavini, koje su također igrale ulogu u slabljenju Perzije. Dalje, Bizantici su napadali na perzijsku zemlju i to je dovelo do njihovog slabljenja.
Uprkos tome, Perzici nisu nedostajali nikakvih sredstava, posebno onih potrebnih u ratu. Bili su jako odjeveni u oklope i imali su na raspolaganju različito oružje. Arapi su sa druge strane bili vrlo loše opremljeni,  iako su imali išta, bilo je napravljeno od kože, za razliku od željeznih oklopa Perzijaca.

Zašto su muslimani mogli nadvladati carstva

Hazreti Halifatul Masih je rekao da što se tiče pitanja na koji način su muslimani uspjeli srušiti takva carstva, Allaham Šibli Nu'mani kaže da je glavni faktor bila istrajnost i upornost koju je muslimanima ulio Časni Poslanik (savs) a poslije nastavio hazreti Omer (ra). Muslimani su bili pošteni i iskreni, što bi čak i one drugih vjera okrenulo u muslimansku korist i podršku.
Nadalje, ova carstva čiji su vođe bili ukorijenjeni u nepravdi nikada se nisu mogla natjecati sa muslimanima, kojima je hazreti Omer (ra) naredio ne samo da nikada ne ubiju nedužne, nego čak nisu smjeli posjeći drveće suprotne strane.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da što se tiče onih koji kažu da u istoriji postoje i drugi slični hazreti Omaru (ra) koji su postigli takve pobjede, treba ih podsjetiti da ne postoji drugi primjer saosjećanja i oprosta koje je pokazao hazreti Omer (ra) i nakon kad bi osvojio velika carstva. Jedan od najvećih svjedočanstava vođstva hazreti Omera (ra) je da one zemlje koje je osvojio, i dan danas su Islamske zemlje.

Veliko liderstsvo hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je dalje citirao Allama Šibli Nu’manija koji je dodatno izrazio veliko liderstvo hazreti Omera (ra) u ovim osvajanjima. Rekao je da uspjeh vojske može biti od prave koristi samo ako je vodi netko sa istim žarom. Tako je muslimanska vojska uvijek bila spremna slijediti hazreti Omera (ra) i sve što je rekao. Još veći dokaz je činjenica da hazreti Omer (ra) nikada nije bio fizički prisutan u toku ovih osvajanja, ali sve što se dogodilo bilo je tek nakon njegovog odobrenja i uputa. Tako je čak i izdaleka hazreti Omer (ra) prikladno vodio muslimansku vojsku do velikih pobjeda, a u istovremeno je osigurao održavanje najviših standarda pravde.

Detalji u vezi smrti hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je naveo neke hadise u kojima je Časni Poslanik (savs) najavio u vezi smrti hazreti Omera (ra). Hazreti Omer (ra) se molio da bude ubijen na Allahovom putu i da to bude u zemlji Časnog Poslanika (savs). Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) je komentarisao ovu želju hazreti Omera (ra), objasnio je stepen hazreti Omera (ra), u vezi kojeg je Časni Poslanik (savs) rekao da je trebao postojati poslanik odmah poslije  njega to bi bio hazreti Omer (ra).
On je bio neko zbog čije je nesebičnosti i žrtvovanja su ga hvalili istoričari, pa čak i protivnici. Hazreti Omer (ra) je se molio da postane šehid u zemlji Časnog Poslanika (savs) iz svoje velike ljubavi i predanosti. Iako se za nevjernike činilo nemogućim da se infiltriraju u Medinu i da bude umoguće da hazreti Omer (ra) postane šehid, Allah je to učinio tako da je čak i ova molitva hazreti Omera (ra) bila prihvaćena.

Hazreti Halifatul Masih je naveo snove koje su sanjali i neki drugi ashabi, ovi snovi su ukazivali da će hazreti Omera (ra) postati šehid. Hazreti Halifatul Masih je zatim rekao da je hazreti Omer (ra) napadnut u srijedu 26. zul hidždže u 23 godini poslije hidžre. I preminuo sljedećeg dana. Zatim je ukopan ujutro 1. muharrema 24 godine poslije hidžre. Halifatul Masih je rekao da se neki historičari razlikuju u mišljenju u vezi datuma ovog događaja.

Hazreti Halifatul Masih  je rekao u vezi smrti hazreti Omera (ra). Predvodio je namaz kada je napadnut i ranjen nožem. Dok je napadač bježao, napadao je svakog ko mu se našao na putu i tako ubio još sedam ljudi. Uhvaćen je i shvativši svoju sudbinu, presjekao je nožem vlastiti vrat. Zatim je hazreti Omer (ra) obaviješten ko je bio njegov napadač – to jeste Mughirin rob. Hazreti Omer (ra) se zahvalio Allahu jer njegov napadač nije bio musliman. Hazreti Omer (ra) je tada odveden u njegovu kuću.

Hazreti Omer (ra) je dobio nešto za piće, ali kada bi on to progutao, to bi mu izašlo iz rane, pa su muslimani shvatili da se njegova smrt bliži. Hazreti Omer (ra) je to također shvatio i poslao je poruku hazreti Ajši(ra) sa zahtjevom da je želio da ga ukopaju pored njegova dva prijatelja [tj. Časniog Poslanika (savs) i hazreti Ebu Bekr (ra)]. Rekla je da je to mjesto čuvala za sebe, međutim dala je pristanak da on tamo bude ukopan. Hazreti Omer (ra) je trebao napisati testament i imenovati sljedećeg halifu. Hazreti Omer (ra) je dao imena onih za koje je znao da je  Časni Poslanik (savs) bio zadovoljan i rekao da sljedeći halifa treba biti jedan od njih.

Hazreti Hakifatul Masih je rekao da je, kada je hazreti Omer (ra) preminuo, bio ukopan prema njegovoj želji. Nakon toga su se okupili ljudi koje je imenovao hazreti Omer (ra), te su održani izbori za sljedećeg halifu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će da nastavi da govori na ovu temu na slijedećoj hutbi.

Početak Džalsa Salane u Njemačkoj

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je danas prvi dan  Džalsa Salane u Njemačkoj. Molio se da Allah blagoslovi ovu dželsu u svakom pogledu i da njemački Ahmadi muslimani imaju koristi od nje. Ove godine dželsa je dvodnevna i hazreti Halifatul Masih je rekao da će sutra održati završni govor na dželsi.

Dženaza

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da će nakon džume, predvoditi dženaze u odsustvu sljedećih članova.

Kamruddin Sahib, misionar iz Indonezije, koji je nedavno preminuo. U Pakistanu je boravio da bi stekao vjersko obrazovanje. Učio je Kur'an melodičnim glasom. Bio je vrlo poslušan hilafetu, prema svima se odnosio sa poštovanjem i naredio svima da budu lojalni zajednici. Bio je redovan u klanjanju tahadžuda i tokom svoje bolesti. Uvijek bi učio ajete Časnog Kur'ana.
On je također preveo neke knjige Obećanog Mesije (as), volio je da recituje arapsku poeziju koju je obećani Mesija (as) napisao o Časnom Poslaniku (savs). Hazreti Halifatul Masih se molio da Allah bude milostiv i oprosti mu i  uzdigne njegov status.

Sabiha Haroon supruga rahmetli Sultan Haroona. Njen otac je prihvatio Ahmadijat u vrijeme Hazreti Halifatul Masih II (ra). Imala je tri sina i tri kćerke. Jedan od njenih sinova je zet Halifatul Masih IV (rh). Prvo njeno djete je preminulo vrlo mlado, nakon čega joj je Halifatul Masih  III (rh) uvjerio da će joj Allah podariti još jednog prekrasnog sina. Bila je vrlo pobožna, voljela je zajednicu i bila je izuzetno odana hilafetu.
Uvijek je savjetovala da se svi klone da govore drugima iza leđa, opraštala je i čak se molila da Allah uputi na pravi put ljude  koji su napali njenog muža. Udjeljivala je tajno milostinju.  Hazreti Halifatul Masih se molio da joj Allah oprosti i bude milostiv  prema njoj i omogući njenoj djeci da nastave da rade njena dobra djela.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp