U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Alija r.a.- Četvrti halifa islama

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, Hazreti Halifatul Mashi V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi govoriti o životu hazreti Alija (ra).

Nastavljajući od prošle hutbe od u kojoj je Hazreti Halifatul Masih spomenuo u vezi ubitstva hazreti Osmana (ra) i nastale poremećaje, naveo je odlomak od hazreti Halifatul Masih Drugog, hazreti Mirza Baširuddina Mahmud Ahmad (ra), koji je rekao da bi izbjegli takav nered, muslimani moraju biti dobro obrazovani i uvijek moraju biti vezani za zajednicu i hilafet.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da smo u današnje vrijeme blagoslovljeni da imamo MTA na kojem se emituju hutbe i razni drugi programi širom svijeta. Onda, osim proučavanja knjiga Obećanog Mesije (as), potrebno je gledati i učiti sa MTA, posebno redovnim gledanjem hutbi svakog Petka.

Bitka kod deve

Dešavanja u vezi bitke kod deve Hazreti Halifatul Masih je naveo da se desila između hazreti Alija (ra) i hazreti Ajše (ra). Prenosi se da je hazreti Ajša (ra) jahala na devi u toku ove bitke, zbog čega se naziva Bitka kod deve. Nakon smrti hazreti Osmana (ra), pobunjenici su se raširili i krenuli u različitim smjerovima. Bilo je nekih koji su se pridružili hazreti Ajši (ra) kako bi se osvetili, dok je druga grupa tih pobunjenika otišla i pridružila se hazreti Aliju (ra). Kad je saznala o smrit hazreti Osmana (ra), hazreti Ajša (ra) ohrabrila je ljude da se osvete za smrt hazreti Osmana (ra) treba ispuniti. Tako je otputovala u Basru zajedno sa vojskom koju je okupila. Kada je to saznao, hazreti Ali (ra) je također otišao u Basru sa svojom vojskom. Tada se dogodila bitka između dvije vojske.

Sporazum nakon pomirenja

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kad su obje vojske došle do Basre, hazreti Ali (ra) je poslao  nekoga hazreti Aiši (ra) kao i hazreti Zubairu (ra) i hazreti Talhi (ra) koji su joj se također pridružili, jer su osjećali da hazreti Ali (ra) nije bio dovoljno brz u poduzimanju osvete. Ovaj predstavnik ih je pitao koje su im namjere, na što su oni odgovorili da će se boriti u svrhu reforme. Međutim, ovaj predstavnik im je savjetovao da će borbe samo povećati nered i neslaganje. Kasnije je i sam hazreti Ali (ra) otišao i sastao se s njima i svi su se složili da nema potrebe za borbom.

Spletkarenje pobunjenika

Hazreti Halifatul Masih je rekao  da su se pobunjenici, vidjevši činjenicu da je postignut ovaj sporazum, zabrinuli, jer su znali da ne bi bilo dobro za njihove vlastite motive ako se muslimani ujedine. Onda su oni osmislili plan, oni pobunjenici koji su se predstavljali kao pristalice hazreti Alija (ra) i oni pobunjenici koji su se predstavljali kao pristalice hazreti Ajše (ra) napadali su jedni druge. To je podiglo metež i činilo se kao da je bitka između dviju strana započela. Kada se to dogodilo, hazreti Ali (ra) je poslao po hazreti Aišu (ra), kako bi mogao razgovarati s njom i izbjeći bitku. Kad se približila njena deva, pobunjenici su vidjeli da njihov plan će biti pokvaren, pa su počeli usmjeravati svoje strijele prema njenoj devi. Pozvala ih je rekavši da se bitka i borba moraju izbjegavati, međutim ova grupa pobunjenika nastavila je ispaljivati ​​strijele u pravcu njene deve. Kada su je vidjeli napadnutu na takav način, njene pristalice nisu mogle podnijeti da vide suprugu Časnog Poslanika (savs) da je napadnuta na takav način, pa su napali, a deva hazreti Ajše (ra) postala je centar ratišta. Bitka je završena tek kad je neko udario kamilu hazreti Aiše (ra).

Hazreti Zubeir (ra) i Hazreti Talha (ra) daju bai’at (zakletvu) Hazreti Aliju (ra)

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da kad je vidjeo stanje, hazreti Ali (ra) je bio duboko ožalošćen. Hazreti Zubeir (ra) i hazreti Talha (ra) su napustili bojište jer su shvatili grešku u onome što se događalo, ali obadvoica su u toku bitke postali šehidi. Međutim, prije nego što su ih ubili, obadvoica su dali svoju zakletvu hazreti Ali (ra). Kasnije je hazreti Ali (ra) napravio sve aranžmane za povratak hazreti Ajše (ra) i otišao sam da je isprati. U vrijeme njenog odlaska, i hazreti Ajša (ra) i hazreti Ali (ra) su se međusobno izrazili i složili da se njihov problem vodio oko ne važnih stvari koje se obično vode između porodica i koje su izašle kontroli.

Bitka kod Siffina

Hazreti Halifatul Masih V je naveo u vezi bitke kod Siffina, koja se dogodila između hazreti Alija (ra) i hazreti Mu‘avije (ra). Siffin je mjesto smješteno između Sirije i Iraka. Kad su obje strane došle do Siffina, hazreti Ali (ra) je jasno izrazio da je došao samo da sklopi primirje s hazreti Muavijja (ra), međutim hazreti Mu'avijah (ra) je to odbio i insistirao da ubice hazreti Osmana (ra) treba predati njemu. Učinjeni su svi mogući napori da se izbjegnu borbe, ali bezuspješno. Jedan od takvih pokušaja bio je da su obje strane odlučile da imenuju predstavnika koji će, prema Časnom Kur’anu, odlučiti šta treba učiniti s onima koji su ubili hazreti Osmana (ra). Tako je hazreti ‘Amr bin‘ Aas (ra) imenovan od strane hazreti Muavije (ra), dok je hazreti Ebu Musa Eš’ari (ra) imenovan od strane hazreti Alija (ra). Kada su se obojica sastali, odlučili su da prvo i hazreti Mu‘avija (ra) i hazreti Ali (ra) budu uklonjeni sa svojih rukovodećih mjesta. Hazreti Halifatul Masih je rekao da to nije svrha zbog koje su imenovani da se sastanu, pa je ova odluka u svakom smislu bila pogrešna.

Hazreti Halifatul Masih V je rekao, kad su dvojica predstavnika trebali objaviti svoju odluku, hazreti ‘Amr bin’ Aas (ra) je objavio da je njihova odluka bila da hazreti Ali (ra) više ne bi trebao biti halifa, ali tad je također rekao da hazreti Mu'avija (ra) bi trebao ostati kao Emir. Iz bilo kojeg razloga, možda zbog utjecaja drugih, donio je ovu pogrešnu. Hazreti Ali (ra) je to odbio i rekao da to nije svrha zbog koje su njih dvojica imenovani. Grupa pobunjenika otišla je do hazreti Alija (ra) i rekla da je pogriješio što je uopće imenovao predstavnika, iako je pristao da to učini na njihov nagovor. Hazreti Ali (ra) je rekao da nije bilo ništa loše u imenovanju predstavnika koji će odlučivati ​​u vezi s ubojicama hazreti Osmana (ra), ali je jasno stavio do znanja da će njihova odluka biti prihvaćena samo ako je u skladu sa Časnim Kur'anom , a njihova odluka nije bila. Ovi ljudi to nisu prihvatili i napustili su odanost prema hazreti Aliju (ra) i postali poznati kao Havaridž, i rekli da nema potrebe za liderstvom.

Bitka kod Nahravana

Hazreti Halifatul Masih V je naveo incidente u vezi s bitkom kod Nahravana, koja se dogodila između hazreti Alija (ra) i Havaridž. Havaridž je počeo stvarati probleme i besmislena ubistva, uključujući i ubistva žena. Kad je hazreti Ali (ra) čuo za ovo, poslao je nekoga kao predstavnika da vidi šta se događa, međutim Havaridž su ubili i ovog predstavnika. Tada je sam hazreti Ali (ra) otišao na Nahravan i pozvao Havaridž na primirje. Nakon toga, stotina od četiri hiljade Havaridž pridružilo se hazreti Aliju (ra) dok se veliki broj povukao. Ostatak je ostao u borbi, uslijed čega su svi preostali Havaridž ubijeni u borbi.

Hazreti Halifatul Masih je rekao je da će i ubuduće nastaviti da govori o životu hazreti Alija (ra).

Molba za molitvu za Ahmadi muslimane u Alžiru i Pakistanu

Hazreti Halifatul Masih V ponovo je uputio molbu za molitve za Ahmedi koji žive u Pakistanu i Alžiru. Rekao je da je posljednjih dana iz Alžira bilo dobrih vijesti da su dva suda oslobodila mnoge Ahmadi koji su optuženi za lažne slučajeve. Molio se za sudije koji su poduzeli ovaj korak da ih Allah nagradi za to što postupaju pravedno i omogući drugima da učine isto. Rekao je da oni koji su na moćnim položajima u Pakistanu postupaju nepravedno, neka im Allah omogući da se riješe zlobe i podari razum. Međutim za one za koje Allah ne smatra da su reformisani, neka budu brzo kažnjeni i neka Allah stvori olakšanje za Ahmedi muslimane u Pakistanu. Dalje je rekao da bi  Ahmadi u Pakistanu trebali posvetiti da klanjanjaju svoje namaze, posebno dobrovoljne. Naveo je određene namaze koje treba posebno klanjati.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da će poslije džume klanjati dženaze u odsustvu slijedećim:

Humda Abbas Sahiba koja je bila supruga Abbas bin Abdul Kadir Shaheen iz Khairpura. Preminula je 20. Decembra 2020. Nakon šehidstva svog supruga, pokazala je uzorno strpljenje. Kad je njen  muž bio ubijen, jedan od njene braće koji nije bio Ahmadi rekao je da je samo on ubijen dok je bio na pravom putu, međutim ona je odgovorila rekavši da je počašćena što je zapravo njen muž šehid dok je slijedio istinu i pravi put. Hazreti Halifatul Masih V je rekao da je jedna  od njenih najbližih prijateljica iz škole se udala za generala Zia-ul-Haqa. Međutim, nikada je nije obišla, rekavši da nije zainteresirana za održavanje odnosa sa suprugom nekoga ko se usprotivio i zlostavljao Obećanog Mesiju (as). Bila je vrlo pobožna, redovno je klanjala svoje namaze i bila je na čelu finansijskog udjeljivanja. Iste navike usadila je svojoj djeci. Jako je voljela Hilafet. Svi su je jako voljeli. Preživjele su je tri kćeri i dva sina. Hazreti Halifatul Masih se molio da njeno potomstvo bude u stanju da nastavi da radi njena dobra djela, i neka Allah uzdigne njeno mjesto na Ahiretu.

Rizwan Syed Naeemi Sahib koji je preminuo 13. Oktobra 2020. Jednom je vidio Seid Abdul Kadira Džilanija (rh) u snu u kojem je pokazao na neku osobu i činjenicu da bi se trebao pridružiti njegovoj zajednici. Tako je shvatio da je ovo zajednica Obećanog Mesije (as) i njegovog Halife, pa je prihvatio Ahmadijata 2011. Bio je čestita osoba i volio je širiti poruku islama. Njegov sin, supruga i zet nisu prihvatili Ahmadijat. Hazreti Halifatul Masih se molio da im Allah podari nepokolebljivost i omogući im da nastave nasljeđe njegovih dobrih djela, i da Allah uzdigne njegovo mjesto na Ahiretu.

Mali Ali Muhammad Sahib koji je preminuo 20. Avgusta 2020. Bila mu je čast što je bio zatvorenik na Allahovom putu u Pakistanu. Bio je redovan u klanjanju namaza i posta, bio je gostoljubiv, čuvao je siromahe, redovno je učio Časni Kur'an i naučio mnoge da ga uče. Iza njega su ostala tri sina i jedanaestoro unučadi. Jedan od njegovih sinova služi kao misionar u Keniji i nije mogao prisustvovati dženazi. Neka mu Allah podari strpljenje i podigne status njegovog oca na Ahiretu.

Ehsan Ahmad Sahib koji je preminuo 27. Oktobra 2020. godine od posljedica komplikacija od koronavirusa. Služio je Zajednici u raznim svojstvima. Volio je širiti poruku islama i uspio je pomoći osmorici ljudi da prihvate Ahmadijat. Iza njega su ostali supruga, dva sina, kćerka, roditelji, trojica braće. Hazreti Halifatul Masih se molio da im Allah podari strpljenje i uzdigne njegov status na Ahiretu.

Riazuddin Shams Sahib koji je bio najmlađi sin Đalaluddin Šams Sahiba. Imao je veliku ljubav prema Hilafetu. Nije se brinuo za sebe, već posebno za svoje kćeri u vrijeme bolesti. Svi kažu da bi se uvijek nasmiješio bez obzira na sve. Iza njega su ostale dvije kćerke i sin. Hazreti Halifatul Masih se molio da im Allah podari strpljenje i da mu se Allah smiluje i oprosti i uzdigne njegovo mjesto na Ahiretu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp