U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Šehadet hazreti Alija r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao nastavit ću da govorim o životu hazreti Alija (ra).

Prvo je naveo riječi Hlaifatul Masih II (ra) u pripovijedanju incidenata oko šehidstva hazreti Alija (ra). Rekao je da su Havaridž [oni koji su napustili odanost hazreti Aliju (ra)] odlučili da trebaju da ubiju hazreti Alija (ra), hazreti Mu‘aviju i hazreti Amr bin Aas (ra). Oni iz Havaridž koji su pokušali da  ubiju hazreti Mu‘avija i hazreti Amr bin Aas (ra) bili su neuspješni u svojim pokušajima. Osoba koja je pošla da ubije hazreti Alija (ra) napala ga je dok je predvodio molitvu i kritično ga ranio.

Predskazanje Časnog Poslanika (savs) o šehadetu hazreti Alija r.a.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik (savs) predskazao smrt hazreti Alija (ra). Časni Poslanik (savs) je jednom rekao da je najgora osoba među ranijim ljudima bila osoba koja je presjekla noge kamili hazreti Saliha (as), a najgori među kasnijim ljudima će biti onaj koji svojim kopljm udari hazreti Alija (ra). Časni Poslanik (savs) je također naznačio gdje će biti ranjen hazreti Ali (ra).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je osoba koja je krenula da ubije hazreti Alija (ra) bio čovjek po imenu Abdurrahman bin Muldžam. Ujutro prije Sabah naaza, Ibn Muldžam se smjestio u blizini vrata kroz koja je hazreti Ali (ra) ulazio. Kad je hazreti Ali (ra) krenuo na namaz i izašao na vrata, rekao je da podsjete ljude da je vrijeme za namaz. U tom je trenutku napadnut i teško ranjen. Ibn Muldžam je uhapšen i priveden hazreti Aliju (ra), koji je rekao da se s njim treba dobro postupati hraniti ga i dat mu smještaj, te da će, ako preživi, odlučiti kako da postupi s njim. Međutim, rekao je, ako premine, da ubiju Ibn Muldžema, tako da Allah riješi probleme između njih dvoice.

Oporuka hazreti Alija r.a. 

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je hazreti Ali u svom testamentu savjetovao svoju porodicu da ostane bliska i da se boji Allaha i da ostane nepokolebljiva. Savjetovao ih je da trebaju izbjegavati sve nesuglasice, jer je jednom čuo kako Časni Poslanik (savs) kaže da je održavanje i popravljanje međusobnih odnosa bolje od dobrovoljnog namaza (nafila) i dobrovoljnog posta. Halifatul Masih je rekao da je to nešto o čemu treba razmišljati i što je izuzetno važno, da se međusobni odnosi uvijek popravljaju. Hazreti Ali (ra) je u svom testamentu savjetovao da se treba brinuti o siromašnima i nejakima i uključiti ih u članove društva.
Savjetovao je da se nikad ne treba bojati nepristojnih govora, nego se treba bojati samo Svemogućeg Allaha. Hazreti Halifatul Masih je komentarisao  da je i ovo vrlo važno. Hazreti Ali (ra) je dalje savjetovao da uvijek podstičemo na dobro i zabranjujemo zlo; ako to ne učinimo, rezultirat će biti da će nas pogrešni ljudi  predvoditi i vladati. I ovo je nešto o čemu trebamo dobro da razmislimo.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da kada je hazreti Ali (ra) bio ranjen, neki ljudi su ga posjetili i izrazili svoju žalost zbog boli koju je trpio. Hazreti Ali (ra) rekao je da ne osjeća žalost, jer mu je Časni Poslanik (savs) već predskazao da će biti napadnut, pa mu je čak rečeno tačno gdje će biti ranjen.

Hazreti Halifatul Masih je rekao kad je još jedna osoba došla u posjetu hazreti Aliju (ra), hazreti Ali (ra) mu je rekao da će uskoro preminuti. Njegova kći je sjedila u blizini i nakon što je čula da je otac to rekao, počela je plakati. Hazreti Ali (ra) joj je rekao da ne plače; rekao je da ako ona vidi ono što on vidi, onda neće plakati. Rekao je da je vidio meleke i poslanike, i vidio je Časnog Poslanika (savs) kako mu govori da je mjesto u koje ide mnogo bolje od trenutnog stanja u kojem se nalazi.

Smrt Hazreti Alija r.a.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je prema jednom hadisu, nakon što je napisao svoj testament, hazreti Ali (ra) svima rekao selam , a nakon toga proučio šehadet svoju vjeru u jedinstvo Boga i vjeru u Njegovog Poslanika , nakon čega je preminuo. Zabilježeno je da je Hazrat Ali (ra) preminuo 27 Ramazana  40. poslije Hidžre.

Hazreti Halifatul Masih je  rekao da je dženazu hazreti Aliju (ra) predvodio njegov sin hazreti Hasan (ra). Zabilježeno je da je hazreti Ali (ra) posjedovao nešto mošusa kojeg je blagoslovio Časni Poslanik. Također je bio dio njegove volje da se taj isti mošus upotrijebi u toku njegovog gusula. Hazreti Halifatul Masih je naveo razne hadise u vezi prebivališta mezara hazreti Alija (ra).

Supruge i djeca hazreti Alija r.a.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se hazreti Ali (ra) ženio osam puta u različito vrijeme. Od njegovih supruga, jedna je bila hazreti Fatimah (ra), kćerka Časnog Poslanika (savs) i Umamah bin Abul Aas bin Rabi, koja je bila unuka Časnog Poslanika (savs). Iz ovih brakova, hazreti Ali (ra) je dobio više od 30 djece; 14 dječaka i 19 djevojčica.

Allahovi blagoslovi na hazreti Alija r.a.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom, Časni  Poslanik (savs) rekao da je on grad znanja a da je hazreti Ali (ra) bio kapija tog grada. Hazrat Ali (ra) je također zabilježen kao jedan od najhrabrijih među svim ashabima. Često kada bi započinjala bilo koja bitka, hazreti Ali (ra) bi bio imenovan za zastavonošu islama. Pričajući o Božjim blagoslovima nad njim, jednom je hazreti Ali (ra) rekao da je bilo vrijeme kada je znao vezati kamenje za stomak zbog jačine gladi, međutim Bog ga je blagoslovio do te mjere da je iznos koji bi on davao za sadaku iznosio do četrdeset hiljada dinara.

Hazreti Halifatul Masih je naveo hadis, u kojem je jednom Poslanik (savs) rekao hazreti Aliju (ra) da mu je brat i ashab. Časni Poslanik (savs) je također dao hazreti Aliju (ra) radosnu vijest da će ući u Džennet. Zabilježeno je da je jednom, kada je Časni Poslanik (savs) rekao hazreti Aliju (ra), da mu je Allah podario odličan kvalitet, a to je da nije mario za materijalne stvari ovoga svijeta, kao ni ljudi kojima je bilo stalo samo za ovaj svijet nisu želili bilo šta s njim. Časni Poslanik (savs) rekao da su sretnici bili oni koji su voljeli hazreti Alija (ra) i govorili istinu o njima, i oni će biti pored njega u Džennetu, a oni koji imaju neprijateljstvo i lažu o hazreti Aliju (ra) biće među bijednim na ahiretu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ali (ra) savjetovao muslimanima da se trebaju riješiti ličnih strasti, a jedina strast koju trebaju imati je ona koja je u ime Allaha. To je ilustrirao njegovim vlastitim primjerom kada se tokom bitke borio protiv čvrstog protivnika. Ova borba između njih dvojice trajala je satima, nakon čega ga je Hazrat Ali (ra) konačno savladao i spremao se da zada posljednji udarac. Međutim, taman kad se spremao da ubije, protivnik ga je pljunuo u lice. Hazreti Ali (ra) se odmah odmaknuo od njega. Protivnik je upitao zašto je to učinio, na što je hazreti Ali (ra) odgovorio da se do tog trenutka borio zbog Allaha, ali bojao se da će mu sada, od kad mu je pljunuo u lice, ako ga ubije njemu je možda u ovaj čin uključena neka lična strast. Tako se odmaknuo. To je imalo toliko dubok utisak na protivnika da se pokajao i  primio Islam. Halifatul Masih je rekao da je ovo prava bogobojaznost.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će ubudućnosti nastaviti da govori o životu hazreti Alija (ra).

Važna poruka za novu godinu

Hazreti Halifatul Masih je rekao da danas počinje nova godina, a ujedno je i prvi petak. Rekao je da se svi trebamo moliti da se nova godina pokaže blagoslovljenom za ovu zajednicu, ali i za čitav svijet. Da se nastavimo moliti Allahu i klanjati mu se više nego prije, i da ovosvjetski ljudi također prepoznati Allaha. Da budemo u mogućnosti da ispunimo prava koja dugujemo jedni drugima i prema čovječanstvu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da posljednjih godinu dana trpimo tešku pandemiju od koje nijedno mjesto na svijetu nije sigurno. Rekao je da uprkos tome, čini se da mnogi ne žele da prihvate činjenicu da je ova pandemija možda nastala kao upozorenje za nas da započnemo ispunjavati dužnosti koja dugujemo Bogu i jedni drugima. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je prije nekoliko mjeseci poslao pisma raznim svjetskim liderima u kojima im je skrenuo pažnju na činjenicu da takve nesreće nastaju time što se ne obaziru na Allaha i zbog rasta u nepravdi. Rekao je da, iako su neki lideri odgovorili, njihovi odgovori bili su ograničeni na svjetski aspekt ove krize, ali nisu uspjeli prepoznati aspekt Boga i vjere koje je spomenuo Halifatul Masih u pismima.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da ove vođe izgleda ne poduzimaju nikakve korake u promjeni svojih načina, niti žele skrenuti pažnju svog naroda na njihovu pravu svrhu. To je uprkos činjenici da svi oni znaju šta slijedi nakon ove pandemije. Međutim, njihovi napori ograničeni su na ovosvjetski aspekt i ne idu dalje od toga. Ova pandemija ne samo da utječe na zdravlje ljudi, već istovremeno utječe na društvenom nivou. Ovosvjetski ljudi imaju samo jedno rješenje za to, a to je da će, kad se vlastiti resursi iscrpe, uzeti resurse manjih nacija, uslijed čega će izbiti ratovi. U stvari, neki kažu da su ratovi već započeli. Kao rezultat, svijet će pasti u još dublju jamu. Stoga, prije nego što svijet padne u takvo stanje, moramo učiniti svoj dio upozorenja i pomoći svijetu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će onda biti ispravno čestitati jedni drugima novu godinu tek kad učinimo svoj dio upozorenja svijetu. Da bismo to učinili, prvo moramo analizirati sebe. Da li mi, koji smo prihvatili Mesiju, činimo svoj dio u ispunjavanju dužnosti koja se duguju Bogu, a zatim zbog Njega, ispunjavanju prava koja se duguju Njegovim stvorenjima. Svaki Ahmadi mora razmisliti i shvatiti da je na njima odgovornost i velika zadaća, čije ispunjenje ih poziva da prvo uspostave zajednicu ljubavi među Ahmadijama. Tada moramo svijet dovesti pod onu zastavu koju je podigao Časni Poslanik (savs), a koja je jedinstvo Boga. Tek tada ćemo ispuniti zakletvu vjernosti koji smo dali; tek tada ćemo moći primiti blagoslov Svemogućeg Allaha i tek tada će biti primjereno da jedni drugima čestitamo novu godinu.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da bi svaki Ahmadi, muškarac, žena i dijete to trebalo shvatiti i zakleti se da će se truditi i koristiti sve svoje sposobnosti i kapacitete kako bi doveo do revolucionarne promjene u svijetu. Molio se da Allah da svakom Ahmadi sposobnost da to učini.

Hazreti Halifatul Masih je ponovo  pozvao Zajednicu da se nastave moliti za Ahmadije u Pakistanu i Alžiru, koji se i dalje suočavaju s poteškoćama. Rekao je da u Pakistanu određeni vladini službenici i drugi sveštenici nastavljaju povećavati nepravde koje izvršavaju. Molio se da Bog brzo uzme u obzir takve ljude koji nemaju sposobnost uspostavljanja pravde i mira. Neka Allah ukloni prepreke koje i dalje postavljaju Ahmadijama u Pakistanu.
Sve to nastoje činiti prema zakonima stvorenim protiv Ahmadija na osnovu lažnih pretvaranja da Ahmadi idu protiv časti Poslanika (savs). Međutim, njihova vlastita djela su u potpunosti u suprotnosti s primjerom koji nam je dao milost za cijelo čovječanstvo (Poslanik savs). Ahmadije su oni koji su spremni dati svoje živote radi Časnog Poslanika (savs). U stvari, samo Ahmadije danas u svijetu nastoje svijet dovesti pod zastavu Časnog Poslanika (savs). Ti ljudi mogu i dalje činiti takve nepravde prema nama, ali mi vjerujemo u Boga koji je najveći Pomoćnik. Kada se ta pomoć pokaže, tada ne ostaje ni trun onih koji čine takva zla djela.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je drugi sud u Alžiru oslobodio Ahmadije koji su bili lažno optuženi, ali još uvijek ima nekih koji su u pritvoru. Halifatul Masih je pozvao  zajednicu da se moli za one koji su tamo u zatvoru, kao i u Pakistanu. Rekao je da će to biti nova godina ili Bajram, naša istinska sreća će biti kada podignemo zastavu jedinstva Božijeg u svim krajevima svijeta, koju je Časni Poslanik (savs) donio. Naša istinska sreća bit će kada čovječanstvo počne prepoznavati dužnosti koja dugujemo jedni drugima, kada se mržnja pretvori u ljubav.
Molio se da uskoro vidimo takvu sreću. Neka muslimanski ummet prepozna Obećanog Mesiju (as). Neka svijet usmjeri pažnju svake nacije i svake osobe na ispunjavanje dužnosti koja duguju jedni drugima.

Hazreti Halifatul Masih  se molio da Uzvišeni Allah čuva svakog Ahmadi muslimana širom svijeta pod Njegovom zaštitom i neka ova godina bude izvor blagoslova za svaku pojedinu osobu. Da nas zaštiti od onih prošlih nedostataka zbog kojih smo izazvali Allahovo nezadovoljstvo ili zbog kojih smo ostali lišeni postizanja određenih blagoslova. Neka Allah obaspe Svoje blagoslove nad svima.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp