U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vakf e Džadid – Trošenje na Allahovom putu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze ii sure El Fatihe Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je proučio slijedeći ajet:

“Ko je onaj ko Allahu daje lijep zajam da mu On to može mnogostruko uvećati? A Allah umanjuje i uvećava (opskrbu), i vi ćete se Njemu vratiti.” (2;246)

Značenje riječi lijep zajam

Hazreti Halifatul Masih je rekao da se u ovom ajetu spominje davanje zajma Allahu, međutim to ne znači da ne daj Bože, Bogu treba naše ovosvjetsko bogatstvo. Drugo značenje riječi karz (zajam) također znači dobru ili lošu naknadu. Dakle, u ovom kontekstu, ajet znači ‘Ko je taj koji će potrošiti na Allahovom putu da bi ga za to nagradio.’

Hazreti Halifatul Masih je rekao da na mnogim mjestima u Časnom Kur'anu spominju se finansijske žrtve. Zaista, trošenje na putu vjere ili trošenje za poboljšanje Božijih tvorevina ekvivalentno je trošenju za Allaha. A sve što se potroši na Allahovom putu nikada ne propada, nego je to vrsta zajma koju Allah višestruko vraća. Dakle, Bogu nije potrebno nikakvo ovosvjetsko bogatstvo, nego kada koristi riječ ‘zajam’ koji upućuje na trošenje na Njegovom putu, kako bi se mogao vratiti i nagraditi višestruke blagoslove prema nama.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da, koristeći se riječima “lijep zajam”, Bog odnosi na ono što čovjek troši i žrtvuje vlastitom voljom i trudom, i što onda Bog višestruko vraća. Odatle se riječ zajam označava da će ono što potrošimo na Allahovom putu dobiti zauzvrat više od onoga što smo dali. To je način govora, jer se zajmovi vraćaju. Ovaj koncept je dalje objašnjen drugim ajetom Časnog Kur’ana u kojem Svemogući Allah kaže da će te dobiti nagradu čak i kao atomsku težinu dobra koje su učinili. Dakle, Bog nagrađuje za uzvrat za dobra djela i postupke, pa otuda potiče i metafora zajma.

Primjeri finansijskog žrtvovanja kod Ahmadi Muslimana

Hazreti Halifatul Masih je rekao da, što se tiče finansijskog žrtvovanja, nema nikoga na svijetu koji ima više iskustva od Ahmadi Muslimana. Njihove žrtve su samo radi postizanja Božjeg zadovoljstva. Oni ne daju svoje žrtve imajući na umu da će im Bog podariti više ovosvjetskog bogatstva, nego to čine samo zbog Allaha. Postoje čak i oni koji se suočavaju s zategnutim financijskim stanjem, ali ipak udjeluju u financijskim žrtvama, vjerujući da će se Allah pobrinuti za njih i njihove potrebe.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će iznijeti neke primjere onih koji su imali koristi od ovog Allahovog obećanja; koji su prinosili žrtve samo zbog Allaha, neki čak i ne razmišljajući o tome kako će moći prehraniti sebe i svoju djecu, ali Svemogući Allah uzeo je njihove poslove u Svoje ruke i višestruko ih nagradio. Ovi primjeri tražnje Allahovog zadovoljstva nalaze se samo u okviru Ahmedijja Muslimanske Zajednice.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio razne primjere iz cijelog svijeta. Jedan takav primjer se dogodio u Gvineje-Konakri; kad je preslušao hutbu  koju je Halifatul Masih održao prošle godine u vezi  Vakf i Džedida, jedna osoba je otišla do misionara i dala mu sav novac koji je imao u džepu. Misionar mu je rekao da bi barem trebao zadržati dio iznosa kod sebe za povratak kući. Odgovorio je rekavši da je u hutbi Hazreti Halifatul Masih citirao Obećanog Mesiju (as) koji je rekao da  u srcima vjernika ne može biti ljubav prema Bogu i ljubav prema bogatstvu u isto vrijeme, pa je zato želio dobiti blagoslove ljubavi prema Bogu. Hazreti Halifatul Masih je rekao da je to istinski duh ne samo žrtve, već i pažnje s kojom treba slušati hutbe, kao primjer ove osobe.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio primjer žene iz Francuske, koja je rekla da je već duže vrijeme tražila dobar i stalni posao. Ona je dala svoj doprinos za Vakf i Džedid iako nije imala posao. Kaže da je samo deset minuta nakon što je dala ovaj iznos, dobila je poziv od velika kompanije koja joj je ponudila posao.

Hazreti Halifatul Masih je naveo da se ljudi ponekad pitaju zašto se takvi slučajevi nagrađivanja i blagoslova kod njih ne događaju.Rekao je da bi svi trebali tražiti oprost i analizirati se kako bi vidjeli da li su njihove namjere u vrijeme davanja financijskih udjeljivanja bile isključivo postizanje Božijeg zadovoljstva. Kada se s tom namjerom udjele financijske žrtve, tada Bog uvijek nagrađuje na ovaj ili onaj način; a ako ne odmah, onda kasnije vrijeme, koje On smatra prikladnim.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio primjere žrtvovanja mladih učenika u Sijera Leoneu, posebno kad je Halifatul Masih ohrabrio zajednicu u Sijera Leoneu prošle godine rekavši da imaju veliki potencijal. Onda je iznio primjer poput mlade djevojčice koja je ponudila pedeset hiljada Leonesa tražeći da samo prenesu od nje da se Halifatul Masih moli za nju. Dvoica mladića koji su se bavili nekim poslom, samo da bi stečeni iznos mogli ponuditi kao novčani doprinos. Hazreti Halifatul Masih je rekao  da je ovo prava ljubav i poštovanje prema Hilafetu, a ovo su primjeri onih koji su poslušali poziv svog halife. Iako ga možda nikada nisu ni upoznali, ipak prednjače u postupanju prema halifinim riječima i uputama.

Halifatul Masih je predstavio  primjer iz Tanzanije osoba kojoj je skrenuta pažnja na novčane doprinose za Vakf i Džadid prije kraja godine. Međutim, u to vrijeme nije imao posao, niti novca. Međutim je rekao da njegovo ime treba upisati među one koji su dali svoj puni iznos. Samo dva dana kasnije, zaposlio se kao vozač, a tek nakon prvog dana rada isplatio je cijeli iznos Vakf i Džedida.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio još jedan primjer iz regije Iringa u Tanzaniji osobe koja je obećala 600.000 šilinga za Vakf i Džedid. Međutim, u to vrijeme imao je zategnutim finansijskim okolnostima, pa je napisao pismo Hazreti Halifatul Masihu tražio je molitve da bi mogao ispuniti svoje obećanje. Hazreti Halifatul Masih je komentarisao da mu ljudi ne pišu samo iz ličnih razloga, već mu pišu i za molitve kako bi mogli finansijski udjeljivati. Ova osoba je rekla da nakon pisanja ovog pisma osjetio da će doći do neke vrste sredstava. Samo dan kasnije, ponovo se povezao sa starim školskim prijateljem i razgovarali su o mogućnosti zaposlenja. Kao rezultat, ova osoba je dobila ugovor od 6 miliona šilinga, kojim je odmah mogao ispuniti svoje obećanje. Tako mu je Bog dao deset puta više od onoga što je obećao.

Hazreti Halifatul Masih je  predstavio primjer žene iz Australije, koja nakon preseljenja u svoju kuću nije imala dovoljno novca da kupi dovoljno namještaja, jer njene financijsko stanje nije bilo baš dobro i stanarina koju je morala platiti za svoj dom je također bila vrlo visoka. Međutim, kako se fiskalna godina za Vakf i Džedid završavala, dala je iznos koji je obećala, stavljajući svoje potpuno povjerenje u Allaha. Samo malo kasnije, poslodavac joj je dao bonus, koji je rekao da je dobila samo ona i niko drugi. Ovaj iznos bio je dvostruko veći od onog koji je ponudila za Vakf i Džedid.

Hazreti Halifatul Masih je predstavio primjer desetogodišnjeg dječaka iz Indije, koji je uštedio prilično dosta novca. Odlučio je dati ovaj iznos za Vakf i Džedid. Pitali su ga da, obično kada djeca uštede novac, koriste ga za kupovinu nečega za sebe, zašto je odlučio dati za ovu svrhu? Dječak je odgovorio rekavši da je to učinio, jer to je ono što nam zapovijedaju Bog, Njegov Poslanik i Njegove Halife. Hazreti Halifatul Masih je prokomentarisao da, ako je to mentalitet naše omladine, kakvu nam štetu mogu nanijeti protivnici Ahmadijata?

Hazreti Halifatul Masih je predstavio mnoge druge primjere financijskih žrtava iz cijelog svijeta i način na koji svemogući Bog ‘vraća zajmove.’ Molio se da zajednica uvijek bude u stanju da prinese takve žrtve i vidi takve blagoslove Svemogućeg Allaha.

Najava za Novu godinu Vakf i Džedida i Izvještaj za 2020 godinu

Hazreti Halifatul Masih je najavio početak nove godine za Vakf i Džedid 63. godina se završila 31. Decembra 2020. godine i sada je započela 64. godina. Allahovom milošću, tokom prethodne godine prikupljeno je 10,53 miliona funti za Vakf i Džedid, povećanje od 887,000 £ u odnosu na prethodnu godinu. Halifatul Masih je istakao porast i napore koje su uložile razne zemlje.

Poredak zemalja u pogledu prikupljanja je Velika Britanija, Njemačka, Pakistan, Kanada, SAD, Indija, Australija, zemlja sa Bliskog Istoka, Indonezije i Gane. Rekao je da je ukupan broj učesnika koji su učestvovali finansijske žrtve za Vakf i Džedida 1,452,000.Molio se za sve one koji su učestvovali novčane žrtve.

Molba za dove

Hazreti Halifatul Masih je još jednom uputio molbu za dove za sve Ahmadije u Pakistanu, koji se i dalje suočavaju s poteškoćama, kao i za Ahmadije u Alžiru, posebno one koji su nepravedno zatvoreni. Hazreti Halifatul Masih je rekao da se svi usmjere na klanjanje nafila i davanje sadake. Također je rekao da se mole za opće stanje u čitavom svijetu koje se i dalje pogoršava. Hazreti Halifatul Masih se molio da se Allah smiluje čitavom čovječanstvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp