U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vakf-e-Džedid II Izvještaj od 2022. godine

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadrdžaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el Fatihe,  hazreti Halifatul Masih V( da Allah bude njegov pomagač) je proučio slijedeći ajet iz Kur’ana:  ‘Nikad nećete dostići pobožnost dok ne budete trošili od onoga što volite; a šta god potrošite, Allah to dobro zna.” (Časni Kur’an, 3:93)

Postizanje pobožnosti putem finansijske žrtve

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, objašnjavajući ovaj ajet, Obećani Mesija (as) rekao da se istinska vrlina koja vodi spašavanju ne može postići sve dok se ne potroši ono što volite radi čovječanstva. Ovo je veliki značaj koji je Svemogući Allah dao prema finansijskom žrtvovanju, do te mjere da se bez nje ne može postići spas.

Hz. Halifatul Masih je rekao da prava finansijska žrtva nije trošiti od onoga što se već nije koristilo, nego trošiti iz bogatstva koje najviše volimo, i to činiti iz ljubavi prema čovječanstvu. Obećani Mesija (as) je objasnio da je trošenje i žrtvovanje imetka na Allahovom putu znak čovjekove bogobojaznosti. Hazreti Ebu Bekr (ra) je bio odličan primjer za to, jer je, kada se ukazala potreba, žrtvovao sve što je imao u svojoj kuć zbog Allaha.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je tokom ere Obećanog Mesije (as), kada se radilo o žrtvovanju radi propagiranja islama, najveći primjer pokazao hazreti Hakim Maulvi Nooruddin (ra). Jednom je pisao Obećanom Mesiji (as), rekavši da, ako bi svo njegovo bogatstvo bilo potrošeno za islam i njegovo širenje, postigao tim svoju svrhu. Bilo je i mnogo drugih ashaba Obećanog Mesije (as) koji su činili finansijske žrtve. Zašto su to radili? Da bi bili pomagači u misiji Obećanog Mesije (as).

Hz. Halifatul Masih je rekao da u kasnijoj instituciji Hilafeta poslije Obećanog Mesije (as), tokom ere svakog halife, postoji bezbroj primjera onih koji daju primjerne finansijske žrtve.

Svrha Vakf-e-Džedida

Hz. Halifatul Masih je rekao da je obično prva hutba u januaru posvećena najavi nove godine Vakf i Džedida. Vakf i džedid je pokrenuo drugi halifa hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahamd (ra) 1957. godine sa svrhom širenja islama na udaljena područja u Pakistanu. Kasnije, u vrijeme četvrtog halife (rh), ovo je prošireno u sve zemlje. On je naredio da se sredstva prikupljena u okviru ove Vakf i džedida iz bogatijih zemalja utroše na zemlje u razvoju poput Afrike.

Ovo također ne znači da oni koji žive u siromašnijim zemljama ne doprinose, već su njihove žrtve hvale vrijedne. Svi oni koji daju žrtve razumiju ono što je spomenuto u hadisi-i-kudsiju, u kojem je Allah rekao Časnom Poslaniku (savs) da nakon davanja bogatstvo na Allahovom putu, treba da ostanu zadovoljni, jer nema straha da će ono biti ukradeno, već je sigurno. Svako bogatstvo dato Allahu će biti vraćeno onog dana kada je osobi najpotrebnije.

Dakle, ne samo da novčana odricanja pomažu na ovom svijetu, već i na budućem svijetu. Allah kaže u Časnom Kur'anu: ‘I ono što od imetka potrošite, bit će vam vraćeno u potpunosti i neće vam biti učinjena nepravda.’ (Kur'an Časni, 2:273)

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada Allah da obećanje, On ga ispunjava. On pokazuje ispunjenje Njegovog obećanja na ovom svijetu, tako da neko može biti zadovoljan znajući da će se ono ispuniti i na onom svijetu. Nije kao u ovosvjetskim poslovima u koje neko može uložiti svoj novac, samo da bi ga izgubio, makar i nakon kratkog perioda dobitka.
Institucije preuzimaju većinu bogatstva, ostavljajući ljudima da izgube većinu svojih investicija, kao što je nedavno bio slučaj s ljudima koji gube milijarde u bitcoinima i kriptovalutama. Hz. Halifatul Masih je rekao da u svakom slučaju kriptovalutu smatra oblikom kockanja.

Nevjerovatni primjeri Allahovog nagrađivanja onih koji se žrtvuju na Njegovom putu

Hz. Halifatul Masih je rekao da će navesti primjere ljudi koji daju finansijske žrtve koje ne samo da im omogućavaju da dobiju nagrade, već im se i vjera povećava.

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoji primjer iz Liberije gdje je lokalni misionar otišao u novo Ahmedi selo radi prikupljanja donacije za Vakf  i Džedid. Bio je jedan mladić koji je otišao kući da donese novac, ali njegova majka je rekla da nemaju ništa. Zatim je mladić dotrčao govoreći da ima 250 liberijskih dolara koje mu je otac dao za školu, jer nije želio da njegova porodica ostane bez učestovanja u ovim blagoslovima. Malo kasnije, mladić je rekao da mu je njegov rođak dao 2500 liberijskih dolara kako bi pokrio školovanje. Tako je 10 puta bio nagradjen.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u Tanzaniji postoji žena koja je otišla na pijacu. Na putu je srela lokalnog misionara koji joj je govorio o Vakf i džedidu. Sa sobom je imala dvije hiljade šilinga, pa je hiljadu dala lokalnom misionaru i rekla da će ostatak iskoristiti za svoje kućne troškove. Samo nekoliko trenutaka kasnije pozvala ju je neka žena i shvatila je da je riječ o ženi kojoj je prije dosta vremena pozajmila pet hiljada šilinga i izgubila nadu da će joj ih ikad vratiti.

Međutim, upravo u tom trenutku gospođa joj je došla i vratila iznos od pet hiljada šilinga. Nakon što je ovo primila, odmah se vratila lokalnom misionaru i rekla mu da je to samo zbog blagoslova prinošenja finansijskih žrtava, te dala još hiljadu šilinga za Vakf i džedid.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedan Ahmadi iz Nigerije tri godine tražio posao, ali bezuspješno. Zbog nedostatka prihoda nije bio u mogućnosti da prinese finansijsku žrtvu, ali je odlučio da se novčano žrtvuje još jednom. Samo tri mjeseca nakon što je počeo da nudi finansijske žrtve, dobio je ponudu za posao od jedne kompanije.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u Togu jedan čovjek koji nije imao mnogo novca i da je to bio posljednji mjesec Vakf i džedid godine. Imao je malu kozu kod kuće i namjeravao je to prodati i iskoristiti novac za financijsku žrtvu. U međuvremenu, lokalni misionar je došao kod njega da prikupi sredstva za Vakf i džedid.
U to vrijeme mu je došla i osoba kojoj je ovaj čovjek pozajmio nešto novca, ali je izgubio svaku nadu da će mu ga vratiti. Zatim je dao cijeli taj iznos za Vakf i džedid. Hz. Halfiatul Masih je rekao da je ovaj čovjek namjeravao potrošiti od bogatstva koje je volio,  i na taj način mu je Allah pomogao i pribavio sredstva za njega.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedna gospođa sa Mauricijusa rekla da je od svojih roditelja dobila novac kao poklon. Čuvala ga je u dvije koverte sa po 500 u svakoj s namjerom da ga da kao finansijsku žrtvu. U međuvremenu se i ona razboljela, a neki rođaci su je došli vidjeti. Donijeli su joj dvije koverte po 5000 u svakoj i tako udeseterostručili ono što je namjeravala.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedna osoba u Indoneziji rekla da je izgubio posao i da se Vakf i džedid godina privodila kraju i da nije imao dovoljno finansijskih sredstava da ispuni svoje obećanje. Mnogo je molio i pisao je Halifi  za dove. Nekako je uspio prikupiti iznos svog obećanja i dati ga za Vakf i džedid. Samo nekoliko dana kasnije, dobio je poziv sa ponudom za posao, bilo iznenađujuća ponuda uprkos njegovim poodmaklim godinama. Međutim, zahvaljujući ovim blagoslovima, mogao je osigurati siguran prihod.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Ahmadi iz Gambije se brinuo o poslovima u njegovom selu, budući da je njegov otac koji nije Ahmadi bio poglavica, ali je bio bolestan. Muslimanska nevladina organizacija otišla je u njegovo selo i rekla da žele da doniraju selu 30.000 dalasija, ali mu to nisu mogli dati jer je on Ahmadi. Ako bi se odrekao Ahmadijata, dali bi mu taj iznos. Odgovorio je da mu nije potreban njihov novac jer je Allah Oskrbljivač.
Rekao je da neće napustiti Ahmadija zajednicu, zapravo im je rekao da svake godine daje 15.000 dalasija zajednici kao finansijsku žrtvu. Bili su zaprepašteni kad su to čuli i pitali su zašto je to učinio uprkos tome što je bio siromašan, odgovorio im je da ako znaju blagoslove koje on prima od Allaha, onda bi se i oni pridružili ovoj Zajednici. Ovo je način na koji Allah daje čvrstu vjeru čak i onima koji žive u dalekim i udaljenim krajevima.

Ovo je damo nekoliko od mnogih primjera koje je hz. Halifatul Masih naveo.

Izvještaj za 2022. godinu i najava 66. godine Vakf i Džedida

Hz. Halifatul Mash je rekao da će navesti neke statističke podatke iz prethodne godine Vakf i džedida. Allahovom milošću, 31. decembra završila se 65. godina Vakf i Dźedida. Zajednica je prikupila više od 12,2 miliona funti, što je povećanje od 928.000 funti u odnosu na prošlu godinu, uprkos teškim finansijskim uslovima u svijetu.

Poredak zemalja u pogledu prikupljanja je sljedeći

1.Velika Britanija. 2. Kanada. 3. Njemačka. 4. SAD. 5. Indija. 6. Australija. 7. Bliskoistočna zemlja. 8. Indonezija. 9- Bliskoistočna zemlja. 10-Belgija

Što se tiče procenta  po glavi stanovnika, mjesta su sljedeća

1-SAD. 2-Švajcarska. 3-Velika Britanija. 4-Australija. 5-Kanada.

Istaknute zemlje u Africi u smislu doprinosa su sljedeće

1-Gana. 2-Mauricijus. 3-Nigerija. 4-Burkina Faso. 5-Tanzanija. 6-Liberija. 7-Gambija. 8-Uganda. 9-Sierra Leone. 10-Benin.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ove godine došlo do povećanja broj davaoca članarine za 61.000 ljudi, čime je ukupno učešće 1,56 miliona ljudi.

Hz. Halifatul Masih je predstavio spiskove istaknutih džemata iz vodećih zemalja i molio se da Allah blagoslovi sve one koji su dali novčane žrtve.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp