U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Izreke hazreti Alija r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El Fatihe Hazreti Halifatul Mesih (da Allah bude negov pomagač) je rekao da će da nastavi govoriti o životu hazreti Alija (ra).

Ljubav hazreti Alija prema Bogu

Hazreti Halifatul Masih V je naveo događaj u kojem je hazreti Husein (ra) pitao hazreti Alija (ra) da li ga voli, na šta je hazreti Ali (ra) rekao da ga voli. Onda je hazreti Husein (ra) upitao da li voli Boga, na šta je hazreti Ali (ra) odgovorio da voli. Hazreti Husein (ra) ga je upitao zar se to onda ne smatra širkom (pripisivanje partnera Allahu). Hazreti Ali (ra) mu je rekao da to nije širk, jer bi on između ljubavi prema Bogu i prema svom sinu, kad bi morao uvjek odabrao ljubav prema Bogu.

Hazreti Halifatul Masih je naveo da je jednom  hazreti Ali (ra) pozvao jednog od svojih radnika, ali on mu se nije odazvao. Zvao ga je nekoliko puta, ali nije čuo odgovor. Kasnije ga je vidio kako prolazi i pitao zašto mu se nije odazvao. Odgovorio je rekavši da je znao da je hazreti Ali (ra) ljubazan i da ga neće kazniti, već će pokazati ljubaznost i saosjećanje prema njemu. Hazreti Aliju (ra) se toliko svidio ovaj odgovor da ga je oslobodio.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom hazreti Ali (ra) prošao pored njegovih sinova dok ih je neko poučavao Kur'anu. Kad je prolazio, čuo je da su ih učili da govore Hatimun Nabijjin, a ne Khatamun Nabijjin [Pečat poslanika]. Hazreti Ali je rekao da, iako mogu postojati i drugi dijalekti, međutim reći Hatimun Nabijjin to znači onaj koji je okončao poslanstvo, dok Hatamun Nabijjin znači “Pečat poslanika” i to je ispravan izgovor i značenje.

Momentalno Ispunjavanje naredbi iz Časnog Kur’ana

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u Kur’anu postoji naredba da treba dati milostinju prije savjetovanja sa Časnim Poslanikom (savs) o nekoj stvari. Hazreti Ali (ra) se nije savjetovao sa Časnim Poslanikom (savs) o mnogim stvarima prije objave ovog ajeta, ali nakon što je objavljen, otišao je do Časnog Poslanika (savs), dao sadaku i rekao da želi da se savjetuje s njim o nečemu. Tako ga je Časni Poslanik (savs) odveo na stranu i razgovarao s njim. Kasnije je neko pitao hazreti Alija (ra) o čemu se savjetovao sa Časnim Poslanikom. Hazrat Ali (ra), je odgovorio  rekavši da zapravo nije bilo konkretne stvari, on je samo želio ispuniti ovu naredbu iz Časnog Kur’ana koja nalaže davanje sadake prije savjetovanja sa Časnim Poslanikom (savs).

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ali (ra) također želio ispuniti Kur'ansku naredbu koja kaže da ako odete nekome kući, a oni vam ne dozvole da uđete, onda biste trebali za zadovoljstvom na licu bez ljutnje se vratiti natrag. Međutim, hazreti Ali (ra) govori da mu niko nikada nije odbio ulazak na njegovo pitanje da li može da uđe u kuću. Hazreti Halifatul Masih je komentarisao da je ovo bilo ponašanje ashaba. Danas, ako bi neko rekao da je zauzet i zabranio drugoj osobi da uđe, onda bi to smetalo i osoba bi se uvrijedila.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom, Časni Poslanik (savs) rekao hazreti Aliju (ra), da ako  uputi čak i jednu osobu na pravi put, je bolje nego ispunjeno područje puno ovaca između dvije planine.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jedanput, Poslanik (savs) rekao da je svako ko voli hazreti Alija (ra) voli Časnog Poslanika (savs), a ko voli Časnog Poslanika (savs) voli Allaha; i svako ko ima neprijateljstvo prema hazreti Aliju (ra) ima neprijateljstvo prema Časnom Poslaniku (savs), a onaj ko imao neprijateljstvo prema Časnom Poslaniku (savs) ima neprijateljstvo prema Allahu. Časni Poslanik (savs) također je rekao da ga vole  samo istinski vjernici, dok bi licemjeri imali neprijateljstvo prema njemu.

Hazreti Alijeva (ra) želja za pravdom i ravnopravnošću

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ali (ra) uvijek postavljao ljude od povjerenja na vlast. Međutim, ako bi ikada saznao za nepoštenje određene osobe, napisao bi im pismo u kojem su se nalazili ajeti Časnog Kur'ana koji se odnose na pravdu i jednakost.

Hazreti Halifatul Masih je ispričao kad je hazreti Ali (ra) šetao pijacom savjetovao je sve one koje je upoznao da uvijek govore istinu, da budu pravedni i nepristrani i da poslovanje vode s potpunom transparentnošću i poštenjem .

Hazreti Halifatul Mesih je citirao hazreti Mirzu Baširuddin Mahmud Ahmada (ra) koji je rekao da je za vrijeme hilafeta hazreti Ebu Bekra (ra) i hazreti Omera (ra) bilo manje nemira zato što je bilo više ljudi koji su provodili vrijeme u društvu Časnog Poslanika (savs). Ali kasnije u toku hilafeta hazreti Osmana (ra) i Hazrat Alija (ra), broj takvih ljudi bio je manji, a samim tim bilo je i više nemira. Onda, jednom kad je osoba pitala hazreti Alija (ra) zašto je bilo manje nemira u toku razdoblja ranijih halifa, hazreti Ali (ra) je odgovorio  rekavši da „za vrijeme njihovog hilafeta imali su ljude poput mene uz sebe, a za vrijeme mog hilafeta, ja imam ljude poput tebe uz mene. ”

Hazreti Halifatul Masih je rekao kad je rimski car vidio neslogu između hazreti Alija (ra) i Amira Mu‘avije (ra), vidio je to kao priliku za napad na muslimane. Međutim, neki pop je savjetovao cara da se suzdrži od bilo kakvih napada, jer čak i ako se činilo da među muslimanima postoji podjela, oni bi se udružili i branili zajedno od njega. Kada je hazreti Mu'avija (ra) saznao za namjere rimskog cara, napisao mu je pismo rekavši da, iako je možda došlo do neslaganja između njega i hazreti Alija (ra), međutim ako rimski car odluči napasti muslimane, onda on bi bio prva osoba koja bi stala u odbranu zajedno sa vojskom hazreti Alija (ra).

Plemenite osobine hazreti Alije (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je jednom Amir Mu‘avija (ra) zamolio nekoga da prepriča osobine hazreti Alije (ra). Rekao je da je hazreti Ali (ra) bio nepokolebljiv i da je imao veliku snagu. Donosio bi čvrste i pravedne odluke. Bio je izvor znanja i mudrosti. Nije imao želju za materijalnim stvarima, već je volio samoću noćne molitve. Bio je vrlo mudar; nosio je jednostavnu odjeću i jeo jednostavnu hranu i živio je među ljudima poput obične osobe. Uvijek je bio spreman odgovoriti na svako postavljeno pitanje. Iako je prema ljudima uvijek pokazivao puno suosjećanja i ljudi su prema njemu imali veliku naklonost, ljudi bi i dalje osjećali strahopoštovanje prema njegovoj veličini. Volio je one koji su bili pobožni i držao siromašne blizu. Čak i najveće sile nisu ga mogle uvjeriti njihovim lažnim pričama, a ni najslabiji nikada ne bi bile razočarani njegovim visokim stepenom pravde.

Hazreti Halifatul Mesih je  citirao Obećanog Mesiju (as), koji je rekao u vezi sa hazreti Alijem (ra), da je bio pravedan, čist i od onih koji su Allahu najdraži. Bio je Božji lav i bio je vrlo darežljiv. U borbi je bio izuzetno hrabar, do te mjere da se nikada ne bi pomaknuo sa svog mjesta na bojnom polju. Također je bio vrlo vješt u govoru, a njegove riječi bi probadale srca. Njegovo je znanje bilo toliko veliko da se niko nikada nije mogao takmičiti s njim. Uvijek je savjetovao ljude da pomažu siromašne, a i sam je bio uzoran u tome. Bio je izuzetno blizak Svemogućem Allahu.

Otvaranje MTA u Gani

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da će nakon džume pokrenuti novi televizijski kanal; MTA Gana.

Studio Vahab Adam u Gani napravljen je 2017. godine i imenovan u čast rahmetli Emira i glavnog misionara u Gani. Studio proizvodi preko 60 posto trenutnih programa za kanale u MTA Afrika. Studio ima 17 stalno zaposlenih i preko 60 volontera koji su obučeni u različitim odjelima. Vehab Adam Studio jedan je od najnaprednijih studija u Gani i ima neke od najboljih sadržaja. Razne medijske organizacije i emiteri šalju svoje osoblje u studio radi obuke i radnog iskustva. Studio je proizveo mnoge programe uživo, uključujući 1. afričko takmičenje u Kur'anu, ramazanske programe i mnoge druge.

Sad je pokrenut novi kanal pod imenom MTA Gana. MTA Gana bit će novi 24-satni nacionalni TV kanal koji emituje na digitalnoj platformi u Gani. MTA Gana bit će dostupna za gledanje bez potrebe za satelitskom antenom, a moći će se gledati putem normalne antene. To znači da Ganijci mogu lahko gledati kanal. Kanal će biti na istoj lokaciji kao i ostali glavni kanali u Gani i bit će dostupan milionima domova u zemlji. Glavni regioni pokrivenosti bit će Akra i veća Akra, Centralni region, Kumasi i okolna područja, Tamale i Va.

Programi će se emitovati iz studija Vahab Adam na različitim jezicima Gane, uključujući Engleski, Twi, Ga, hauski i druge. Prijenos i zakazivanje kanala odvijat će se lokalno iz studija Vahab Adam preko volontera Lađne i drugih timova. Proizvedeno je mnogo programa koji pružaju moralnu obuku i obrazuju ljude iz Gane o istinskim i lijepim učenjima Islama. Govori Huzur-i-Envera [Njegove Svetosti] prevedene su na Twi, a uživo  hutba emitovat će se na Tvi prijevodima u raznim misionarskim kućama. MTA Gana bit će jedini Islamski kanal na digitalnoj platformi u Gani.

Molba za Dove

Hazreti Halifatul Masih je rekao da protivnici Zajednice pokušavaju kočiti naš napredak, ali  Svemogući Allah nastavlja otvarati nove puteve.

Hazreti Halifatul Masih je  ponovo tražio dove za Ahmadije u Pakistanu i Alžiru koji su lažno zatvoreni. Također rekao da se moli za opće stanje stvari u Pakistanu, da Allah podari Ahmadijama lahkoću i omogući protivnicima da se urazume, a ako im nije suđeno da se urazume, onda da se Ahmedi muslimani spase iz njihovih ruku . Hazreti Halifatul Masih je rekao da Ahmadi u Pakistanu trebaju dati poseban naglasak da klanjaju nafile i povećaju da daju sadaku.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp