U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Alija r.a. – Početak halifata

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon što je proučio Šehadeta, Euze i sure El-Fatihe, hazreti Mirza Masrur Ahmad (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti govoriti o detaljima iz života hazreti Ali (ra).

U toku zadnjih dana života Časnog Poslanika (savs) kad bi odlazio u džamiju išao je uz pomoć dvojice ashaba, od kojih je jedan bio hazreti Ali (ra). Poslije smrti Časnog Poslanika (savs), hazreti Ali (ra) je bio sa ashabima koji su gusulili blagoslovljeno tijelo Časnog Poslanika (savs), a također je bio među istim ashabima koji su ga spustili u mezar.

Davanje bai’ata (zakletve) hazreti Ebu Bekru (ra)

Hazreti Halifatul Masih V je naveo neke hadise u vezi davanja zakletve hazreti Alija (ra) hazreti Ebu Bekru (ra) kao prvom Halifi nakon smrti Časnog Poslanika (sa). Naveden je hadis da, poslije kad su muslimani dali zakletvu Hazreti Ebu Bekru (ra), pogledao je oko sebe i nije vidio hazreti Alija (ra). Raspitao se za hazreti Alija (ra) i poslao po njega, kad je hazreti Ali (ra) stigao i dao zakletvu hazreti Ebu Bekru (ra).

Hazreti Halifatul Masih V predstavio je još jedan hadis u kojem se navodi da je hazreti Ali (ra) dao  zakletvu hazreti Ebu Bekru (ra) prvog ili drugog dana nakon smrti Časnog Poslanika (savs), i uvijek je ostao vjeran hazreti Ebu Bekru (ra).

Hazreti Halifatul Masih V Obećani Mesija (as) je rekao da je hazreti Ali(ra) bio toliko brz da da svoju zakletvu hazreti Ebu Bekru (ra) da je napustio svoj dom, nije bio potpuno ni odjeven niti je stavio svoj turban.

Hazreti Halifatul Masih V je predstavio hadise gdje je rekao da Hazreti Ali (ra) dao ponovo zakletvu poslije šest mjeseci poslije smrti hazreti Fatime (ra).

Hazreti Halifatul Masih V predstavio je još jedan citat Obećanog Mesije (as), u kojem se obratio onima koji vjeruju da je hazreti Ali (ra) bio mišljenja da je on trebao biti prvi halifa umjesto hazreti Ebu Bekra (ra). Međutim, Obećani Mesija (as) je napisao da to nije mogao biti slučaj, jer ne samo da je hazreti Ali (ra) dao zakletvu vjernosti hazreti Ebu Bekra (ra), već je ostao potpuno nepokolebljiv i odan uz hazreti Ebu Bekra (ra) .

Nikada se nije pridružio onima koji su pokušali da dignu nered protiv hazreti Ebu Bekra (ra), već im se suprotstavio. Obećani Mesija (as) je također izjavio da je hazreti Ali (ra) imao mnogo saveza širom Arabije; da je uistinu bio ovog mišljenja i vjerovao da je trebao biti prvi halifa, onda bi sigurno se preselio, okupio saveznike i započeo rat. Ali on nikada nije učinio tako nešto, nego je ostao potpuno odan. Uvijek je klanjao svoje namaze iza hazreti Ebu Bekra (ra) i nikada to nije napustio, niti je ikada izgovorio bilo šta ni blisko žalbi. Hazur je rekao da  hazreti Ali (ra) nikad nije bio neposlušan ni jedom Halifi prije njega; i da kažu da nije dao zakletvu hazreti Ebu Bekru (ra) je protiv njegove časti.

Razne usluge hazreti Alije (ra) nakon smrti Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifatul Masih V je onda spomenuo različite usluge koje je pružao hazreti Ali (ra) u toku doba prve troice Halifa.

Rekao je da je nakon smrti Časnog Poslanika (savs)  bilo nekih koji su zalutali, a nekih koji su se pridružili lažovu koji je tvrdio poslanstvo po imenu Musailima. Ovo je predstavljalo prijetnju sigurnosti Medine, jer su se planirali napadi. Tako je hazreti Ebu Bekar (ra) osmislio plan da pošalje vojske na raznim ulaznima u Medinu, a hazreti Ali (ra) je bio među imenovanim da to nadgleda.

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da je u vrijeme hilafeta hazreti Omera (ra), kada bi i on išao u ekspedicije, postavio bi hazreti Alija (ra) za vođu Medine umjesto njega.

U toku hilafeta hazreti Osmana (ra) postojali su razni nemiri. U to vrijeme, hazreti Ali (ra) je poslušno ostao uz hazreti Osmana (ra) i pružao bi mu iskrene i mudre savjete u raznim stvarima. Jednom su dom hazreti Osmana (ra) opsjedali neki pobunjenici, koji čak hazreti Osmanu (ra) nisu dopuštali da jede jer su zaustavljali bilo kakvu hranu da dođe do njega. To je jako uznemirilo hazreti Alija (ra) otišao ih je moliti govoreći da će čak i nevjernici dopuste da njihovi zatvorenici jedu. Hazreti Ali (ra) je pokušao na sve načine da ih zamoli.

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da kad je hazreti Ali (ra) saznao za spletke da se ubije  hazreti Osman (ra), poslao svoja dva sina Hasana i Huseina da stražare na vratima hazreti Osmana (ra). Na kraju, kada su se pobunjenici ušunjali u kuću i ubili hazreti  Osmana (ra), hazreti Ali (ra) bio je izuzetno uznemiren i ožalošćen.

Jednom je hazreti Ali (ra) rekao hazreti Osmanu (ra), da se plaši jer se vrše spletke da se izvrši atentat nad njim. Onda je zatražio dozvolu od hazreti Osmana (ra) da se bori protiv ovih ljudi, međutim hazreti Osman (ra) je rekao da zbog njega neće dozvoliti da prolije ni kap krvi.

Početak hilafeta hazreti Alija (ra)

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da su muslimani nakon smrti hazreti Osmana (ra) pohrlili prema hazreti Aliju (ra), rekavši da je hazreti Ali (ra) sljedeći halifa. Hazreti Ali (ra) je odgovorio da će sljedeći halifa biti onaj koga će ashabi koji su učestvovali na Badru odabrati za sljedećeg halifu. Svi su insistirali na tome da sljedeći halifa bude hazreti Ali (ra). Hazrat Ali (ra) se raspitivao o hazreti Sa‘du (ra) i hazreti Zubeiru (ra), na što je hazreti Sa‘d (ra) izdvojio se i postao prvi koji je dao zakletvu hazreti Aliju (ra). Nakon toga, hazreti Ali (ra) je otišao u džamiju, gdje su mu svi dali zakletvu (bai’at) na vjernost.

Hazreti Halifatul Mashih V je predstavio neke citate hazreti Muslih Mau'uda (ra) u kojima je izjavio da je hazreti Ali (ra) u to vrijeme zauzimanjem ogrtača hilafeta to je bila velika žrtva zbog teških okolnosti koje su se dogodile u to vrijeme, međutim bilo je presudno da to učini kako bi institucija hilafeta bila čvrsto uspostavljena.

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da će i ubuduće nastaviti da govori o životu hazreti Alija (ra).

Molba za molitvu za Ahmadi muslimane u Alžiru i Pakistanu

Hazreti Halifatul Masih V je ponovo skrenuo pažnju zajednicu da se moli za Ahmadi muslimane u Alžiru, kao i u Pakistanu. Uslovi za Ahmadi muslimane i dalje se pogoršavaju u Alžiru; protiv njih se neprestano vode lažni slučajevi. Slično se u Pakistanu suočavaju sa sve težim okolnostima. Hazreti Halifatul Masih V se molio da oni koji stvaraju takve nevolje Ahmadi muslimanima trebaju biti odgovorni od strane Svemogućeg Allaha i da bi teškoće s kojima se Ahmadi suočavaju budu ublažene.  Također se obratio Ahmadi muslimanima u Pakistanu da moraju svoju pažnju usmjeriti na molitvu više nego ikad prije. Molio se za olakšanje i otvorenog propovijedanja istinske poruke Islama, ne samo u Pakistanu već širom svijeta.

Dženaze

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da će poslije džume klanjati dženazu u odsustvu slijedećim:

Dr. Tahir Ahmad Sahib koji je preminuo 4. Decembra 2020. Bio je specijalista za očne bolesti koji je služio u bolnici Mahdi. Ponekad bi čak i odlazio u bolnicu u slobodne dane kako bi bio u službi pacijentima. Uprkos vlastitom pogoršanom zdravlju, nastavio je svoje usluge i pazio na pacijente. Bio je pobožna, brižna osoba koju su svi voljeli. Imao je veliku ljubav prema Hilafetu. Uvijek bi doprinio raznim potrebama zajednice. Hazreti Halifatul Masih se molio da mu se Allah smiluje i oprosti i podigne njegov status na Ahiretu i omogući njegovoj djeci da nastave da rade njegova dobra djela.

Habibullah Mazhar Sahib koji je preminuo 24. Oktobra 2020. Prije toga bio je zarobljenik na Allahovom putu. Njegove službe u zajednici traju preko pedeset godina, a za to vrijeme služio je u raznim uredima. Bio je prva osoba koja je optužena na smrtnu kaznu prema zakonima o bogohulstvu u Pakistanu, pa mu je tako pružena prilika da podnese poteškoće lažno optuženog u zatvoru, samo radi Allaha. Proveo je ovo vrijeme i ostao je pozitivan, a kasnije je oslobođen. Redovno je klanjao svoje namaze. Bio je vrlo ljubazna i brižna osoba i jako je volio Hilafet. Iza njega je ostala supruga, pet sinova i kćerka. Hazreti Haifatul Masih  se molio da mu se Allah smiluje i oprosti i podigne njegov status na Ahiretu i omogući njegovoj djeci da nastave da rade njegovih dobra djela.

Bashiruddin Ahmad Sahib koji je preminuo 30. Novembra 2020. Bio je uključen u služenje zajednici na razne načine i pozivao bi neahmadi u svoju kuću kako bi im propovijedao vjeru. Dolazio bi u Veliku Britaniju svake godine učestvovao na Dželsa Salani. Iza njega su ostali supruga, tri kćerke i dva sina. Hazreti Haifatul Masih  se molio da mu se Allah smiluje i oprosti i podigne njegov status na Ahiretu i omogući njegovoj djeci da nastave da rade njegovih dobra djela.

Amina Ahmad Sahiba koja je preminula 19. Oktobra 2020. Porijeklom je iz Gvajane. Prihvatila je Ahmadijat dok je studirala u Velikoj Britaniji. Bila je saosećajna, ljubazna i gostoljubiva. Redovno je klanjala svoje namaze. Također je redovno učila Časni Kur'an. Iako joj zdravstveno stanje nije bilo dobro, svake godine bi dolazila na Dželsa Salanu u Velikoj Britaniji. Hazreti Haifatul Masih  se molio da joj se Allah smiluje i oprosti i podigne njen status na Ahiretu i omogući njenoj djeci da uvjek ostanu uz vjeru.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp