U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je nastavio da govori na temu ashabi Časnog Poslanika Muhammeda (savs) koji su učestvovali u bitci na Bedru.

Na  današnjoj hutbi je govorio o životu Hazreti Habbab bin al-Arat (ra) koji je pripadao plemenu Sad bin Zaid. Ime njegovog oca bilo je Arat bin Đandalah. Prema nekima njegova titula bila Ebu Abdullah, a drugi su mišljenja da je to bio ili Ebu Muhammed ili Ebu Jahja.

Hazur spominje da je u doba Džahilijata [neznanja] Hazreti Habbab postao rob. Bio je šesta osoba koja je prihvatila Islam i bila je žestoko progonjen i mučen.

Hazreti Habbab (ra) bio je kovač i kada je njegov gazda saznao da će se sa Poslanikom (savs) sastati, tada je spaljeni ugalj iz njegove vlastite peći stavljen na leđa hazreti Habbaba (ra). U drugom hadisu se spominje da je bačen u vatru i prisiljen da legne na užareni ugalj. Tokom Hilafeta hazreti Omera (ra), pokazali su mu ožiljke Hazrat Habbaba (ra), i rekao je da nikada nije vidio takva leđa, jer su bila potpuno bijelo sa tragovima povreda.

Dok je spominjao kako je hazreti Omer (ra) prihvatio Islam, Hazur navodi da je Hz. Omer bio na putu da pokuša ubiti Časnog Poslanika (savs.) tad mu rečeno da su i njegova sestra i zet prihvatili Islam. Onda je otišao do njene kuće, kasnije je čuo hazreti Habbaba (ra) kako uči Časni Kur'an. Poslušavši to, nastavio je sa prihvatanjem Islama.

Hazur spominje da su, nakon toliko patnje od ruku svojih vlasnika robovi, zaslužili toliko poštovanja i uzvišen status. Dakle, za vrijeme Hilafeta Hazreti Omera (ra), kad god bi ovi Muslimani kao što su hazreti Habbab (ra) i hazrat Bilal (ra) itd. Prisustvovali sjednici, hazreti Omer (ra) bi naredio da sjede odmah ispred , a djeci onih poglavara koji su ih ranije progonili, koji su sjedili naprijed, naređeno je da sjednu skroz pozadi skoro blizu cipela. Bili su vrlo uznemireni kako se nekadašnji robovi vode jedan za drugim na njihovo mjesto. Hazreti Omer (ra) objasnio je da su, iako su robovi, veoma počašćeni od Časnog Poslanika (savs.) i zato zaslužuju i moje najveće poštovanje.

Hazreti Habbab (ra) je učestvovao u bitci na Badru, Uhudu, Hendeku i u svim drugim bitkama, uz Časnog Poslanika (savs). Hazreti Habbab (ra) je preminuo u 37 poslije Hidžre u 73. godini života. Jednom, dok je prolazio pored njegovog mezara, hazreti Ali (ra) se posebno molio za njega.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp