U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Danas Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je nastavio da govori u vezi života Hazreti Abdur Rahman bin Auf (ra), poslije je govorio o Hazreti Sa’ad bin Muaz (ra).

Hazreti Abdur Rahman bin Auf  r.a.

Velikodušnost i finansijsko udjeljivanje

Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je hazreti Abdurrahman bin’ Auf (ra) bio poznat po svojoj velikodušnosti i financijskom žrtvovanju. Spominje se da je hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) ostavio iza sebe testament da svi koji su učestvovali u bitci na Badru dobiju 400 dinara. U vrijeme kada je to ispunjeno 100 ashaba je bilo živo.

Kad je Časni Poslanik (savs) naredio da ekspedicija ide u Tabuk, podstakao je imućne ljude da troše na Allahovu putu i osiguraju prevozna sredstva. Čuvši to, hazreti Ebu Bekr (ra) bio je prvi koji je donio svu svoju imovinu. Časni Poslanik (savs) je pitao hazreti Ebu Bekra (r.a.) da li je nešto ostavio za članove svoje porodice. Hazreti Ebu Bekr (r.a.) je odgovorio da je ostavio Allaha i Poslanika (s.a.v.s.) za njih. Hazrat Omer (ra) je donio pola svoje imovine. Časni Poslanik (savs) je upitao hazreti Omera (r.a.) da li je nešto ostavio za svoje članove porodice, na šta je on odgovorio da je za porodicu ostavio polovinu stvari. Hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) donirao je u tu svrhu 4000 dirhema.

Časni Poslanik (savs) je rekao da su hazreti Osman (ra) I Hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) Allahovo blago na zemlji, koji troše na Njegovom putu da bi postigli Njegovo zadovoljstvo.

Jednom prilikom hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) potrošio je polovinu svog bogatstva, što je bilo 4000 dirhema, na Allahovom putu. Drugom prilikom je poklonio 40.000 dirhema, a na drugom je potrošio 40.000 dinara na Allahovom putu. Slično tome, jednom je poklonio 5-7 konja na Allahovom putu. Također je drugom prilikom ponudio 500 deva na Allahovom putu.

Hazreti Sa’ad bin Muaz r.a.

Drugi ashab kojeg je Hazreti Halifatul Masih V spomenuo, koji je bio poglavica Aus plemena on se zvao hazreti Sa’ad bin Mauz (ra).

Prelazak na Islam

Hazreti Halifatul Masih V je govorio u vezi kako je hazreti Sa’ad bin Muaz prihvatio Islam. Ovo je detaljno spomenuto u knjizi “Život i Karakter od Pečata Poslanika” koju je napisao hazreti Mirza Bašir Ahmad Sahib.

Časni Poslanik je poslao hazreti Mus'ab bin ‘Umaira (ra) u Madinu da propovjeda poruku Islama. Hazreti Mus'ab (ra) naporno je radio na širenju poruke i slijedio je upute Časnog Poslanika (savs) kao rezultat toga, Islam se počeo širiti u Madini. To se nije svidjelo Sa’ad bin Muazu i nastojao je spriječiti da Islam stekne popularnost. Pa je poslao Usaid bin Al-Hudaira da zaustavi hazreti Mus'aba (ra) u širenju poruke Islama.

Usaid je bio od uglednih poglavara plemena Abdul-Ašhal, a njegov otac je bio vođa čitavog plemena Aus tokom bitke kod Bu'ath. Poslije Sa’ad bin Mu'aza, Usaid bin Al-Hudair je imao značajan uticaj u svom plemenu. Onda ga je Sa’d ohrabrio i uputio da ode do Mus'ab bin ‘Umair (ra) i rekao mu da prestane širiti poruku Islama.

Mus’ab (ra) mu se obratio sa poštovanjem i ljubaznim tonom, i zamolio ga da posluša šta ima da kaže,prije nego što zaključi sobstveno mišljenje. Mus'ab (r.a.) mu je zatim učio Kur'an i informisao ga dobrodušno o Islamskom učenju. Usaid je bio toliko dirnut da je prihvatio Islam odmah i spomenuo je da će, ako se Sa’ad bin Muaz pridruži Islamu, cijelo njegovo pleme bi prihvatilo Islam.

Onda je Usaid (ra) poslao Sa'd bin Muaza kod Musab bin ‘Umair (ra). Mus'ab (ra) je prenio poruku Islama Sa’adu bin Mu'azu učeći Časni Kur'an i na istančan način detaljnije islamski principe. Nije trajalo dugo i Sa'd bin Mu'az (ra) je prihvatio Islam. Nakon prihvatanja Islama, Sa'd bin Mu'az (ra) i Usaid bin Al-Hudair (ra) otišli su svojim plemenima i prenijeli poruku Islama i tog istog dana cijelo pleme je prešlo na Islam.

Hazreti Mirza Bašir Ahmad  r.a. piše:

Sa'ad bin Mu'az (ra) je imao položaj kod Ensarija kao i hazreti Ebu Bekr (ra) među muhadžirima iz Mekke. On je bio izuzetno iskren, izuzetno odan i izuzetno predan ljubitelj Islama i Allahovog Poslanika (savs). Budući da je bio i poglavica njegovog plemena, bio je i neobično inteligentan. Stekao je takav položaj u Islamu koji nije bio samo različit, ne, najznačajniji ashabi Časnog Poslanika (s.a.v.s.) su imali ovakav polažaj. Bez sumnje, nakon njegovog rane smrti, riječi Časnog Poslanika (savs) da se “nakon smrti Sa'da čak i prijesto Milostivog Allaha se pokrenulo”, ove riječi su bile zasnovane na veoma dubokoj stvarnosti.

Podlike jos nekoliko detalja iz života hazreti Sa’ad bin Muaza (ra) Hazreti Halifatul Masih V je rekao da će nastaviti da govori u vezi njega na slijedećoj hutbi, ako Bog da.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp