U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Omer r.a. II Postaje šehid u Medini

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el-Fatihe hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će da nastavi da govori o životu hazreti Omera (ra).

Detalji smrti hazreti Omera (ra)

Hazreti Halifatul Masih je rekao u vezi smrti hazreti Omera (ar) kada je bio napadnut, bilo je u vrijeme Sabah namaz. Prema nekim hadisima, odmah je odveden kući i bio je u bezsvjesnom stanju. Kad se osvjestio, upitao je da li su svi klanjali namaz. Zatim je rekao da vjera nije potpuna ako osoba napusti namaz, i onda je uzeo abdest i klanjao namaz.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Omer (ra) zatražio da se sazna ko ga je napao. Saznali su do je to bio Ebu Lu’lu, rob od Mughirah bin Sha’bah, on je bio krivac, a napao je i druge ljude. Kad je uhapšen, upotrebio je isti nož i presjekao svoj vrat.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da hazreti Omer (ra) nije bio ubijen zbog lične mržnje prema njemu od njegovog ubice, već je to učinjeno kao rezultat zavjere. Historičari su zapisali da je to bibla isplanirana zavjere da se ubije Hazreti Omaru (ra). Poznati perzijski vojnik, Hormuzan, koji je očigledno postao musliman i živio u Medini također je bio jedan od spletkaroša.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je na neki način Ebu Lu’lu bio i protiv hazreti Omera (ra) jer su muslimani osvojili njegovu zemlju. To ga je također pogoršalo i navelo da izvrši ovo djelo. Tako je naoštrio nož i umočio ga u otrov. Pokazao je svoj nož Hormuzanu koji je rekao da će svako koga napadne ovim nožem sigurno umrijeti. Prenosi se da je neko vidio taj isti nož sa Hormuzanom i Đufejnom, a kada su ih pitali o tome, odgovorili su da su ga koristili za rezanje mesa.

Hazreti Halifatul Masih je citirao historičare da na osnovu disciplinskih mjera preduzetih protiv ljudi poput Hormuzana i Džufejne, kao i činjenice da je isti nož viđen u njihovom posjedu prije ubistva hazreti Omera (ra), pokazuje da ubica nije djelovao sam, već je ovo bilo dio šire zavjere, koju je  sproveo Ebu Lu'lu ‘.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da postoji grupa ljudi unutar Medine koji su tvrdili da su muslimani, ali su se potajno protivili islamu. Ova grupa ljudi mislila je da će napadom na vođu muslimana omesti njihovo jedinstvo i oslabiti islam. Međutim, dogodilo se da je neko vidjeo na nož prije nego što je hazreti Omer (ra) ubijen, a neki čak kažu da su vidjeli ovu trojicu ljudi kako su spletkarili unaprijed. Tako su stvari kasnije postale jasne i poduzete su potrebne radnje protiv počinilaca.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je sin hazreti Omera (ra) prenio da je njegov otac bio napadnut pored njega. Ljudi su tražili od hazreti Omera (ra) da poslije njega imenuje halifu. Odgovorio je rekavši da postoji osoba bolja od njega, tj. Hazreti Ebu Bekr (ra) koji je imenovao njegovog nasljednika. Međutim, rekao je da postoji osoba još većeg stepena od njega, tj. Časni Poslanik (savs), koji nije imenovao svog nasljednika. Hazreti Omarov (ra) sin je znao nakon što je njegov otac upotrijebio ovaj primjer, da neće imenovati svog nasljednika.

Hazreti Halifatul Masih je rekao kada je hazreti Omer (ra) bionapadnut, njegov bol je bio nesnosan. Hazreti Omer (ra) je dobio uvjeravanja od drugih da je Časni Poslanik (savs) bio zadovoljan sa njim, kao i hazreti Ebu Bekr (ra) i ashabi Časnog Poslanika (savs). Hazreti Omer (ra) je rekao da je to samo Allahova milost. Rekao je da se ne boji za sebe, već da se boji samo zbog muslimana. U stvari, nije se bojao smrti jer se i sam uvjek molio da postane šehid.

Pretvaranje straha u mir

Hazreti Halifatul Masih je citirao Halifatul Masih II (ra) koji je objasnio jedan aspekt Božjeg obećanja u vezi sa Hilafetom, da će promijeniti stanje vjernika iz stanja straha u stanje mira. Objasnio je da se hazreti Omer (ra) molio da bude ubijen u Medini i da je ova molitva prihvaćena. Onda se ne može reći da se njegov strah nije pretvorio u mir, jer se on uopšte nije bojao smrti. Zapravo, ova dova je prihvaćena na način da je hazreti Omarovoj (ra) želji da postane šehid ispunjena želja, i to se desilo bez vojske koja je napala Medinu, čime su muslimani bili sigurni. Umjesto toga, ova zavjera se podigla iz Medine, i tako je prihvaćena dova hazreti Omera (ra).

Hazreti Halifatul Masih je dalje citirao Halifatul Masih II (ra) koji je rekao da je prije smrti hazreti Omer (ra) bio podnesen slučaj za vrlo mali iznos, u kojem je jedna osoba tj to je bio njegov ubica. U ovom slučaju, hazreti Omer (ra) je donio pravednu odluku, i ta odluka je bila protiv Ebu Lu’lua. Ebu Lulu je bio jako ljut zbog toga, i kasnije je otišao i ubio Hazreti Omera (ra). Halifatul Masih II (ra) je objasnio da ga je, iako se odluka odnosila na mali iznos, jednostavna činjenica da ta odluka nije bila u njegovu korist toliko razbjesnila da ga je ubio. Neke ljude toliko tjera bijes i neprijateljstvo da bi počinili tako zla djela zbog vrlo malog razloga.

Hazreti Halifatul Masih je nastavio citirati Hazreti halifatul Masih II (ra) koji je u svjetlu ovog incidenta i poremećaja koji je uslijedio rekao da u takvim trenucima, u vrijeme namaza, treba postaviti određene ljude radi sigurnosti i zaštite vjernika.

Hazreti Omerova (ra) Zabrinutost zbog otplate dugova

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je prije smrti Hazreti Omer (ra) upitao svog sina o iznosu duga koji on duguje. Taj dug nije nastao zbog osobnih potreba, već je nastao kao rezultat brige za siromašne i trošenja na njih. Hazreti Omer (ra) uputio je svog sina kako da vrati ovaj dug, a vrlo brzo nakon njegove smrti, njegov sin je otplatio očev dug.

Hazreti Halfatul Masih je rekao da će u budućim hutbama nastaviti govoriti o događajima iz vremena hazreti Omera (ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp