U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Abdur Rahman bin Auf r.a.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i Sure Elfatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao:

Na današnjoj hutbi nastavit ću da govorim o životu hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra). Hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) imao je vezu prijateljstva sa ‘Umajjah bin Halefom. O tome je zabilježen poseban hadis u Buhariju. Hazreti ‘Abdurrahman bin’ Auf (ra) kaže da je napisao pismo ‘Ummajji bin Halefu u kojem je zatražio od’ od Umejje da se brine o njegovom bogatstvu i imanju u Meki, a on će učiniti isto za Umejjinu imovinu i bogatstvo u Medini. Kada je hazreti ‘Abdur Rahman bin’ Auf (ra) potpisao svoje ime na ovom pismu, Umejja bin Halef je odgovorio rekavši da ne poznaje nikoga pod tim imenom i zamolio hazreti Abdurahman bin ‘Auf (ra) da napiše svoje ime iz doba neznanja (Džahilijeta). Hazreti Abdurrahman bin’ Auf (ra) je potpisao drugo pismo ‘Abd-i-Amr’.

U toku bitke na Bedru

Hazreti Halifatul Masih V je rekao da u vrijeme bitke na Badru, kad su ljudi napustili planinski put, hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) je bio tamo, hazreti Bilal (ra) slučajno je ugledao hazreti Abdurrahman bin Auf ( ra) i Umejju. Onda je hazreti Bilal (ra) otišao do Ensarija i rekao im da je ovo Umejja bin Halef. “Ako Umejja bude spašen, od mene neće ostati ništa”. Čuvši to, neki od ashaba su krenuli uz hazreti Bilala (ra) u potragu za hazreti ‘Abdurrahmanom bin’ Aufom (ra) i Umejja bin Halefom, jer je hazreti Abdurrahman bin ‘Auf (ra) pokušavao pružiti utočište Umejja bin Halefu i njegovom sinu. Hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) kaže da se plašio da će ih uhvatiti, pa je ostavio Umejjinog sina Alija iza sebe da se bori protiv muslimana i zadrži ih tamo i postigne neko vrijeme da izmaknu. Muslimani su se borili protiv njega, ubili ga i nastavili da ih slijede.
Umejja je bio krupan; i nije mogao dovoljno brzo trčati i sakriti se. Kad su ih muslimani uhvatili, hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) je rekao Umejji  da sjedne i legao je na njega tako da ga zaštiti svojim tijelom. Oni su napali Umejju ispod hazreti Abdurrahman bin Aufa (ra) sa svojim mačevima tako snažno da je jedan od udara mača ozlijedio i hazreti Abdurrahmana bin Aufa (ra) u stopalo.

Hazreti Halifatul Masih je spomenio da u Meki Umejja bin Halef je mučio hazreti Bilala (ra) kako bi ga odvratio od Islama. Umejjah bi položio hazreti Bilal (ra) na brdima Meke kada bi se temperature jako podizale i naredio da se veliki kamen postavi na grudi hazreti Bilala. Umejja bi govorio hazreti Bilalu (ra) da će se takav tretman nastaviti sve dok hazreti Bilal (ra) ne napusti vjeru Muhammeda (savs). Uprkos ovim teškim mukama, odgovor hazreti Bilala (ra) uvijek bi bio ‘Ehad’, ‘Ehad’, tj. ‘Bog je jedan’, Bog je jedan ‘.

U vrijeme hazreti Omera r.a.

Hazreti Halifatul Masih V je govorio o događaju u vrijeme hilafeta hazreti Omera (ra) kad se u Siriji proširila kuga, i trebala se donijeti odluka da li da muslimanska vojska nastaviti prema Siriji ili da se vrati natrag u Medinu. Nakon dužeg savjetovanja, hazreti Omer (ra) donio je odluku da se vrati nazad. Kasnije se ovoj raspravi pridružio hazreti Abdurrahman bin Auf (r.a.) i dodao da je Časni Poslanik (savs) naredio da se ne posjećuje mjesto ako čujete da tamo vlada kuga ili pandemija. Ako je neko već u području koje je oboljelo od kuge ili pandemije, tada ne bi trebao napustiti to područje. To će spriječiti da se takva bolest ne širi dalje.

Nakon ovoga Huzur je spomenuo da ovih dana postoji zaključavanje granica. Oni koji su to implementirali na vrijeme uspjeli su da u velikoj mjeri spriječe da se pandemija širi. Oni koji su bili neoprezni oko toga i nisu izvršili zaključavanje na vrijeme, svjedoci su daljnjeg širenja ove pandemije. Časni Poslanik (savs) naredio je ovo kao osnovno ponašanje u vezi sa ovim pitanjem.

Izbori hazreti Osmana r.a.

Dok je spominjao izbor Hazreti Osmana (ra) za halifu poslije smrti  hazreti Omera (ra), hazreti Musleh Maud (ra) dijeli sljedeće detalje i komentare u vezi karaktera hazreti Abdurrahman bin Aufa (ra). U toku hilafeta hazreti Omera (ra) „Kada je hazreti Omer (ra) ranjen, i shvatio je da je njegova smrt blizu, imenovao je šest osoba i savjetovao ih da između sebe izaberu halifu. Oni su bili hazreti Osman (ra), hazreti Ali (ra), hazreti Abdurrahman bin Auf (ra), hazreti Sa'd bin Al-Vakas (ra), hazreti Zubeir (ra) i hazreti Talha (ra). Pored njih, kao savjetnika je izabrao hazreti Abdullaha bin Omera (ra), ali mu nije dao pravo da bude izabran za halifu.
Također ih je upozorio da bi trebali donijeti svoju odluku u roku od tri dana, a Suhaib (ra) bi trebao predvoditi namaz u tom periodu. Imenovao je Mikdad bin Al-Asvad (ra) za nadgledanje procesa savjetovanja i izbora i naredio mu da na jednom mjestu okupi izborni odbor i čuva ih. Naveo je više uputa, narod bi trebao dati Bai’at osobi koja je izabrana većinom glasova, a ako bilo ko odbije to, onda bi trebao biti ubijen. Ako na svakoj strani budu tri glasa, hazreti Abdullah bin Omer (ra) treba preporučiti ko bi trebao biti halifa. Ako se članovi Izbornog odbora ne slažu sa odlukom Abdullaha bin Omera (ra), tada će osoba koju predloži Abdurrahman bin Auf (ra) biti imenovana za halifu.

Hazreti Halifatul Masih V kaže da je ovih pet osoba razgovaralo o ovom pitanju (pošto Talhah tada nije bio u Medini), ali nisu mogli da dođu do bilo kakvog zaključka. Poslije dugo vremena hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) pitao je želi li neko povući svoje ime, ali svi su ostali tihi. Nakon toga je hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) povukao njegovo ime, zatim je hazreti Osman (ra) povukao svoje ime, a potom su druga dva učinila isto. Hazreti Ali (ra) je ostao miran.

Konačno, članovi Izbornog odbora preuzeli su obećanje od hazreti Abdurrahmana bin Aufa (ra) da će biti potpuno nepristrasan i povjerili su mu odgovornost odlučivanja. Tri dana je hazreti Abdurrahman bin Auf (ra) posjećivao svaku kuću u Medini kako bi stekao mišljenje svakog muškarca i žene o tom pitanju. Svi su izrazili saglasnost da hazreti Osman (ra) treba da bude izglasan. Dakle, on je izrekao svoju presudu u korist hazreti Osmana (ra) i izabran je za halifu. “

Halifa je rekao da na slijedećoj hutbi će spomenuti još neke preostale detalje o Hazreti Abdurrahmanu bin Auf (ra) ako Bog da.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp