U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara
 • Ime: Zubair
 • Kunniyat: Abu Abdullah
 • Titula: Hevari Rasool s.a.v.s. ( Poslanikov učenik)
 • Ime oca: Awwam
 • Po pitanju srodstva bio je rođak Časnog Poslanika s.a.v.s. Osim toga bio je nećak (bratić) hazreti Hadijat-ul-Kubre i zet hazreti Abu Bakra Siddiqa. Sa 16 godina je primio je islam.
 • Prije njega je islam primilo pet do šest osoba.
 • Po njegovom prihvatanju islama jednom se raširila vijest o tome da su Časnog Poslanika s.a.v.s. zarobili idolopoklonici. Hazreti Zubair je dotrčao samo sa mačem kroz masu ljudi pravo Časnom Poslaniku s.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. ga je pitao očemu se radi. Hazreti Zubair mu je rekao da je on čuo da su zarobili Časnog Poslanikas.a.v.s. Časni Poslanik s.a.v.s. se obradovao i dovio za hazreti Zubaira.
 • Nakon njegovog prihvatanja islama njegov amidža je bio veoma strog sa njim. Kako bi ga odvratio od islama , tukao bi ga, vezao bi ga za krevet i usmjeravao dim vatre u njegovom pravcu tako da je prijetila opasnost da se uguši. Ali on bi ostao čvrst.
 • S dozvolom Časnog Poslanika s.a.v.s. iselio se u Habšah (danas:Etiopija).
 • Kad je Časni Poslanik s.a.v.s. prešao u Medinu, i hazreti Zubair se zaputio iz Habšaha u Medinu.
 • Učestvovao je u svim bitkama.
 • U bici na Badru borio se s izvanrednom hrabrošću. U svakom pravcu kojem bi se okrenuo lomio je neprijateljske frontove.
 • Kod osvojenja Mekke Časni Poslanik s.a.v.s. ga je odredio za nosača zastave.
 • U bici na Hunejnu jedna grupa neprijatelja skrivala se u jednoj dolini. S velikom hrabrošću se s njima borio i otjerao ih iz doline.
 • Učestvovao je i u bitkama na Taifu i Tabuku.
 • I na ‘Hidžat-ul-Vida'(Zadnji hadž Časnog Poslanika s.a.v.s.) bio je uz Časnog Poslanika s.a.v.s.
 • Tokom hilafeta hazreti Omera učestvovao je i u bici na Jarmuku. Dao je veliki doprinos prilikom osvajanja Aleksandrije. Za vrijeme hilafeta hazreti Alija, zaputio se u Basru kako bi se zaštitio zla od bitke na Džamalu. Na tom putu je za vrijeme sedžde na podne namazu ubijen od strane Amr bin Jarmuza.
 • Preselio je u 32. godini po Hidžri u dobi od 64.godine na Allahovom putu.
 • Bio je veoma bogobojazan, umjeren, istinoljubiv, dobročinitelj, požrtvovan. Kod opasnosti bio je posve bezbrižan. Ljudi su ga imenovali za nadzornika za njihove imetke nakon njihove smrti.
 • Imao je 1000 robova. Davao im je platu.
 • Velikodušno je darovao.
 • Njegov izvor primanja bila je trgovina.
 • Njegov imetak se procjenjuje na 50 miliona dirhema, odnosno dinara.
 • Bavio se i zemljoradnjom.
 • Pored njegovog vladajućeg položaja ishrana mu je bila veoma skromna, kao i njegova odjeća.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp