U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Vojska za Siriju

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze I sure el Fatihe hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da ističe incidente iz života hazreti Ebu Bekr(ra) i vojski koje je poslao prema Siriji kako bi zaustavio neprijatelje.

Vojska poslata u Siriju pod upravom hazreti Amr bin Asa (ra)

Hz.Halifatul Masih je rekao da je četvrta vojska koju je poslao hz. Ebu Bekr (ra) bila pod vođstvom hazreti Amr bin Asa (ra). S obzirom na to da je hazreti Amr (ra) odigrao ključnu ulogu u zaustavljanju pobune koja je nastala, hazreti Ebu Bekr(ra) mu je dao mogućnost da ili ostane u Huzi ili da ide u Siriju kako bi pomogao muslimane.

Hazreti Amr (ra) je odgovorio da je on strijela islama, i da hazreti Ebu Bekr (ra) bi trebao da ga ispali u onom pravcu koji smatra najboljim. Hazreti Ebu Bekr (ra) je na kraju odlučio da ga pošalje u Siriju. Onda je hazreti Amr (ra) otišao u Medinu kako bi se formirala vojska. Hazreti Ebu Bekr(ra) ga je uputio da postavi kamp izvan Medine kako bi mu se ljudi pridružili.

Hz.Halifatul Masih je rekao da je prije nego što ga je ispratio, hazreti Ebu Bekr(ra) dao neke upute hazreti Amr bin Asu (ra), rekavši da treba saslušati mišljenja starijih članova koji su bili u njegovoj pratnji, jer ne zna se čiji se savjeti mogli pokazati kao sredstvo za uspjeh. Zabilježeno je da je vojska hazreti Amr (ra) iznosila šest do sedam hiljada i da je krenula prema Palestini.

Hazreti Amr (ra) je formirao bataljon od hiljadu muslimana koji su krenuli naprijed i borili se sa sirijskom vojskom, i bili su pobjednici. Kada su se vratili sa nekim zarobljenicima, hazreti Amr (ra) ih je ispitao i saznao da Sirijci planiraju napad na njih. Onda je hazreti Amr (ra) pripremio svoju vojsku i kada su Sirijci napali, uspjeli su ih zaustaviti i potpuno uništiti njihovu vojsku, nanijevši im veliku štetu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, nakon što je poslao ove vojske, hazreti Ebu Bekr(ra) udahnuo i bio siguran da će Svemogući Allah dati muslimanima pobjedu nad Sirijcima kroz ove vojske. Bio je zadovoljan jer se ove vojske sastojale od hiljadu muhadžira i ensarija, koji su dokazali svoju lojalnost i postojanu odanost, uključujući i neke od onih koji su učestvovali u bici na Bedru.

Heraklijevi pokušaji huškanja protiv muslimana

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Heraklije, kada je saznao za pripreme i napredovanje muslimana, okupio razne poglavice i strastvenim govorima podstakao ih da uzvrate i bore se protiv muslimanske vojske. Nakon što je huškao Palestince, Heraklije je putovao unaokolo i podsticao ljude da se bore protiv muslimana na sličan način.

Postoje i druga predavanja koja bilježe da je u početku Heraklije rekao da trebaju sklopiti ugovor mira sa muslimanima, međutim njegov narod se nije složio s tim, pa ih je okupio i odveo u Homs gdje je počeo formirati vojsku. Namjeravao je da formira isti broj vojske koliko su imali Muslimani kako bi se borio protiv njih.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Ubaidah (ra) čuo da je Heraklije formirao veliku vojsku za borbu protiv njegovih snaga u Antakji. Onda je hazreti Ebu Ubaidah ra. pisao hazreti Ebu Bekru (ra) da traži upute za dalje korake. Hazreti Ebu Bekr (ra) je odgovorio rekavši da su, uprkos velikom broju Rimljana u Antakiji, bili osuđeni na poraz, a muslimani na pobjedu.

Bio je siguran jer je muslimanska vojska voljela smrt isto kao što je neprijateljska vojska voljela život. Hazreti Ebu Bekr(ra) ga je također obavijestio da će poslati pojačanje i tako da nema razloga za brigu.

Hazreti Ebu Bekrov (ra) podsjetnik da se vjeruje u Allaha

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Amr bin As (ra) također napisao pismo hazreti Ebu Bekru (ra). Hazreti Ebu Bekr (ra) je odgovorio da pobjede koje su dodijeljene Časnom Poslaniku (savs) nisu bile rezultat njegovog većeg broja. U stvari, tokom bitke na Uhudu, muslimani su imali samo jednog konja, na kojem je jahao Časni Poslanik (savs) Ipak, uprkos ograničenom broju i sredstvima, Allah će pomoći muslimanima i podariti im pobjede. Podsjetio je hazreti Amr (ra) da su najveći Božiji sljedbenici oni koji preziru neposlušnost. Onda on treba da ostane poslušan Bogu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Hazreti Jezid bin Sufjan (ra) također napisao pismo hazreti Ebu Bekru (ra), na koje je on odgovorio da je Allah obećao pobjedu muslimanima uprkos njihovom malom broju. Također ga je uvjerio da šalje dodatna pojačanja kako ne bi osjetio potrebu za još vojnika.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) okupio trupe pod vođstvom hazreti Hašima bin Utbah (ra) koje je poslao da pojačaju muslimane. Održao im je govor kako bi ih ohrabrio, a kada je vojska bila hiljadu, ispratio ih je. Hazreti Ebu Bekr (ra) je savjetovao hazreti Hašima (ra) da će se svaka poteškoća koju budu imali na ovom putu pretvoriti u ekvivalent dobrih djela s njihove strane. Hazreti Hašim (ra) je ili rekao da će nastaviti da se bori dok ne bude šehid, ili da želi da se bori i da bude stalno šehid.

Želja hazreti Bilala ra. da učestvuje u borbi

Hz. Halifatul Masih je rekao da hazreti Ebu Bekr (ra) priprema drugu vojsku i da je odlučio da hazreti Sa'iid bin Amir (ra) postavi za njenog vođu. Hazreti Ebu Bekr (ra) je dao instrukcije hazreti Bilalu da oglasi i okupi ljude da formiraju vojsku. Hazreti Bilal (ra) je tražio od hazreti Ebu Bekr (ra) da mu također dozvoli da bude dio ove vojske.

Hazreti Bilal (ra) je rekao da ako hazreti Ebu Bekr (ra) ostane s njim, međutim, hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da ne želi sputavati hazreti Bilala (ra) u njegovoj želji za džihadom. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da se možda neće više sresti do ahireta, pa ga je ohrabrio da nastavi činiti dobra djela sve dok je živ i za to dobije odličnu nagradu. Stoga se hazreti Bilal (ra) pridružio hazreti Sa’iidu (ra) i njegova vojska je krenula.

Vojska poslata pod vođstvom hazreti Hamze bin Ebi Bakra Hamdanija ra

Hz. Halifatul Masih je rekao da je formirana još jedna vojska pod vođstvom hazreti Hamza bin Ebi Bakr Hamdani(ra) koja je brojala hiljadu. Hazreti Ebu Bekr(ra) ga je uputio da se pridruži bilo kojoj od armija koje su već bila raspoređene. Onda se pridružio hazreti Ebu Ubaidi ra. Kao takve, vojske bi nastavile da pristižu u Medinu, a hazreti Ebu Bekr(ra) bi ih slao da pomognu u jačanju muslimanskih armija.

Hz.Halifatul Masih je rekao da je na kraju hazreti Ebu Bekr(ra) također dao instrukcije hazreti Halidu bin Velidu (ra), koji je bio u Iraku, da predvodi snage u Siriji. Hazreti Ebu Bekr (ra) je pisao hazreti Ebu Ubeidahu (ra), obavještavajući ga da je sada imenovao hazreti Halida bin Velida (ra) da predvodi cjelokupne muslimanske snage, zbog njegovog cijenjenog umijeća u ratu.
Po dolasku hazreti Halida bin Velida (ra) svi muslimani su se okupili u Busri i započeli opsadu, zbog čega su ljudi pristali na uslove Džizije u zamjenu za sigurnost i mir.

Nastaje žestoka bitka sa Rimljanima u Ajnadajnu

Hz. Halifatul Masih je rekao da su onda bili događaji Ajnadajna. Nakon pobjede kod Busre, hazreti Ebu Ubaidah ra. je krenuo prema Palestini kako bi pomogao hazreti Amru. Hazreti Amr(ra) je želio da se sastane sa muslimanskom vojskom, međutim Rimljani su ga slijedili i pokušavali ga podstaknuti na borbu. Kada su Rimljani čuli da dolazi još muslimana, otišli su u Ajnadajn.

Zatim se hazreti Amr(ra) susreo sa muslimanskom vojskom, nakon čega su muslimani krenuli u Ajnadajn i formirali svoje redove ispred Rimljana. Na putu od Damaska ​​do Ajnadajna, hazreti Ebu Ubaidah ra. je napadnut sa leđa od strane vojske iz Damaska. On se hrabro borio protiv njih, a čuvši za to, hazreti Halid (ra) se također vratio da mu pomogne da pobijedi neprijatelja. U međuvremenu, više rimskih snaga se okupilo u Ajnadajnu, a hazreti Halid(ra) je također uputio sve muslimane da se okupe u Ajnadajnu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su Rimljani predložili da muslimanima daju neke poklone odjeće kako bi ih odvratili, jer su vidjeli da su muslimani siromašni i bez sredstava. Hazreti Halid bin Velid (ra) se uvrijedio i oštro je odbio, rekavši da će oni iskorijeniti Rimljane. Hazreti Halid (ra) je organizirao muslimanske redove i na kraju je uslijedila žestoka bitka. Rimljani su trpjeli poraz, pa su poslali glasnika hazreti Halidu (ra) kako bi razgovarali o uslovima mira.

U početku su Rimljani to činili sa planovima tajnog napada. Međutim, glasnik kojeg su poslali rekao je hazreti Halidu (ra) o ovom planu. Dakle, kada je hazreti Halid (ra) otišao da razgovara sa rimskim carem, rimski vojnici su ga uhvatili. Međutim, kako su muslimani bili spremni na to, kada su čuli da se to dešava, izašli su naprijed i napali, što je rezultiralo smrću rimskog cara.

U ovoj bici je bilo oko 100.000 Rimljana i 30.000 Muslimana. Ubijeno je 30.000 Rimljana, a nakon poraza mnogi su pobjegli u razne gradove. Hazreti Halid (ra) je poslao pismo hazreti Ebu Bekr (ra) u kojem ga obavještava o ovoj pobjedi, nakon čega je hazreti Ebu Bekr (ra) izrazio veliku sreću i radost.

Hz.Halifatul Mashih je objasnio u vezi sa vremenom ove bitke da su bile dvije bitke kod Ajnadajna; jednom u vrijeme hazreti Ebu Bekra ra. 13. hidžretske, a drugi put u vrijeme hazreti Omera ra.

Hz.Halifatul Masih je rekao da će o ovim događajima nastaviti govoriti u budućim hutbama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp