U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a.II Ekspedicija u Bahrein

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije pručenog šehadeta, euze I sure el Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o životu hz. Ebu  Bekra (ra) I ekspidicijama koje su se desile protiv pobunjeničkih licemjera u toku njegovog hilafeta.

Ekspedicija u Bahrein

Hz. Halifatul Masih je rekao da će spomenuti devetu ekspediciju koja se odvijala prema Bahreinu. Svi nevjernici su se okupili kod Hutama, dok su se svi muslimani okupili kod hazreti Ala(ra). Obje strane su kopale rovove ispred svojih armija, koje bi prelazili da bi se borili, i vratili bi se pozadi nakon što bi se dnevne borbe završile. To se nastavilo mjesec dana. Jedne noći muslimani su čuli veliku buku sa neprijateljske strane. Saznali su da su neprijatelji bili pod uticajem alkohola, nakon čega su muslimani napali uslijed čega je neprijatelj poražen. Sljedećeg jutra hazreti Ala(ra) je podijelio ratni plijen i posebno dao vrijedne predmete onima koji su se hrabro borili. Poslano je pismo hazreti Ebu Bekru (ra) u kojem ga obavještava o pobjedi muslimana.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Hazreti Ala(ra) postao vođa Hadžera i okolnih područja, međutim Perzijanci su bili protiv muslimanske vlade i često su govorili da će jednog dana vlada Medine koja je zaživjela u Hadžeru biti zbačena. Mafruk Sha'bani je sakupio vojske svojih naroda Taghlib i Namir i krenuo je prema Hadžaru. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) saznao za ovo, napisao je pismo u kojem je uputio hazreti Ala(ra) da ako je ovaj napad istinit, onda treba da rasporedi vojsku da potpuno iskorijeni ove licemjere.

Muslimani se bore protiv licemjera u Darinu

Hz. Halifatul Masih je rekao da su se licemjeri okupili u Dariinu. Hazreti Ala(ra) je rekao muslimanima Bakr bin Va'ila da izađu u borbu protiv ovih licemjera. Hazreti Musanna bin Harisa (ra) je također odigrao ključnu ulogu u podršci hazreti Ala (ra) i eliminaciji licemjerja koje je nastalo u Bahreinu. Hazreti Ala(ra) je dobio odgovor od ljudi Bekr bin Vaila uvjeravajući ga da su oni nepokolebljivi muslimani. Nakon toga, hazreti Ala(ra) je zamolio sve muslimane da mu se pridruže u Dariinu gdje su se svi licemjeri okupili.

Čudesno putovanje preko okeana

Hz. Halifatul Masih je rekao da su morali putovati pored okeana kako bi stigli do Dariina. Hazreti Ala(ra) je okupio ljude i rekao im da je Allah sakupio sotoninama plemena i da treba da pređu okean kako bi stigli do Dariina. Pošto su ranije viđali čuda, pristali su i odveli svoje jahaće životinje u okean preko kojeg su otputovali okeanom do Dariin. Zabilježeno je da su životinje hodale kao da su putovale po mekom pijesku. Obično bi putovanje do Dariina trajalo oko jedan dan i jednu noć na brodovima, međutim zabilježeno je da su tamo stigli za nekoliko sati. Neki kažu da je moguće da su muslimani tamo stigli brodovima, međutim to se ne spominje u hadisima, samo se spominje da su putovali okeanom i došli do svog odredišta.

Hz. Halifatul Masih je citirao citat hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmada (ra) koji objašnjava čuda, kao što je Musaovo (as) razdvajanje mora. Rekao je da je, prema Časnom Kur'anu, Allah naredio Musau (as) da udari svoj štap u more, zbog čega se otvorio put unutar okeana s vodom koja se diže na obje strane. Važno je shvatiti da sva čuda dolaze od Allaha i da ljudski trud nema nikakvog uticaja na njih.

Stoga je to što je Musa (as) udario štapom bio simboličan gest. To također ne znači da se more zaista rascijepilo, u stvari riječi korištene u Časnom Kur'anu ukazuju na to da je more bilo na oseki i kada je Musa (as) prošao kroz njega i kada je faraonova vojska stigla i pokušala proći istim putem kojim je vidio Musa kako prolazi pored prepreka koje mu je Allah stvorio i more je dostiglo plimu zbog čega se većina njegove vojske utopila.

Hz. Halifatul Maish je rekao da su tako muslimani uspjeli doći do Dariina i nakon žestoke borbe porazili licemjere.

Ekspedicija u Taihamu

Hz. Halifatul Masih je rekao da je treća ekspedicija krenula pod upravom hazreti Suvaida bin Mukarrina (ra) kojeg je hazreti Ebu Bakr (ra) uputio da krene prema jemenskoj regiji Taihama. Prema rječniku, Taihama također znači ekstremna vrućina i prestanak vjetra. Ovo je bila dolina na jugozapadu Jemena.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Suvaid (ra) prihvatio islam 5. hidžretske godine i da je učestvovao u bitci kod rova i da je učestvovao u svim narednim bitkama zajedno sa Časnim Poslanikom (savs). Poslije smrti Časnog Poslanika (savs), plemena Ak i Aš'ar postala su licemjeri i podigla pobunu. Pod naredbom hazreti Ebu Bekra (ra), ovaj porast licemjerja je suzbijen i oni su poraženi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će se ove ekspedicije i dalje spominjati u budućim hutbama.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će predvoditi dženazu sljedećim džematlijama, rekao je da su dvojica preminulih članova bili mladi iz Burkine Faso, koji su bili žrtve terorističkog napada. Radili su u svojoj radnji kada su na njih pucali i ubijeni su na licu mjesta.

Diko Zakarija

Diko Zakarija koji je imao 32 godine. On je služio kao lokalni omladinski vođa. Uvijek je bio spreman da služi Džemat. Redovno je klanjao namaze, davao novčane donacije. Volio je džemat i halifat i redovno bi gledao hutbu. Čeznuo je da upozna halifu i bio je uzoran član džemata. Iza njega su ostali supruga, dvije kćerke i sin.

Diko Musa

Diko Musa koji je imao 34 godine i također je bio lokalni omladinski vođa. Uvijek je učestvovao u džematskim programima. Redovno je klanjao i davao novčane priloge. U njegovom kraju nije bilo džamije i zato je napravio šupu u kojoj se mogao klanjati namaz. Redovno je pisao pisma Halifi. Iza njega su ostale dvije žene i tri kćerke.

Hz. Halifatul Masih se  molio da Uzvišeni Allah podari milost i oprost obojici i uzdigne njihov položaj u Džennetu. Hz. Halifatul Masih je rekao da trenutni trend u svijetu pokazuje potencijal za povećanje ovakvih terorističkih napada i zamolio se da Allah omogući svijetu da spoznaju pravi put i da im podari razum.

Muhammad Jusuf Baloch

Muhammad Yusuf Baloch iz Sinda koji je nedavno preminuo. Ahmadijat je u njegovoj porodici bio predstavljen od hazreti Ghulam Rasool Rajiki. Iza njega su ostala supruga, sedam sinova i četiri kćeri. Jedan od njegovih sinova služi kao imam u Obali Slonovače i nije mogao prisustvovati očevoj dženazi. Dva njegova unuka takođe služe kao imami. Redovno je klanjao namaz i učio Časni Kur'an. On je svojoj djeci usadio ljubav prema hilafetu. Bio je veoma gostoljubiv zbog čega su i mnogi nemuslimani došli da izraze saučešće koji su rekli da je uvjek pomagao siromašnima.

Mubariza Farooq

Mubariza Farooq iz Rabwe koja je bila dio Wakf-i-Nau. Kada je bila mlada, dodirnula je električni kabl pod naponom, zbog čega su joj obje ruke bile paralizovane i morali su da joj amputiraju. Međutim, nikada nije izgubila nadu i nastavila je da uči. Najprije je naučila pisati držeći olovku u ustima, a zatim je držeći između dva lakta. Nastavila je školovanje i magistrirala arapski jezik. Također je neko vrijeme služila u Tahir Institutu za srce. Naučila je Časni Kur'an sa prijevodom i držala je časove u svom lokalnom području. Iza nje su ostali roditelji, dva brata i dvije sestre. Hz. Halifatul Masih se molio da joj Allah podari oprost i milost i podari strpljenje njenim roditeljima.

Anzumana Butara

Anzumana Butara koji je bio lokalni misionar u Obali Slonovače. Bio je jednostavan, redovno se molio, postio i bio je čestit čovjek. Bio je odan molitvi i imao je duboku ljubav prema Hilafetu. Prihvatio je Ahmadijat kad je sanjao sebe kako hoda kroz šumu i recituje islamsku vjeru. Kasnije je saznao da je isto selo prema kojem je hodao u snu i posjetio Ahmadi imama. Tako je otišao tamo i nakon što je čuo poruku Islama Ahmadijat prihvatio ju je i zakleo se na vjernost.

U svojoj kući osnovao je džamiju u kojoj je i druge podučavao vjeri.  Imao je priliku da upozna Četvrtog Halifu (rh) u Velikoj Britaniji, a takođe je imao priliku da učestvuje u francuskom MTA programu. Hz. Halifatul Masih se susreo sa njim 2004. godine prilikom njegove posjete te godine, rekao je da mu je ovaj susret promijenio život jer je nakon tog susreta izliječena bolest koju je imao. Bio je potpuno odan Hilifetu. Takvi odani pojedinci su dati zajednici Obećanog Mesije(as) čak i na dalekim mjestima. Hz. Halifatul Masih se  molio da Allah i dalje podari ovoj zajednici tako predane džematlije.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp