U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr II Odluka o vojsci Usame

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el- fatihe, hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač je rekao) da će nastaviti govoriti o poteškoćama Ebu Bekra (ra) poslije izbora za Halifu.

Ogromna tuga poslije smrti Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifatul Masih  je rekao da je prva poteškoća bila tuga koja je nastala zbog smrti Časnog Poslanika (sa). Hazreti Ebu Bekr (ra) mu je bio najbliži drug i poznavao ga je od djetinjstva. Bio je izuzetno odan i vjeran i mnogo je volio Časnog Poslanika (savs) tako da je doživio ovu ogromnu tugu. Ipak, uprkos ovoj tuzi, on je bio jak, pa čak i kad mnogi nisu prihvaćali smrt Časnog Poslanik (savs), on im je dao utjehu i pomogao im da shvate stvarnost.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr (ra) naveo ajet iz Kur’ana:

”A Muhamed je samo Poslanik. Zaista, svi poslanici su preminuli prije njega. Ako tada umre ili bude ubijen, hoćeš li se okrenuti na svojim petama? A onaj ko se okrene na petama, neće ništa nauditi Allahu. A Allah će sigurno nagraditi zahvalne.’ (Kur’an časni, 3:145)

Na ovaj način, hazreti Ebu Bekr (ra) ne samo da je pomogao muslimanima da nađu utjehu, već je također potvrdio Allahovo jedinstvo.

Rješavanje pitanja Hilafeta

Hz. Halifatul Masih je rekao da je još jedna  poteškoća bila ujedinjavanje muslimana u vezi Hilafeta. Na početku se činilo da Ensarije nisu voljni prihvatiti halifu od strane Muhadžira,niti su Muhadžiri spremni prihvatiti halifu od Ensarija. Međutim, muslimani su se ujedinili po pitanju hilafeta zahvaljujući elokvenciji hazreti Ebu Bekra (ra).

Odluka o vojsci pod komandom  hazreti Usame ra

Hz. Halifatul Masih  je rekao da se treća poteškoća odnosi na odlazak hazreti Usamine (ra) vojske. Časni Poslanik (sa) je poslao ovu vojsku u Siriju u pripremi za borbu protiv Rimljana, iz straha da bi mogli napasti Arape. Dakle, hazreti Usama (ra) je poslan zajedno sa svojom vojskom dva dana prije smrti Časnog Poslanika (sa).

Časni Poslanik (sa) je dao instrukcije da, ako pobjede, treba da ostanu tamo samo kratko, i da pošalje izviđača ispred izaslanika. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također dao zastavu hazreti Usami. Vojska se okupila izvan Medine, a svi ashabi uključujući i rane ashabe su bili pozvani da se pridruže. Neki su se žalili da se za vođu starijih postavlja mlađa osoba.

Kada je Časni Poslanik (sa) saznao za ovo, obratio se muslimanima rekavši da su ljudi također dovodili u pitanje postavljanje Usaminog (ra) oca za vođu, ali su obojica bili sposobni za vođstvo i bili su među najomiljenijim ljudima Poslanika (sa).

Uprkos njegovom slabom zdravlju, Časni Poslanik (sa) je insistirao da vojska nastavi. Kako se vojska pripremala, hazreti Usama (ra) bi posjetio Časnog Poslanika (sa) ali zbog slabosti nije mogao govoriti, te bi stavio ruke na glavu hazreti Usame (ra) to bi pokazivalo da se moli za njega.

Kad je Časni Poslanik (sa) preminuo, ova vojska se vratila iz blizine Medine gdje su se pripremali. Zatim, kad je hazreti Ebu Bekr(ra) izabran za halifu, rekao je da misija ove vojske treba da se nastavi kako je planirano. Međutim, nakon smrti Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ljudi su postajali otpadnici i Jevreji i kršćani su smatrali da su muslimani slabi i da ih ima manje.

Ljudi su rekli hazreti Ebu Bekr(ra) da je to zbog činjenice da misle da je vojska hazreti Usame (ra) sve što je ostalo od muslimana, kojih je bilo oko 3.000. Onda bi bilo bolje da ovu vojsku ne šaljemo naprijed.

Međutim, hazreti Ebu Bekr (ra) je ostao odlučan u svojoj odluci. Rekao je da njegov prvo djelo kao halifa ne može biti da zaustavi vojsku koju je pripremio i poslao sam Časni Poslanik (sa). Rekao je da će, čak i ako mu prijeti velika opasnost, ostati pri ovoj odluci.
Dakle, on je potvrdio odluku Časnog Poslanika (sa) i rekao da se svi oni koji su dobili instrukcije od Časnog Poslanika (sa) da budu dio ove vojske treba da se vrate u vojsku.

Kad se vojska ponovo okupila izvan Medine, hazreti Ebu Bekr(ra) je otišao i pregledao vojsku. Zatražio je od hazreti Usame (ra) da ostavi hazreti Omera sa njim kako bi mu pomogao u raznim stvarima.

Deset savjeta o ratu

Hazreti Ebu Bekr (ra) je tada savjetovao vojsku o deset stvari;

  1. da ne iznevjeru,
  2. da ne kradu od plijena,
  3. da ne krše zakletvu,
  4. da ne sakate tijela,
  5. da ne ubijaju djecu, starce ili žene,
  6. da ne sjeku ili pale hurme ili voćke,
  7. da ne žrtvuju životinje osim za jelo,
  8. a ako naiđu na svećenike ili monahe, neka ih ostave na miru.
  9. Ako su im drugi ponudili hranu, trebali bi uzeti i u Božje ime jesti je.
  10. Zatim je rekao da će naići na ljude koji su obrijali glave od sredine i sa bočnim stranama glave – to nisu bili svećenici nego hrišćanske vođe. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da ih se paze i bore protiv njih.

Tada je hazreti Ebu Bekr (ra) savjetovao hazreti Usamu (ra) da radi tačno onako kako ga je uputio Časni Poslanik (sa).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je vojska krenula naprijed i da je na kraju pobijedila. Hazreti Ebu Bekr (ra) je bio izuzetno zadovoljan njihovim povratkom u Medinu, koji se navodno dogodio nakon 40-70 dana.

Zabilježeno je da je zastava koju je dao Časni Poslanik (sa) ostala u kući hazreti Usame (ra) sve dok nije preminuo. Vidjevši zadivljujuće posljedice pobjede koju je postigla ova vojska, čak i oni koji su se u početku protivili ideji da se ova vojska pošalje shvatili veliku mudrost i dalekovidost u odlukama koje je donio jedan halifa.

Odluka u vezi onih koji su odbijali da plate zekat

Hz. Halifatul Masih je rekao da je četvrti problem sa kojim se suočio hazreti Ebu Bekr(ra) bio izazov onih koji su se protivili zekatu. Zabilježeno je da su se ljudi iz raznih plemena odmetali od islama nakon smrti Časnog Poslanika (sa).

Kada su Kurejšije koji su bili muslimani to vidjeli, počeli su se kolebati u svojoj vjeri. Hazreti Suhail bin Amr(ra) ih je savjetovao da su oni posljednji prihvatili islam i da ne bi trebali biti prvi koji su postali otpadnici, uvjeravajući ih da će na kraju islam uvijek ostati pobjednik. Ovo je ponovo potvrdilo vjeru Kurejšija i ostali su odlučni.

Ljudi postaju otpadnici iz različitih razloga i na različite načine. Neki su potpuno napustili vjeru, neki su prihvatili lažne poslanike, neki su odbacili stvari kao što su molitve i zekat dok su drugi odbacili ili namaz ili zekat navodeći da su ove stvari ograničene na vrijeme Časnog Poslanika (sa).

Hz. Halifatul Masih je rekao da u vezi onih koji su se protivili zekatu, hazreti Ebu Bekr(ra) razgovarao sa nekim od starijih ashaba o tome da li treba poduzeti mjere protiv njih. Neki su savjetovali da ih uvrste među otpadnike, neki su savjetovali da preduzmu stroge mjere protiv njih, dok su drugi savjetovali da pokušaju da ih urazume kako bi ponovo počeli davati zekat.

Hazreti Omer (ra) je rekao da je Časni Poslanik (sa) dobio instrukcije da se bori sve dok ljudi ne proglase da nema Boga osim Allaha, nakon čega će njihovi životi i imetak biti sigurni, osim onoga što im pripada. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da će se boriti protiv onih koji su uskratili zekat jer to pripada u obaveze. Nakon ovog objašnjenja, hazreti Omer (ra) je prihvatio i složio se sa hazreti Ebu Bekrom (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da će nastaviti da govori na ovu temu u budućnosti.

Lekcija za muslimanske nacije u svjetlu trenutne situacije u svijetu

Hz. Halifatul Masih je još jednom skrenuo pažnju na molitve za trenutno stanje u svijetu. Njegova Svetost (aba) se molio da vlade uvide razum i izbjegnu krvoproliće. Rekao je da muslimani treba da uče iz trenutnog stanja u svijetu i kako se, u svjetlu nedavnih događaja, svijet ujedinio, ali muslimani još uvijek nisu u stanju da se ujedine uprkos tome što izjavljuju istu vjeru.

Zemlje kao što su Irak, Sirija i Jemen suočavaju se sa uništenjem od strane drugih, ali muslimani nisu u stanju da se ujedine. Hz. Halifatul Masih se molio da se muslimanski svijet ujedini, ovo se može dogoditi samo kada prihvate Imama ovog vremena. Molio se da se muslimani reformiraju i mole za ostatak svijeta kako bi se spasio od ratovanja.

Dženaza

Hz. Halifatul Masih je rekao da će da klanja dženazu u odsustvu slijedećoj preminuloj osobi.

Syedah Qasirah Zafar Hashmi žena Zafara Iqbala Hashmija iz Lahorea. Nakon udaje boravila je na raznim mjestima. Služila je zajednici u Lahoru. Posjedovala je mnoge dobre kvalitete i bila je na čelu finansijskih žrtava.

Iza nje su ostali muž, pet sinova i ćerka. Jedan od njenih sinova je trenutno zatvorenik na Allahovom putu u Pakistanu. Hz. Halifatul Masih je rekao da je stanje takvo da Ahmadi koji je u zatvoru ne smije ni klanjati dženazu, dok se osobama optuženim za grozne zločine daje dozvola da izadju iz zatvora u takvim situacijama.

Hz. Halifatul Masih je rekao da jedan od njenih unuka Asim Iqbal Hasmi služi kao misionar u Velikoj Britaniji i molio se da njeni potomci nastave njena dobra djela i da joj Allah podari oprost i milost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp