U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s.- hazreti Sa'ad bin Ebi Vekkas

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

U ovoj hutbi Hazreti Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je nastavio da govori o Hazreti Sa’adu bin Ebi Vakasu (ra).
Hazreti Sa’ad bin Ebi Vakas (ra) je učestvovao u bitci na Bedrum Uhudu, Hendeku, Hajberu, u ugovoru na Hudejbijji i u osvajanju Mekke. Bio je vrlo vješt strijelac. Hazreti Sa’ad bin Ebi Vekas prenosi da su morali da trpe i prolaze kroz vrlo teške situacije, i da u toku ovih bitki ponekad ne bi imali skoro ništa za jelo, osim lišće sa drveća.

Sarijja (Ekspidicija) Ubaida bin Haris

Hazreti Sa'ad bin Ebi Vakas (ra) je bio prvi koji je prolio krv zbog Islama i bio je prvi koji je bacio strijelu na putu Islama i to u vrijeme sariije (ekspidicije) hazreti Ubaida bin Haris . Časni Poslanik (savs) poslao je grupu Muslimana da saznaju spletke koje su Mekanlije planirali protiv Muslimana. Naišli su na grupu Mekanlija, i došlo je do male razmjene u kojoj su strijele bile ispaljene sa obadvije strane; ali osim ovoga nije bilo borbe.

Sarijja (Ekspidicija) Abdullah bin Đahš 

Hazreti Sa'ad bin Ebi Vakas (ra) je učestvovao u ekspidiciji Abdullaha bin Đahš. I tad je Časni Poslanik (savs.) želio saznati više podataka o tajnom planiranju Mekanlija kako bi poduzeli potrebne mjere opreza i zaštitili Medinu. U stvari, Časni Poslanik (savs) nije rekao ovoj grupi kojih je bilo osmorica gdje idu i koja je svrha njihovog putovanja, već im je dao pismo koje im je rekao da otvore nakon dva dana putovanja. Otvarajući pismo saznali su da je Časni Poslanik (savs) želio da odu u Nakhlu i saznaju za planove Mekanlija. Na putu su Hazrat Sa'd bin Ebi Vakas (ra) i Hazreti Utbah (ra), izgubili svoje kamile i nisu ih mogli naći.

Hazreti Halifatul Masih V naveo je da je hazreti Mirza Bašir Ahmad (ra) reagirajući na laži koje se govore u vezi ovog, rekao da gospodin Margoliouth koji tvrdi da su ova dvoica ashaba namjerno izgubili svoje kamile. Međutim svaki trenutak iz njihovog života pobija takve riječi jer su oni uvijek bili prisutni za službu Islama.

Preostala grupa nastavila je dalje, i suočila se sa grupom Mekanlija, u tom trenutku su se počeli boriti i ubili jednog od njih. Časni Poslanik (savs) je bio vrlo nezadovoljan, jer ih nije poslao da se bore, i to u jednom od svethih mjeseci. Mekanlije su zahtijevali povratak zarobljenika koje je ova grupa zarobila, međutim, Časni Poslanik (savs) se bojao da se nešto može dogoditi hazreti Sa’adu bin Ebi Vekasu (ra) i hazreti Utbah (ra) koji se još nisu bili vratiti. I tako je rekao da, sve dok se ova dvoica njegovih ashaba ne vrate, neće pustiti te zarobljenike

Faris-ul Islam (Jahač na putu Islama)

Hazreti Halifatul Masih je rekao da u took bitke na Bedru, iako je bio pješak hazreti Sa’ad bin Ebi Vekas, se borio vrlo hrabro do te mjere da je poslije bio poznat kao Faris-ul- Islam (jahač na putu Islama).

Hrabrost u bitci na Uhudu

Hazreti Halifatul Masih kaže da u toku bitke na Uhudu, brat od hazreti Sa’ada bin Ebi Vakasa se borio na strani Mekanlija i on je ranio Časnog Poslanika (savs) tu je Poslanik (savs) izgubio dva zuba. Hazreti Sa’ad bin Ebi Vekas (ra) je rekao da poslije ovoga, imao je ogromnu želju da ubije svog brata kao nikad prije za bilo koga. On je napustio ovu želju kad mu je Poslanik (savs) rekao da to ne radi.

“Neka su mojo roditelji žrtvovani zbog tebe”

Postoji hadis u kojem glasi da je Poslanik (savs) davao strijele hazreti Sa’adu bin Ebi Vekasu u toku bitke na Uhudu a on bi ih neprestajno ispaljivao. Također se prenosi da je Časni Poslanik (savs) mu rekao;” Neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe, nastavi da ispaljuješ strijele.” Ovo je bila velika čast da je Poslanik (savs) izgovorio ove riječi, i prenosi se da je Poslanik (savs) rekao ove riječi jedino hazreti Sa’adu bin Ebi Vakasu i možda još jednom ashabu. Hazreti Sa’ad bin Ebi Vekas je ispalio hiljadu strijela u toku bitke na Uhudu.

Pouka u davanju sadake

U vrijeme ugovora na Hudejbiji, hazreti Sa'ad bin Ebi Vekas (ra) je bio jedan od ashaba kao svjedok i koji su sporazum potpisali. U toku osvajanja Meke, hazreti Sa'ad bin Ebi Vekas (ra) držao je jednu od tri zastave Muhadžira. U vrijeme oproštajnog Hadža razbolio se. Kad je Poslanik (savs) otišao da ga posjeti, priča se da je hazreti Sa’ad bin Ebi Vekas (ra) imao samo jednu kćerku kao nasljednicu i pitao je Poslanika (savs) da li može dati 2/3 svoje imovine kao sadaku. Časni Poslanik (savs.) je odbio. Pitao je da li može dati polovicu svog bogatstva kao sadaku, i to je Časni Poslanik (savs) odbio. Kad ga je pitao da li može dati 1/3, Časni Poslanik (savs) se složio rekavši da je i 1/3 puno. Časni Poslanik (savs) je rekao da je bolje ostaviti svoju djecu u stanju imućnosti, a ne ostaviti ih u siromaštvu da traže novac i rekao je da će Allah prihvatiti sve što potroši. Poslanik (savs) mu je također rekao da će živjeti duže od njega i da će nacije imati koristi od njega.

Hazreti Halifatul Masih je rekao druge detalje o temi iznos bogatstva koje se može dati u svrhu sadake, citirajući hadise u kojima je Časni Poslanik (savs) rekao da neki daju svo bogatstvo u svrhu sadake, ali onda ostaju siromašni, dakle, milostinju (sadaku) treba dati od viška imovine.

Bitka na Kadsijja

Hazreti Halifatul Masih je naveo hadis koji kaže da je jednom prilikom u toku lova, Poslanik (savs) stavio ruku na hazreti Sa'd bin Ebi Vekas (ra) i molio se „O Allahu, nedozvoli da njegov cilj nikad bude promašen.“ Hazrat Sa ‘ad bin Ebi Vekas (ra) također je imao sjajnu ruku u ostvarivanju pobjede Islama u raznim dijelovima Iraka. Kada je vojska trebala izaći da se bori protiv vojske Kisre [Chosroes] u vrijeme hazreti Omera (ra), Hazrat Sa'ad bin Ebi Vekas (ra) je izabran da predvodi muslimansku vojsku.
Hazreti Omer (ra) ga je hvalio rekavši da je “hrabar čovjek i odličan strijelac.” Vodio je vojsku od gotovo 30 000 ljudi do Kadsijje. Prvo prema uputama hazreti Omera (ra) Muslimani su u Islam pozvali kralja Jazdegerda i nevjernike. Međutim, on je odgovorio rekavši da su niska nacija i slabašni narod koji je bio poput divljih zvijeri, te ponudio da će im dati dovoljno hrane i odjeće i da će živjeti lagodne živote, a zauzvrat ga trebaju ostaviti na miru da nastavi dalje da prisvaja zemlje i granice. Međutim, Muslimani su odgovorili da iako su nekada bili kao što ih je opisao sada uz blagoslove Allaha i Njegovu Milost nisu imali potrebu za takvim ovosvjetskim potrebama. To je razljutilo Jazdegerda koji je rekao da će sada sigurno postojati bitka. U narednim godinama, Islam je donio pobjedu nad Iranom.

Hazreti Halifatul Masih je rekao da je ova promjena koja se desila u njima nastala zbog učenja Časnog Kur'ana i dubokog uticaja nad njihovim srcima takvih ljudi koji prije nisu imali sklonost prema Bogu.

Ostale daljnje o hazreti Sa'd bin Ebi Vakas (ra) će se nastaviti na slijedećoj hutbi.

Dženaza namazi

Hazreti Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženaze u odsustvu za sljedeće članove:

Bushra Akram Sahiba, supruga Muhammeda Akrama Bajva Sahib, Nazir Ta`limul Qur'an i vakfe Arzi u Rabvah, Pakistan. Umrla je 25. marta. Iza sebe ostavlja dva sina i dvije kćerke. Sa suprugom je provela 15 godina u Liberiji, gdje je također bila predsjednica Udruženja žena. Iako je tokom 15 godina mnogo puta bila bolesna od malerije i tifusa, dokazala se da je supruga koja je vjerna suputnica i pružala izvrsnu službu u džematu. Njeno potomstvo sada je vrlo povezano sa zajednicom kao rezultat njenog truda. Neka Allah prihvati njezine molitve za potomstvo i smiluj se njenoj duši.

Iqbal Ahmad Nasir koji je preminuo 14. jula. Njegov sin služi kao misionar u Burkini Faso. Bio je sin ashaba Obećanog Mesije (as). Bio je aktivni član Zajednice, služio je u različitim odborima, uključujući ministra finansija. Njegovi napori su omogućili mnogima da se pridruže zajednici. Iza sebe ostavlja suprugu, tri sina i tri kćerke. Kad je posjetio Burkina Faso, iako nije znao lokalni jezik, ljubav i pažnju koju je pokazivao prema svima, pobijedio bi ih. Neka se Allah smiluje njegovoj duši.

Ghulam Fatima Fahmida Sahiba, supruga Muhameda Ibrahima Sahib iz Azad Kašmira. Preminula je 18. jula nakon duže bolesti. Njeno potomstvo pokazalo se vrlo pravednim kao rezultat njenog odgoja. I sama je bila vrlo redovna u noćnim namazima. Bila je vrlo strpljiva; njen suprug bio je zatvoren dva puta, jednom bez ikakvih vjesti o njemu, čak mu je klanjata dženaza u odsustvu. Allahovom milošću on se kasnije bio oslobođen. Međutim pokazala je veliko strpljenje na svakom koraku. Iza sebe ostavlja supruga, četiri sina i dvije kćerke. Tri njena sina su vakf i zindagi. Neka se Allah smiluje njenoj duši i omogući njenom potomstvu da nastave da rade dobra djela tako da njena djela ostanu živa.

Muhammad Ahmad Anwar Sahib Hjderabadi koji je preminuo 20. maja. Imao je čast učiti ezan na Minaratulu Masih u Kadianu. Služio je u srednjoj školi Ta`limul Islam, također je služio u Gambiji i mnogim drugim mjestima. Radio je kao potpredsjednik Darula Kaza, arbitražnog odbora u Njemačkoj. Neka se Allah smiluje njegovoj duši.

Salim Hassan El Đabi iz Sirije, koji je preminuo 30. juna. Prihvatio je Ahmedijat nakon što je u snu vidio Obećanog Mesiju (as) i dao je zakletvu u njegovoj ruci u snu. Kasnije, nakon što je ugledao sliku Obećanog Mesije (as), službeno je prihvatio Ahmedijat. Uvijek je učio svoju djecu da ostanu vezani za zajednicu i Hilafet. Uvijek je savjetovao protiv bilo kakvih inovacija i upućivao je svoju djecu da šire poruku istinskog Islama. Mnogi su zbog njegovih napora prihvatili Islam Ahmadijjat. Imao je veliku ljubav prema Hilafetu i poželio je da kad god dođe vrijeme njegove smrti on bude uz Hilafet. Prevodio je i knjige na arapski jezik. Hazreti Halifatul Masih je primijetio njegovu poniznost i iskrenost koju je pokazao kad se sastao sa njim. Neka Allah omogući njegovom potomstvu da održi njegove vrline živim.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp