U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Ekspedicija i borba protiv Esvada Ensija

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori of životu hz. Ebu Bekra (ra) o ekspedicijama I borbama protiv pobunjenika.

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je jedanaesta ekspedicija trebala da se bori protiv pobune u Jemenu koja je poslata pod vođstvom Muhadžira bin Ebi Umejja (ra). Poslan je da se bori protiv vojske Esvada Ensija. U to vrijeme u Jemenu su postojale dvije grupe; oni koji su bili porijeklom iz Jemena i oni koji su bili perzijskog porijekla i zvali su se Abna.

Neko vrijeme Jemen je bio pod vlašću Khosroesa i onda je veliki dio njegovih službenika bio iz Abne. Hazreti Ebu Bekr (ra) ga je uputio da se obrati pobuni u Kindi.

Hz.Halifatul Masih je rekao da je Hazreti Muhadžir (ra) bio brat hazreti Umm Selamah (ra), supruge Časnog Poslanika (savs). Učestvovao je u bici na Bedru, ali na strani nevjernika. Kasnije, kada je prihvatio islam, hazreti Muhadžir (ra) nije mogao da učestvuje u bici na Tabuku, Časni Poslanik (savs) nije bio zadovoljan sa tim. Hazreti Umm Selamah (ra) je izrazila svoju tugu zbog ovoga i kada se ukazala prilika, poslala je po svog brata koji je došao i dao svoja objašnjenja zbog toga što nije učestvovao u bitci.

Časni Poslanik (savs) na kraju je prihvatio njegov izgovor. Časni Poslanik (savs) ga je tada imenovao za guvernera Kinde, ali hazreti Muhadžir (ra) zbog njegovog zdravlja u to vrijeme nije mogao odmah ispuniti ovu dužnost. Kasnije, kada se njegovo zdravlje popravilo, hazreti Ebu Bekr (ra) ga je zadržao na ovoj funkciji kao guvernera.

Objava o lažnim poslanstvima

Hz. Halifatul Masih je rekao da je prva pobuna koja je nastala u  vrijeme Časnog Poslanika (savs) bila u Jemenu pod upravom Asvada Ansija. Tvrdio je da dobija objave i da će unaprijed dobiti vjesti o svim neprijateljskim napadima. Časni Poslanik (savs) je već ranije bio obaviješten da će se pojaviti dva lažna tvrdca da su poslanici.

U snu je vidio da nosi dvije narukvice, i dobio je naredbu od Boga da puhne na njih, nakon čega su one nestale. On je ovo shvatio kao dva lažna tvrdca da su poslanici koja će se pojaviti protiv njega, a manifestirali su se kroz Musailimah Kazzaba i Asvad Ansija.

Khosrosov Guverner prihvaća islam.  Nastavljanje rasta uticaja Asvada Ansija

Hz. Halifatul Masih je rekao da kad je Časni Poslanik (savs) poslao pismo perzijskom caru Khosroesu pozivajući ga u islam, on se razbjesnio i naredio jednom od svojih guvernera Badhana, koji je bio guverner Jemena, da ubije Časnog Poslanika (savs). Badhan je poslao dvoicu ljudi Časnom Poslaniku (savs).

Poslanik (savs) im je rekao da ga je Allah obavijestio da će njihovog kralja ubiti njegov sin koji će poslije zauzeti očevo prijestolje. Poslao je poruku Badhanu pozivajući ga u islam, obećavajući da će ostati guverner Jemena. Kada je Badhan to čuo, takođe je saznao da je Khosroesa ubio njegov sin koji je preuzeo njegovo prijestolje. Nakon što je vidio ispunjenje riječi Časnog Poslanika (savs) primio je islam.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kad je Badhan preminuo, Časni Poslanik (savs) imenovao razne ashabe i čuvare u različitim dijelovima Jemena. Asvad Ansi je živio u sjevernom dijelu Jemena. Bio je gatar i imao je uticajni govor. Kako je sve više ljudi postajalo zadivljeno sa njim, tvrdio je da je poslanik, govoreći da će mu melek doći i obavijestiti ga o svemu, uključujući zavjere njegovih neprijatelja.

Također je izjavio da Jemen pripada starosjediocima Jemena, podstičući na taj način osećanja mnogih koji su ga prihvatili iz ponosa za svoju naciju. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao instrukcije muslimanima koji su postavljeni kao čuvari u Jemenu da se bore protiv ustanka Asvada Ansija.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Asvad Ansi prvo napao Nađran, zatim San'u, a zatim i druge dijelove Jemena, u to vrijeme su mnogi muslimani ubijeni i on je stekao vlast nad mnogim dijelovima Jemena. Časni Poslanik (savs) je poslao pismo muslimanima Hadramauta u kojem ih je uputio da se bore protiv snaga Asvad Ansija, Hazreti Muaz bin Džebel (ra) je stajao na čelu muslimanske armije.

U početku se zadatak borbe protiv Asvada Ansija činio nemogućim, međutim muslimani su saznali da je Asvad Ansi bio u sukobu sa osobom po imenu Kais bin Abd Jaghuth. Koji je na početku postao otpadnik, ali se kasnije vratio u islam. Kada su muslimani pozvali Kaisa u islam i dali mu poruku islama, on je odmah prihvatio i slično, i drugi poglavice su također počeli prihvaćati islam i snaga protiv Esvada Ensija je rasla. Časni Poslanik (savs) je također pisao ljudima Nadžrana o borbi protiv Esvad Ensija. Kada je Asvad Ansi saznao za ovo, shvatio je da mu je kraj blizu.

Dovođenje kraja pobune Esvada Ensija

Hz. Halifatul Masih je rekao da je neko otišao i do žene Asvad Ansija, koja je bila udovica Badhana kojeg je Asvad Ansi ubio prije nego što se oženio njegovom ženom. Kada je bila obaviještena da je Asvad Ansi ubio njenog muža i druge članove njene porodice, bila je spremna pomoći da se porazi Aswad Ansi. Konačno, uz njenu pomoć je jedne noći u njegovoj tvrđavi ubijen Asvad Ansi. Time je ova pobuna koja je trajala samo tri-četiri mjeseca privedena kraju.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je do trenutka kada su vijesti o ovoj pobjedi i ubistvu Asvada Ansija poslate Časnom Poslaniku (savs), on preminuo prije nego što su vjesti stigle do njega. Međutim, prema nekim hadisima, prenosi se da je Allah obavijestio Časnog Poslanika (savs) o tome baš one noći kada je Asvad Ansi ubijen, a Časni Poslanik (savs) je obavijestio neke ashabe sljedećeg jutra o tome.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je nakon što je Aswad Ansi ubijen, muslimanska vlada ponovo uspostavljena. Međutim, kada je vijest o smrti Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem stigla do Jemena, izbila je još jedna pobuna. To je bilo pod vodstvom Kaisa, koji se još jednom udaljio od islama. Uvijek se protivio perzijskoj vladavini i planirao je eliminaciju Abne iz Jemena. Kako se to dešavalo, poslano je pismo hazreti Ebu Bekr (ra) tražeći pomoć. Dakle, posljednja ekspedicija koju je poslao hazreti Ebu Bekr (ra) bila je ekspedicija hazreti Muhadžira (ra) prema Jemenu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su Amr bin Madi i Kais bin Abd Jaghuth bili glavni krivci pobune protiv muslimana u vrijeme hazreti Ebu Bekra (ra). Kada su stanovnici Jemena saznali za veliku vojsku koju je predvodio hazreti Muhadžir (ra) koja im se približavala, postali su uplašeni pitajući se kako bi se uopšte mogli suočiti sa ovom vojskom.

U međuvremenu, došlo je do svađe između Amra bin Madija i Kaisa bin Abd Jaghutha i umjesto da se usredsrede na borbu protiv muslimanske vojske, oni su postali okupirani pokušavajući da naškode jedan drugome. Amr bin Madi je odlučio da se pridruži muslimanima. Kada je Kais zarobljen, Amr bin Madi je također bio zatvoren i obojica su poslati hazreti Ebu Bekru (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Ebu Bekr(ra) pitao Kaisa da li se pobunio, brutalizirao i ubijao muslimane. Kais je sve negirao, a budući da nisu mogli biti prestavljeni nikakvi značajni dokazi koji bi dokazali njegovu krivicu, hazreti Ebu Bekr (ra) nije naredio da se on ubije. Slično, nije bilo uvjerljivih dokaza protiv Amra bin Madija, pa ga je hazreti Ebu Bekr(ra) opomenuo, ali ga je na kraju pustio.

Dakle, na osnovu njihovog velikog znanja, obojica su oslobođeni, a potom su obojica shvatili svoje prekšaje i svim srcem prihvatili pokornost hilafetu. Hz. Halifatul Masih  je rekao da će u budućim hutbama nastaviti govoriti o događajima iz života hazreti Ebu Bekr(ra).

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp