U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hazreti Ebu Bekr r.a. II Bitka kod Hira'a

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da govori o ekspidicijama koje su se dogodile u toku ere hilafeta hz, Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da se desila bitka kod Hiirah. Hazreti Halid (ra) je krenuo iz Amghešije prema Hiri koja se nalazila uz rijeku Eufrat, čiji je guverner bio Perzijac. Znao je da će hazreti Halid (ra) doći sljedećie u Hiru, pa je već počeo s pripremama.

Onda je guverner naredio svom sinu da blokira vodu rijeke kako bi spriječio Hazreti Halida (ra), za kojeg je očekivao da će stići brodovima. Kada brodovi hazreti Halida (ra) više nisu mogli krenuti naprijed, on je uzeo bataljon jahača i krenuo prema guvernerovom sinu, zatim ostatku vojske, a zatim i guverberu koje je sve porazio. Zatim se pobrinuo da Eufrat ponovo teče.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su se, kada su to vidjeli, stanovnici Hiire krenuli u četiri tvrđave i pripremili se za dalju bitku. Hazreti Halid (ra) je odredio ljude iz svoje vojske da opkole svaku od tih tvrđava, sa uputama da ih prvo pozovu u islam, a ako prihvate onda ih ostave na miru. Međutim, ako odbiju, onda im treba dati dan nakon kojeg bi se muslimani trebali boriti protiv njih. Ljudi iz Hiire su bacali kamenje na muslimane, a muslimani su ispalili strijele unatrag.

Vidjevši da će na kraju doživjeti poraz, rekli su da će prihvatiti jedan od uslova, otvorili su vrata svojih tvrđava i susreli se sa hazreti Halidom (ra) koji ih je ukorio zbog njihovog ponaśanja. Tada su poglavice pristale da plate džiziju i sklopljen je sporazum između njih i muslimana. Međutim, nakon smrti hazreti Ebu Bekra (ra), ljudi Hire su ponovo postali otpadnici. Zatim je hazreti Musanna (ra) ponovo osvojio Hiru u toku ere hazreti Omera, a zatim ponovo preko hazreti Sa’da ra.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je Hazreti Halid (ra) postigao pobjedu u Hiri, ljudi su mu slali poklone da mu čestitaju na pobjedi, ali je sve te poklone poslao hazreti Ebu Bekr (ra) zajedno sa radosnom viješću o njihovoj pobjedi. Hazreti Ebu Bekr (ra) je rekao da će te poklone prihvatiti samo kao džiziju jer bi to bilo ispravno. Hazreti Halid (ra) je ostao tamo neko vrijeme kako bi osigurao uspostavljanje mira. Čuvši za njegovu pobjedu, okolni poglavice iz Iraka su se sami javili da sklope sporazume mira sa hazreti Halidom (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halid (ra) namjeravao direktno napasti Iran, nakon što više nije bilo prijetnje od Iraka i kada su došli pod islamsku vlast. Perzijska vlada je bila u sukobu sa smrću Kisre, jer se borila da izabere sljedećeg cara.

Hazreti Halid (ra) im je poslao pismo u kojem im je rekao da su u zavadi, ali ako bi prihvatili islam bili bi mirni. Ili bi trebali prihvatiti islam ili prihvatiti plaćanje džizije kako bi osigurali uspostavljanje mira i svoju sigurnost. Međutim, ako bi odbili, onda bi sa sobom doveo tako žestoku vojsku koja je voljela smrt koliko i oni vole život.

Bitka kod Anbara

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Anbaara ili Dhat al-Ujuna. Perzijska vojska se ulogorila blizu Hiire kod Anbara i Ain al-Tamara koji je bio blizu Kufe. Bilo je jasno da ako muslimani ne preduzmu ništa, onda bi vrlo lahko mogli izgubiti područje Hire koje su upravo osvojili. Onda je hazreti Halid (ra) dao instrukcije svojoj vojsci da se pripremi.

Kada je mir u Hiri ponovo uspostavljen, hazreti Halid (ra) je imenovao hazreti Ka'ku na njegovo mjesto i krenuo da pomogne hazreti Ajazu bin Ganamu (ra) kojeg je hazreti Ebu Bekr (ra) poslao sa juga da osvoji Irak sa uputstvom za sastanak sa hazreti Halidom ra.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su ljudi iz Anbara otišli u svoju tvrđavu i iskopali rov izvan tvrđave. Kada je Hazreti Halid (ra) stigao, analizirao je situaciju i potom osmislio plan. Odredio je hiljadu strijelaca, koji su vrlo precizno pogađali protivnike, posebno pogađajući njihove oči. Otuda je ovo poznato i kao Bitka kod Dhat al-Ujuna (Bitka u očima).

Tada je hazreti Halid ra. formirao most sa kamilama, kojima je ispunio rov. Kada je to vidio, vođa Anbara je ponudio sporazum mira sa hazreti Halidom (ra) i zatražio siguran prolaz do svog željenog odredišta. Hz. Halifatul Masih je prokomentarisao da je to dovoljno da ućutka one kritičare hazreti Halida (ra) koji kažu da je bio nepravedan i da se borio, dok je ovdje, uprkos tome što neprijatelj nije prihvatio ponude mira, kada su konačno poraženi, on ipak odlučio da uspostavi mir.

Bitka kod Ain al-Tamara

Hz. Halifatul Masih je tada rekao da je bila bitka kod Ain al-Tamara. Nakon što se pobrinuo za stvari vezane za Anbaar, hazreti Halid (ra) je krenuo prema Ain al-Tamaru, gdje se ulogorila velika snaga perzijske vojske pod upravom Mehraana bin Bahzaama. Tamo su bila i razna arapska plemena, a jedan od vođa je bio Akka. Rekao je Mahraanu da se  Arapi ne znaju boriti protiv hazreti Halida (ra) i zato stvar treba prepustiti njemu.

Mahran je čuo za velike pobjede hazreti Halida (ra) i vidio je to kao izgovor, pa je rekao Akki da bi svakako trebao preuzeti upravu u borbi protiv hazreti Halida (ra). Akka je krenuo, ali ga je hazreti Haid(ra) porazio, nakon što je čuo za to Mahran je pobjegao, dok su se drugi zaputili u tvrđavu. Sve ih je zarobio hazreti Halid(ra) koji je također preuzeo njihovo oružje koje je bilo ostavljeno.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Halid(ra) obavijestio hazreti Ebu Bekr(ra) o pobjedi koju su ostvarili muslimani uz objašnjenje zašto je napustio Hiru nakon godinu dana boravka u njoj da se bori protiv neprijatelja u Anbaaru i Ain  Al-Tamar.

Bitka kod Daumatula Đandala

Hz. Halifatul Masih je tada rekao da je došlo do bitke kod Daumatul Đandala koji je bio u blizini sirijskog grada zvanog Medina. Hazreti Ebu Bekr (ra) je poslao hazreti Ajaza u Daumu, ali se tamo suočio sa mnogim poteškoćama. Kada je hazreti Velid bin Ukbah otišao kod hazreti Ebu Bekr(ra) s vijestima o pobjedi kod Anbara i Ain al-Tamara, hazreti Ebu Bekr(ra) ga je uputio da ode i pomogne hazreti Ajazu u Daumatul Džendalu.

Po dolasku, hazreti Velid (ra) je vidio u kakvoj se teškoj situaciji nalazi hazreti Ajaz i savjetovao ga je da potraži pomoć od hazreti Halida ra. Onda, nakon svoje pobjede kod Ain al-Tamara, hazreti Halid (ra) je poveo svoju vojsku i krenuo prema Daumatul Džendalu. Kada su ljudi saznali za dolazak Hazreti Halida (ra), njihove vođe su se posvađale.

Jedan od njih po imenu Ukaidar je rekao da treba da traže uspostavljanje mira, dok su drugi insistirali na borbi. Ukaidar je potom otišao, a kasnije su ga zarobili Muslimani. Kada je doveden kod hazreti Halida ra, zatvoren je i potom ubijen.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je objašnjenje zašto je Ukajdar ubijen tokom bitke kod Tabuka, da je Časni Poslanik (savs) poslao hazreti Halida (ra) prema Ukajdaru. U to vrijeme Ukaidar je tražio mir i dogovorio se o sporazumu, ali je prekršio uslove tog sporazuma. Stoga je zbog ovog kršenja hazreti Halid (ra) kasnije imao priliku da ga kazni zbog njegovih izdajničkih načina.

Hz, Halifatul Masih je rekao da kada je Hazreti Halid (ra) stigao u Daumatul Džendal, uslijedila je žestoka bitka, ali su hazreti Halid (ra) i njegova vojska na kraju odnijeli pobjedu. Mnogi ljudi su pobjegli u svoju tvrđavu, međutim Hazreti Halid (ra) se na kraju infiltrirao i u to i mnogi su odvedeni kao zarobljenici. Ova pobjeda je uvelike učvrstila taktičko uporište muslimana, jer se Daumatul Jandal nalazio na putu do tri istaknuta mjesta; Irak, Iran i Sirija.

Bitke kod Usaida i Khanafisa

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Usaida i Hanafisa. Hazreti Halid (ra) je bio u Daumatul Džendalu kada su Arapi sklopili dogovore sa strancima da osvete Akkinu smrt. Onda su vojske iz Bagdada krenule s namjerom da se sastanu kod Usaida i Khanafisa. Kada se hazreti Halid(ra) vratio u Hiru, saznao je za ove aktivnosti, poslao je hazreti Ka’ku i Ebu Lejla da se bore protiv dvije vojske, a kasnije je i sam krenuo.

Naložio je hazreti Ka’ku da ode do Usaida, a Ebu Lejlaha do hanefija i uputio ih obojici da okupe dvije neprijateljske vojske na jednom mjestu, a ako se to ne može desiti, neka ih napadnu. Muslimani su se na kraju pokazali kao pobjednici u bici kod Usaida, a preživjeli neprijatelji su pobjegli u Hanafije. Međutim, muslimani su također na kraju pobijedili u hanafijima.

Bitka kod Musajjakha

Hz. Halifatul Masih je rekao da je došlo do bitke kod Musajjakha, koji se nalazi u blizini Damaska. Hazreti Halid (ra) i njegovi generali su napali sa tri različite strane i na kraju su se pokazali kao pobjednici. U toku ove bitke, dva muslimana su nehotice ubijena od strane muslimanske vojske, a kada je hazreti Ebu Bekr(ra) saznao za ovo, ponudio je krvni novac za njih.

Iako je hazreti Omer (ra) želio da se hazreti Halid (ra) kazni za ovo, hazreti Ebu Bekr (ra) je objasnio da je tako nešto apsolutno moguće kada među neprijateljima žive muslimani. Hazreti Ebu Bekr (ra) se tada također zavjetovao da će se pobrinuti za odgoj njihove djece.

Bitke kod Sanija i Zumaila

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bilo incidenata Sannija i Zumaila. Rabija, koji je želio osvetiti Akkinu smrt ulogorio se u Saniju. Hazreti Halid (ra) je saznao za ovo i odlučio da ponovo napadne sa tri strane što je na kraju rezultiralo pobjednicima muslimana. Nakon toga su muslimani otišli u Ruzab koji je bez ikakvih poteškoća osvojen.

Bitka kod Firaza

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bila bitka kod Firaza, koja se odigrala između muslimana i Rimljana. To se dogodilo u toku ramazana zbog čega hazreti Halid (ra) nije mogao postiti. Hazreti Halid (ra) je krenuo duž rijeke Eufrat prema jugu i dok je prolazio pored raznih područja, stanovnici bi pristajali na mirovne ugovore. Zatim je stigao do Firaza. Iako to u početku nikada nije bio plan, Allah je bio taj koji je otvorio putove za tako raširene pobjede islama. Muslimani također na kraju su pobijedili Rimljane u Firazu.

Hz. Halifatul Masih  je pročitao izjave raznih historičara o velikim pobjedama koje je postigao hazreti Halid (ra) koje su sve bile moguće zahvaljujući predvođenju i uputama hazreti Ebu Bekra (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je time okončan izvještaj o bitkama za vrijeme hazreti Ebu Bekra (ra) i da će u budućim hutbama nastaviti izvještaje o životu hazreti Ebu Bekra.

Početak Dželsa Salana u Velikoj Britaniji

Hz. Halifatul Masih je rekao da sljedeći petak obilježava početak Dželsa Salane u Velikoj Britaniji i zamolio je sve da se mole da ova Dželsa bude blagoslovljena u svakom pogledu; oni koji prisustvuju da imaju bezbjedno putovanje i da oni koji obavljaju dužnost imaju mogućnost da izvršavaju svoje dužnosti na najbolji način.

Ove godine se dželsa održava u punom obimu nakon tri godine zbog čega mogu nastati poteškoće. Hz. Halifatul Masih se molio da Allah otkloni sve te poteškoće.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp