U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kultura ponašanja gosta i domačina prilikom Jalse

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze I Sure El- Fatihe Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da uz pomoć Svemogućeg Allaha, Dželsa Salana Velika Britanija se održava punom snagom, po prvi put od 2019. Iako prošle godine dželsa je održana bilo je vrlo limitovana.

Hz. Halifatul Masih je rekao da, iako je ovogodišnja dželsa prvenstveno za članove džemata iz Velike Britanije, i broj međunarodnih gostiju je ograničen, svi članovi džemata Velike Britanije mogu prisustvovati sva tri dana.

Važnost poštovanja protokola u toku dželse

Hz. Halifatul Masih je rekao da je pandemija Covida izazvala prekid održavanja džalse. Čak i sada, iako se donekle smanjila, pandemija se nastavlja i raste u talasima. Ipak, Vlada je dozvolila da se događaji održe u punom kapacitetu, ali to ne znači da treba napustiti sve korake sigurnosti. Onda svi koji prisustvuju na dželsi moraju imati na umu ove mjere predostrožnosti, uključujući nošenje maske. Dok slušate govore, obavljate dužnosti ili šetate napolju, svako treba da nosi masku.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je homeopatijski lijek dostupan onima koji su prisutni na dželsi. Hz. Halifatul Masih je molio da Allah podari Njegov lijek ovim lijekom, jer On je taj koji zaista liječi i daje lijek.

Podsjećanje na svrhu održavanja dželsa salane

Hz. Halifatul Masih je rekao da će govoriti o dužnostima koje se moraju ispuniti u služenju gostiju Obećanog Mesije (as), posebno za dobrobit novih volontera i onih koji su došli iz Pakistana u posljednje tri godine. Slično će poslužiti i kao podsjetnik za iskusne volontere. Ako se ove stvari drže na umu, onda se će se postići istinska svrha dželse.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Obećani Mesija (as) objasnio da ovo nije obična, ovosvjetski skup, već je prilika da se podsjetimo Allahovih učenja i primjera Časnog Poslanika (savs) kako bismo mogli oblikovati svoje živote prema tome.

Spremnost džematlija da žrtvuju svoje vrijeme

Hz. Halifatul Masih je rekao da se volonteri jave da služe na dželsi, bez obzira na zanimanje ili status. Pripreme za dželsu počinju mnogo ranije od samih tri dana dželse i zahtijevaju dosta vremena koje volonteri žrtvuju. U stvari, historija svjedoči da se toliko ljudi javlja na dobrovoljnu dužnost da organizatorima ostaje da odrede gdje se svi ti ljudi mogu koristiti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se samo prošle sedmice pojavilo mnogo više volontera nego što se očekivalo da pomognu u pripremi dželse na lokaciji. U stvari se toliki broj nije očekivao, nije prethodno ni dogovorena odgovarajuća hrana. Organizatori treba da imaju u vidu da se posebno vikendom treba bolje pripremiti i generalno pripremiti veliku količinu hrane.

Opomene za ugostiteljsko odjeljenje u vrijeme dželse

Hz. Halifatul Masih je savjetovao ugostiteljski odjel rekavši da u pripremanju hrane za goste ne bi trebali biti konzervativni u količinama hrane koju pripremaju. Slično, je savjetovao da, budući da je vrijeme prilično toplo, kad god se priprema hrana i sječe meso, treba je odmah staviti u rashladne uređaje, umjesto da ga ostavljate vani cijeli dan.

Hz. Halifatul Masih je rekao da volonteri treba da služe sa osjećajem da ne očekuju priznanje od drugih, već ovu službu obavljaju radi Allaha. Volonteri treba da služe istim duhom kao i onaj ashab Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegova žena, koji su i sami ostali gladni kako bi nahranili svog gosta.
U stvari, učinili su to na način da njihov gost ne bi shvatio da oni ne jedu sa njim. Ovo je veoma obradovalo Časnog Poslanika (savs), koji je rekao da je Allah također bio zadovoljan onim što su oni učinili.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će se volonteri susresti sa mnogo različitih tipova ljudi, uključujući i one koji su možda čak i slabe naravi. U svakom slučaju, volonteri moraju osigurati da se prema svima odnose s poštovanjem i ljubaznošću.
Nikada ne bi trebali biti oštri u razgovoru s gostima ili čak kolegama volonterima, i  trebali bi zadržati najviši stepen dostojanstva. Ovo takođe treba da imaju na umu nadležni službenici u pogledu njihovog tretmana volontera koji rade pod njihovim rukovođstvom.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom došao gost kod Časnog Poslanika (savs). Ponuđena mu je hrana i krevet za spavanje. Rano sljedećeg jutra, uprljao je krevet i otišao. Umjesto da kaže bilo šta da ukori gosta, Časni Poslanik (savs) je zatražio malo vode i počeo čistiti krevet.
Prisutni ashabi su zamolili Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im dopusti da očiste krevet, ali je on odbio, rekavši da je ovo njegov gost. Rekao je da svako ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, počasti svog gosta. Dakle, dobrovoljci dželse treba da se trude da služe u duhu žrtve, i da služe u najvišem stepenu čak i kada se suoče sa poteškoćama.

Hz. Halifatul Masih je rekao da sekretari treba da imaju na umu da su zahvaljujući blagoslovu Uzvišenog Allaha dobili priliku da služe. Kao takvi, oni moraju pokazati najviše moralne standarde. Ako to učine, onda će i oni koji rade pod njima također pokazati isti visoki standard morala.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su u svjetlu mjera opreza zbog Kovida, organizatori pokušali napraviti aranžmane tako da ljudi ne ostanu u kafeteriji duže vrijeme. Kako je očigledno da se maske moraju skidati tokom jela, svi bi trebali surađivati ​​s organizatorima i ograničiti svoje razgovore i vrijeme provedeno u kafeteriji.

Upute za goste koji su prisutni na dželsi

Hz. Halifatul Masih je rekao da gosti imaju i određene obaveze. Ne bi trebali imati nerealna očekivanja od svojih domaćina, kako bi i gosti i domaćini bili opušteni i ne bi bili pod nepotrebnim pritiskom. Može se desiti da gostu hrana neće biti po volji, međutim, oni bi sa zadovoljstvom trebali jesti sve što im se pruži. Kuhari bi također trebali kontinuirano nastojati kuhati hranu najvišeg standarda.

Hz. Halifatul Masih je rekao da dobar moral ne moraju pokazivati ​​samo volonteri, već ga moraju pokazati svi prisutni na dželsi. Dakle, svi koji prisustvuju treba da imaju na umu da prisustvuju na dželsi kako bi povećali svoju vezu sa Allahom i svoju duhovnost. Oni idu na dželsu koja je isključivo radi Allaha, onda nije potrebno izražavati male stvari ili pritužbe.

Umjesto toga, trebali bi shvatiti da su i volonteri ljudi, i ako se desi da naprave bilo kakvu grešku, to treba zanemariti. Uvijek moramo imati na umu da je svrha okupljanja na dželsi vrlo uzvišena svrha, za koju najmanje što se može učiniti je žrtvovati svoja osjećanja i umjesto toga usredotočiti se na sjećanje na Allaha i traženje oprosta.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se stalno mora imati na umu da smo napustili svoje domove i otputovali na dželsu radi Allaha. Na taj način će nas Allah blagosloviti i naše putovanje i boravak na dželsi. Časni Poslanik (savs) nas je naučio dovu za bogobojaznost i Allahovo zadovoljstvo dok putujemo. Podučio nas je i dovu za sigurnost putovanja i sigurnost onih koje ostaju kod kuće.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ovih dana postoji zabrinutost zbog pandemije Kovida i kao takvi svi treba da se fokusiraju na molitve za svačiju sigurnost. Svi bi se trebali fokusirati na učenje Salavata i klanjanje namaza u džematu. Prisutni bi također trebali pažljivo slušati različite govore na dželsi koji su pripremljeni sa velikim trudom i mogu biti izvor odgovora na mnoga pitanja koja ljudi imaju.

Hz. Halifatul Masih je rekao da ove godine nema bazara i da između programa treba posjetiti razne izložbe koje su pripremljene. Nadalje, zbog velikog obima automobila na parkingu, svi trebaju ostati strpljivi i sarađivati ​​sa volonterima. Ljudi bi trebalo da održavaju visok nivo čistoće u toaletima i da štede vodu, posebno zbog nedostatka kiše. Sigurnost je također dužnost sviju prisutnih da budu oprezni i da nadgledaju svoju okolinu.

Hz. Halifatul Masih je ponovo istakao važnost spominjanja Allaha i ibadeta posebno ovih dana. Hz. Halifatul Masih je usmjerio sve da se mole za uspjeh Zajednice, sigurnost od njenih neprijatelja i emancipaciju onih koji su lažno zatvoreni zbog svoje vjere.

Hz, Halifatul Masih je završio dovom i riječima Obećanog Mesije (as) za sve one koji prisustvuju na dželsi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp