U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Jalsa Salana Njemačka 2023II Pregled i uputstvo

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je milošću Uzvišenog Allaha, prošlog vikenda uspješno održana Dželsa Salana (Godišnja konvencija) u Njemačkoj.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da trebamo biti zahvalni Uzvišenom Allahu što nam je omogućio da nakon nekoliko godina održimo veliku Dželsu. Organizatori i učesnici neka budu zahvalni Allahu. Volonteri bi trebali biti posebno zahvalni, jer im je Uzvišeni Allah omogućio da služe gostima Obećanog Mesije as. Prisutni treba da budu zahvalni volonterima koji su ih služili tokom dželse.

Rješavanje nedostataka Jalse Salane

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u velikoj organizaciji i na ovako velikom prostoru možda bilo nekih nedostataka, a neki gosti su se možda suočili s poteškoćama, ali zato što su svi bili tu radi veće duhovne svrhe, generalno ljudi se nisu žalili. Radnici su uglavnom s velikim naporom preuzimali svoje obaveze. Ako je bilo nekih nedostataka u njihovom radu ili odjelu, to je obično bilo zbog pogrešnih smjernica koje su dali njihovi službenici. Dakle, ako je bilo nedostataka, to je odgovornost službenika. Kako bi se ovi nedostaci u budućnosti izbjegli, treba ih upisati u crvenu knjigu i otkloniti ih.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da treba razmisliti o tome da li se na ovom istom mjestu mogu napraviti poboljšanja ili je potrebno potražiti novo mjesto. Općenito, neke od poteškoća s kojima smo se suočili bile su to što pokretne stepenice ili liftovi nisu funkcionisali. Nedostajalo je toaleta i vode. Hazreti Halifa (aba) je rekao da je na mjestu događaja u Karlsruheu sam otišao da pregleda različite aspekte i ukazao na različite aspekte koji su tamo trebali biti riješeni. Za ovo mjesto, Hazreti Halifa (aba) je rekao da su mu poslani samo besplatni izvještaji.

Hazreti Halifa (aba)) je rekao da je obezbjeđenje generalno dobro radilo svoj posao, ali da je u određenim slučajevima stvaralo nepotrebne smetnje. Žene su se žalile da je došlo do kašnjenja u isporuci hrane. Hazreti Halifa (aba) je rekao da obezbjeđenje treba da shvati da njihov posao nije samo da zaustavljaju ljude već i da usmjeravaju ljude. Ovo odjeljenje bi trebalo da ima tim koji usmjerava ljude tamo gdje trebaju ići.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je bilo i pritužbi sa strane dama na prevode, posebno prvog dana. Dame se nisu žalile na ovo, nego je Služba za prevođenje MTA skrenula pažnju na ovo pitanje Hazreti Halifi (aba). Bilo je i problema sa zvukom u prostorijama Jalse. Za to su odgovorni Jalsa Salana, Jalsa Gah i Audio odjel. Ljudi dolaze na dželsu da slušaju dželsu. Dakle, tamo gdje se drugi nedostaci mogu previdjeti, problemi sa zvukom se ne mogu tolerirati. Zbog toga ljudi u stražnjem dijelu sale nisu mogli kako treba slušati dželsu.

Obećani Mesija as je rekao da ovaj skup nije kao bilo koji drugi ovosvjetski skup, međutim, na osnovu nekih video snimaka Hazreti Halifa (aba) je vidio ljude u stražnjem dijelu dvorane Jalse, i upravo je tako izgledalo. Međutim, oni ne mogu biti u potpunosti krivi, odgovorni su službenik Jalsa Gah i Audio odjel i trebali bi analizirati šta je pošlo po zlu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je primijetio da gdje god službenik radi sa poniznošću i trudom, odjel radi nesmetano. Međutim, ako to nije slučaj, onda čak i ako se radnici trude da rade, ostaju nedostaci u odjelu. Zato je Hazreti Halifa (aba) rekao da nema problema sa radnicima i cijeni njihov trud. U stvari, službenici su ti koji se moraju reformisati.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je, kako je ranije spomenuo, disciplina kod žena bolja od discipline kod muškaraca. Ovo pokazuje da odjel Tarbiyyat na muškoj strani ima posla. Uspješne nacije uvijek paze na svoje nedostatke, i nije sramota u tome. Milost je Allaha Svemogućeg da je pokrio ove nedostatke tako da je pozitivno utjecalo na goste koji nisu Ahmadi koji su prisustvovali dželsi. Slično, oni koji su gledali širom svijeta na MTA-u pohvalili su Jalsu.

Utisci i osjećaji gostiju Jalsa Salana

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će iznijeti neke osjećaje onih koji su prisustvovali dželsi i koliko je to bilo ključno u prenošenju prave poruke islama.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je doktorka iz Bugarske prokomentarisala da je smatrala da su svi iskreni i spremni da pomognu. Rekla je da ju je ova dželsa duhovno oživjela. Naučila je mnogo o Ahmadija zajednici(džematu). Svi članovi, muškarci, žene i djeca, bili su vrlo disciplinirani. Na nju je veliki uticaj ostavila činjenica da je berlinska džamija izgrađena sredstvima od donacija žena. Rekla je da je prisustvovala i drugim događajima, ali nijednom poput ovog. Smatrala je da su govori Hazreti Halife (aba) bili veoma upečatljivi.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je jedan kršćanski novinar iz Makedonije rekao da je organizacija jalse bila odlična. Rekla je da je jalsa odličan primjer kako uzajamna ljubav može učiniti svijet boljim mjestom.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je učiteljica iz Slovačke rekla da je vidjela primjere gostoprimstva kakvih nema nigdje drugdje u svijetu. Naročito tokom obreda bai'ata (inicijacije) i namaza, nije bila u stanju da obuzda svoje emocije i plakala je tokom obreda bai'ata. Rekla je da nikada neće zaboraviti svoj susret sa Hazreti Halifom (aba). Izrazila je želju da ponovo sretne Hazreti Halifu (aba) i sazna više o Ahmadija zajednici(džematu).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je još jedan gost iz Slovačke izrazio svoju sreću kada je vidio moralno ponašanje Ahmadi muslimana. Smatrao je da su muslimani, posebno Ahmadi, miroljubivi. Na izložbama je imao priliku naučiti mnogo o prekrasnim islamskim učenjima. Vidio je da Ahmadi muslimani vole svog halifu.

Hazreti Halifa (aba) je prokomentarisao da je napravljena mapa Bosne za koju su neki spomenuli da je potrebna revizija jer neki aspekti možda nisu sasvim tačni.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je profesor iz Albanije rekao da je dželsa izvanredna. Rekao je da je pronašao pravi islam u dželsi i primijetio da je prava razlika između Ahmadija i ostalih muslimana Halifat.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je profesorica srednje škole iz Albanije rekla da zna koliko djeca mogu biti agresivna. Međutim, bila je veoma impresionirana time kako su djeca u Jalsi tako dobro odgojena i zaokupljena svojim obavezama. Tako su se djeca čak pokazala kao sredstvo za Tablig. Videla je da su u trpezariji svi bili veoma disciplinovani i da nije bilo svađa.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je sunitski učenjak iz Gruzije, koji je studirao u Medini 15 godina, također prisustvovao dželsi. Rekao je da su ga tokom studija učili negativnim stvarima o Ahmedija džematu. Međutim, upoznao je Ahmedi imama i naučio više o Džematu. Odlučio je da želi vidjeti Ahmadija džemat izbliza. Nakon što je prisustvovao dželsi, rekao je da je Ahmadija džemat svakako dio islama. Nakon što je saslušao obraćanja Hazreti Halife (aba), rekao je da je potpuno pogrešno proglasiti Ahmedi muslimane nevjernicima.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je džalsi prisustvovao i zvanični direktor obrazovanja iz jedne opštine na Kosovu. Rekao je da je jedva čekao da ispriča prijateljima o svom iskustvu u džalsi i onome što je naučio iz Hazreti Halifinih (aba)  govora. Veliko gostoprimstvo domaćina ostavilo je na njega trajni utisak.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je gradonačelnik sa Kosova rekao da je impresioniran jedinstvom i bratstvom kojem je svjedočio na dželsi. Govori su bili odlični, posebno oni koje je održao Hazreti Halifa (aba). Rekao je da je sada zaista shvatio pravi islam.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je gost iz Tadžikistana rekao da je imao priliku da govori o svojoj zemlji sa Hazreti Halifom (aba) i da je impresioniran kako Hazreti Halifa (aba) brine o cijelom čovječanstvu. Prije dolaska, čuo je negativne stvari o Džematu, ali naprotiv, učio je o ljudskosti i bratstvu prisustvujući ovoj dželsi.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je gost iz Sirije rekao da ga je njegov prijatelj doveo na dželsu. Namjeravao je ostati samo jedan dan i potom se vratiti kući, međutim, nakon što je vidio tako izvanrednu atmosferu, odlučio je da ostane na lokalitetu/mjestu Jalse i spava na podu. Bio je tako pogođen dželsom da se odlučio zakleti na vjernost i prihvatiti Ahmadijat.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je prisustvovao i student fizike iz Egipta. Rekao je da ih u fizici uče da preispituju sve. Prije nekog vremena je prihvatio Ahmadijat, međutim, nakon nekog vremena, počeo je da sumnja i udaljio se. Kada je stigao na dželsu, došlo je do kašnjenja u procesu registracije, pa je propovijed Hazreti Halife (aba) već počela. Čim je konačno ušao u dvoranu, čuo je Hazreti Halifu (aba) kako govori da ako se u sve sumnja i dovodi u pitanje, onda možda neće moći ni trenutak provesti na ovom svijetu (ovo je preuzeto iz citata Obećanog Mesije as).
Ne bi mogli piti vodu iz straha da se ne otruju, ne bi jeli ništa iz pijace. Kako bi onda takva osoba mogla preživjeti? To je na njega jako uticalo i bio je uvjeren da to nije mogla biti slučajnost. Činilo mu se kao da je to njemu upućeno i nakon toga su sve njegove sumnje nestale.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je gost iz Češke rekao da je nakon dželse mogao vidjeti Boga kroz Ahmedi muslimane. Mnogi ljudi pokušavaju da pričaju o Bogu, ali jednostavno viđenje dobrog morala ljudi dovelo je do toga da on pronađe Boga.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je njemački gost rekao da nema riječi da opiše zadivljujuća obraćanja Hazreti Halife (aba) i poručio da svako treba da sprovede ono što je Hazreti Halifa (aba) rekao. On je rekao da Njemci posebno treba da poslušaju savet Hazreti Halife (aba) da se uvijek smiju. Rekao je da se potpuno slaže sa onim što je Hazreti Halifa (aba) rekao o položaju žena.

Iskrene duše ulaze u krilo Ahmadijata

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se na dželsi 39 ljudi iz 7 zemalja zaklelo na vjernost i prihvatilo Ahmadijat. Gošća iz Srbije rekla je da je ceremonija bajata na nju ostavila trajni duhovni uticaj. Iako nije mogla razumjeti riječi, one su imale dubok utjecaj na nju i približile je Bogu.

(Ovo je samo nekoliko primjera mnogih osjećaja gostiju koje dijeli Hazreti Halifa (aba))

Medjiska pratnja  Jalse Salane Njemačke

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su četiri TV kanala pratila džalsu sa prijavljenim dosegom od 41 milion gledalaca. 11 njemačkih novina objavilo je izvještaje i članke o Jalsi, dosegnuvši preko 50 miliona ljudi. 5 radio stanica je emitovalo izvještaje o Jalsi koja je dostigla 14 miliona ljudi. Putem medijskog izvještavanja, poruka je prenijeta do 2 miliona ljudi. Ukupno se procjenjuje da je pokrivenost Jalse dosegla preko 108 miliona ljudi. Hazreti Halifa (aba) je molio da ovo donese pozitivne rezultate u budućnosti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je iznio samo neke od mnogih osjećaja gostiju. Velika je naklonost Uzvišenog Allaha što pokrije naše nedostatke. Gosti su također izrazili pozitivna osjećanja na raznim otvaranjima džamija. Neki su izjavili da nisu ni znali za Ahmadijat, odnosno islamsko učenje o Allahovim pravima i pravima Njegovog stvorenja, ali su učili na ovim događajima.

U stvari, neki su se žalili da im njihovi prijatelji Ahmadi nikada nisu govorili o prekrasnim islamskim učenjima. Treba napraviti detaljan plan za tablig , i bez kompleksa inferiornosti, Ahmadi bi trebali prenijeti poruku islama i Ahmadijata. Samo distribucija letaka ne radi posao, već moramo efikasno iskoristiti svaku priliku da širimo poruku. Hazreti Halifa (aba) je rekao da u Njemačkoj ljudi još uvijek imaju interes da razgovaraju o vjeri. I zato treba praviti programe gdje se takvi ljudi mogu pozvati.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se moramo analizirati, bilo u dželsa organizaciji ili u stalnim odjeljenjima. Uvek moramo težiti najboljem. Trebali bismo raditi uz dobro planiranje i dove. Uvek se trudite da ispunite pravu svrhu dželse. Hazreti Halifa (aba) je molio Allaha da se smiluje i da svima omogući da u budućnosti ispune pravu svrhu dželse.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp