U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovi i utjecaj Dželsa Salane u Velikoj Britaniji

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadetam, euze, i sure el-Fatihe, Hz. Halifatul Masih (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da sva hvala pripada Allahu, jer je omogućio da se i prošle godine održi Dželsa Salana (Godišnji skup) u Velikoj Britaniji, kao i ove godine, a mnogi blagoslovi bili su svjedoci u toku tri dana.

Prevazilaženje prepreke Kovida u pripremama Dželsa Salane

Hz. Halifatul Masih je rekao da se u početku mislilo da će se dželsa možda morati održati u ograničenom obimu zbog pandemije. Međutim, mjesec dana prije, odlučeno je da se dopusti svim članovima Ahmadija muslimanske zajednice u Velikoj Britaniji prisustvovanje. Administracija je u početku bila zabrinuta, ali sve je uspješno održano uz mnogo blagoslova.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se dželsa sa velikim nestrpljenjem očekuje, a kada konačno stigne, prođe tako brzo dok okom trepnemo. Bilo je raznih ljudi koji su imali rezervacije za prisustvovanje na dželsi zbog Kovida i drugih razloga. Međutim, članovi Zajednice su dovili, Halifa je rekao da je i on dovio i Allahovom milošću dželsa je dobro prošla.

Neumorni napori volontera u ispunjavanju svojih dužnosti

Hz. Halifatul Masih se zahvalio svim volonterima koji su nesebično radili od početka do kraja. Mladi i stari, muškaraci i žene, svi su radili s velikim trudom i marljivo. Postoje različiti nedostaci koji se otkrivaju, ali sve su to stvari koje se mogu poboljšati u budućnosti. Sve u svemu, svi su ispunili svoju dužnost i Hz. Halifatul Masih se zahvalio svima.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je MTA uradio odličan posao sa svojim emitovanjem. Ove godine su sami napravili cijeli studio čime su uštedjeli hiljade funti. Bili su u mogućnosti da povežu različite zemlje širom svijeta koje su se mogle vidjeti, jer su svi gledali dželsu preko mta programa. Hz. Halifatul Masih se zahvalio MTA što su svijetu pokazali jedinstvo Ahmadija muslimanske zajednice i ućutkali protivnike.

Duboki uticaj Dželsa Salane na ljude širom sveta

Hz.Halifatul Masih je predstavio razne komentare iz cijelog svijeta onih koji su bili dotaknuti gledanjem Dželsa Salane. Ne-Ahmadi iz Nigera izrazili su svoje čuđenje nivoom poslušnosti i jedinstva pod Hilifatom i kako su svi sjedili u tišini slušajući Halifu i program.

Hz.Halifatul Masih je rekao da je jedan musliman iz Burkine Faso koji nije Ahmadi gledao program Dželsa Salane i bio dirnut rekavši da je to svakako pravi islam. Još jedan ne ahmadi musliman iz Sirije rekao je da gledajući dželsu i napore uložene da se prava poruka islama širi po cijelom svijetu, on će dalje učiti o Ahmadijatu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je osoba porijeklom iz Gvineje-Konakrija dok je gledao vidio na programu sve različite zemlje kako se prikazuju na ekranu dok su gledali dželsu, ali nije vidio Gvineju-Konakri. Čim je pomislio na ovo, na ekranu su se prikazale scene iz Gvineje-Konakrija. Također je izrazio zahvalnost za govor Halife o ljudskim pravima.

Hz. Halifatul Masih je naveo osjećaje svećenika iz Zambije, koji je rekao da je u početku mislio da islam oduzima prava žena. Međutim, nakon što je slušao govore Halife o ljudskim pravima, shvatio je da je islam taj koji uspostavlja i podržava prava žena u pravom smislu riječi, a ne kršćanstvo.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se osoba iz ureda za imigraciju u Kongo-Kinšasi pridružila Zajednici i gledao grogram Dželsa Salane. Nakon što je saslušao govor Halife, počeo je da se pita zašto on  nije Ahmadi, i obećao je da će dolaziti češće i više istraživati.

Hz. Halifatul Masih je naveo da je jedna Albanka rekla da će nakon gledanja dželse iskreno razmotriti istinitost Ahmadijata i rekla da je nakon što je saslušala govor Haifatul Masiha utvrdila da se slaže sa stvarima koje je on rekao.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je gospođa porijeklom iz Afganistana rekla da je našla veliki mir nakon što je čula Halifin govor i naučila na koji način islam štiti ljudska prava. Rekla je da je ovo posebno utješujuće, jer u Afganistanu, pod vlašću talibana, žene nemaju nikakvu vrijednost. Ipak, naučila je način na koji islam uspostavlja i podržava prava žena.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su dva prijatelja iz Francuske Gvajane rekla da su dva dana prije dželse razgovarali o tome da li islam ima učenja o ljudskim pravima. Potom su se pridružili skupu kako bi gledali govor Halifatul Maisha koji je održao  ženama, i bili su zapanjeni saznanjem kako islam podržava prava žena.

Hz. Halifatul Masih je iznio osjećaje nove članice džemata iz Afrike koja je rekla da je nakon slušanja govora Halifatul Masiha jasno da ne smijemo postati Ahmadi samo da bismo druge preobratili u Ahmadijat, već da moramo reformirati sebe kako bi ljudi u društvu mogli vidjeti pravu sliku islama kroz naše ponašanje, a mi se moramo fokusirati na usklađivanje naših riječi i djela.

Halifatul Masih je rekao da uglavnom ljudi doživljavaju afričke ljude kao neobrazovane, ali ova gospođa iz Afrike je shvatila nešto što školovani ljudi Evrope nisu uspjeli shvatiti. Dakle, ovo je razlog za razmišljanje.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je jedan novi član iz Kazahstana rekao da su riječi Halifatul Masiha imale dubok uticaj na njega i njegovu suprugu koji su sjedili zajedno i gledali cijeli program dželse. Također se molio za sve volontere koji su pomogli da se cijela dželsa organizuje.

Hz. Halifatul Maish je rekao da 80-godišnji muškarac iz Zambije nije mogao da zadrži suze dok je gledao govor Halifatul Masiha i da je čak morao da se udalji jer je bio veoma emotivan. Kasnije je objasnio da je ovo prvi put da je čuo Halifin glas, što ga je veoma emotivno učinilo. Kasnije je članovima Zajednice izrazio da se džamije napune, ne treba prepustiti samo misionarima, već svi moraju nastojati u tome i podsticati druge na dolazak u džamije.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je nastavnik historije iz Albanije rekao da se, iako je prisustvovao virtuelno, osjećao kao da je zaista bio prisutan na dželsi. Rekao je da je ova dželsa snažan dokaz da je Ahmadija zajednica ujedinjena i spremna da sasluša Halifu i ispunjava njegove riječi. Rekao je da su obraćanja Halife lahko razumljiva za sve ljude i da se po njegovim riječima treba postupiti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da postoji vremenska razlika od 8,5 sati između Londona i Adelaidea u Australiji. Imam u Adelaidi je rekao da je bio zabrinut da li će ljudi doći da gledaju dželsu, jer će za njih biti kasno u noć. Međutim, članovi Zajednice su pokazali veliku iskrenost i dolazili su noću da gledaju dželsu, a ostali su čak i do 3 sata ujutro da pogledaju završno obraćanje Halifatul Masiha.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedna Arapkinja napisala da je izuzetno zahvalna što je saznala da slijedi religiju koja daje i štiti prava žena do te mjere. Rekla je da osjeća ponos što prenosi ova učenja islama svojim prijateljima. Rekla je da je kad je Halifa skrenuo pažnju na to kako žene treba da štite prava muškaraca, počela je da analizira kako to bolje učiniti za svog oca, braću i muža.

Hz. Halifatul Masih je rekao da novi član džemata iz Malezije nije imao dovoljno novca da plati internet kako bi gledao prijenos dželse. Dakle, uzeo je nekoliko manga sa drveta ispred svoje kuće, prodao ih, a onda je sa tim novcem kupio dovoljno internetskih podataka da može pratiti prijenos dželse.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je gospođa iz Gvineje Bisau rekla da imala različite rezerve prema islamu, ali su sve te rezerve otklonjene kada je čula završno obraćanje Halife, a zatim je rekla da prihvata islam Ahmadijat. Ona je rekla da je u današnje vrijeme Hilifet taj koji ima odgovore za probleme u svijetu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedan čovjek iz Albanije slušao obraćanja Halifatul Masiha na Dželsi i rekao da su puna dokaza iz Časnog Kur'ana i incidenata iz života Časnog Poslanika (savs). Kasnije, nakon što je otišao kući, nazvao je i rekao da je pročitao deset uslova bai'ata i odlučio da se pridruži Ahmadijatu.

Kako je emitovanje programa dželsa salane dosegla milione širom svijeta

Hz. Halifatul Masih je rekao da je primljeno 126 poruka od zvaničnika iz različitih dijelova svijeta. 53 zemlje pridružile su se dželsi putem videa iz cijelog svijeta. BBC, ITV, Metro i druge vijesti su pratile dželsa salanu, dok je osam veb stranica sa ukupnim dosegom od 20 miliona koje su objavile članke o dželsi. U štampanim medijima objavljeno je 14 tekstova o dželsi, sa ukupno 1,2 miliona čitalaca.

Dzelsa Salana je bila pokrivena u 32 TV programa sa više od 12 miliona gledanosti. Spomenuta je u 33 različita radijska programa sa više od milion slušalaca. Razni ljudi objavili su na društvenim mrežama o dželsi sa dosegom od više od 12 miliona ljudi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je MTA objavljivao video snimke i slike koje su dosegle više od 4 miliona ljudi. MTA Africa javlja da je dželsa salana prikazana na 20 TV kanala u Africi, dosegnuvši 35 miliona ljudi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Pregled Religije također pratila dželsu putem društvenih mreža i YouTube-a. Objavljeno je 40 članaka, snimljeno 12 videa i više od 110 objava na društvenim mrežama dosegnuvši do 300.000 ljudi.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je ovo samo nekoliko primjera koje je iznio i da se molio da efekti dželse ostanu vječni.

Dženaze

Hz. Halifatul Masih je rekao da će klanjati dženaze u odsustvu slijedećim džematlijama:

Nusrat Sultana Qudrat Sahiba

Nusrat Sultana Qudrat Sahiba iz Kanade, supruga Kudratulaha Adnana Sahiba. Redovno je klanjala i bila je predivna osoba poput meleka. Dok je bila u bolnici, nije bilo doktora kome nije govorila poruku islama. Bio je jedan doktor musliman koji je dolazio da je vidi i sluša kako uči Časni Kur'an. Imala je duboku ljubav prema Hilifetu. Iza nje su ostali suprug i tri sina, uključujući Raziullah Nomana, studenta Ahmedija medrese u Kanadi.

Njen muž kaže da je živjela svoj život kao da je dala život u službi vjere. Imala je posebnu sklonost prema pripovjedanju vjere koju je usadila svojoj djeci koja posjeduju izuzetnu strast za širenje vjere, posebno svom sinu Raziullahu Nomanu. Hz. Halifatul Masih se molio da Allah omogući njemu i njegovoj braći i sestrama da uvijek nastave ovo naslijeđe svoje majke i da Allah uzdigne njen položaj u Džennetu.

Chaudhary Latif Ahmad Sahib

Chaudhary Latif Ahmad Sahib koji je nedavno preminuo. On je posvetio svoj život u službi džemata i služio je kao Naib Wakilul Mal Tani i Naib Wakilul Mal Thalith. Također je služio u Africi. Njegove godine službe čine više od polovine njegovog života. Bio je veoma jednostavan i pažljiv i ljubazno se odnosio prema svima koji su sa njim radili. Hz. Halifatul Masih je rekao da ima jednog sina i jednu kćer i molio je da mu Allah podari oprost i milost i da mu uzdigne položaj u Džennetu.

Mushtaq Ahmad Alam Sahib

Mushtaq Ahmad Alam Sahib iz Kašmira. Iza njega je ostala supruga, šest sinova i dvije kćeri. Tri njegova sina su misionari, od kojih jedan služi u Senegalu i nije mogao prisustvovati očevoj dženazi. Hz. Halifatul Masih je molio Allaha da im podari strpljenje i molio se da Allah uzdigne njegov položaj.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp