U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Uzor za Ahmadi žena II Amtul Kudus

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je zakon Svemogućeg da onaj ko dođe na ovaj svijet, nakon što provede neko vrijeme, mora i otići.

Međutim sretni su oni koji ostavljaju samo pozitivna sjećanja, koji su se pokazali korisnima drugima, koji su praktično dali prednost vjeri nad svijetom, koji su nastojali da postupaju po naredbama Boga i Njegovog Poslanika (savs), koji nastoje da ispune svrhu zavjeta odanosti Obećanom Mesiji as, koji je zaista odan Ahmadija halifatu, koji nastoji pomoći čovječanstvu, za koga svi izgovaraju samo pohvalne riječi. Kao takav, prema Časnom Poslaniku (savs), oni postaju predodređeni za Džennet.

Amatul Kudus, kćerka dr. Mir Muhameda Ismaila r.a.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će spomenuti nekoga ko je nastojao živjeti svoj život prema zadovoljstvu Svemogućeg Boga. Ovo je poštovana Amatul Qudoos, koja je bila kćerka dr Mir Muhammad Ismail ra i supruga rahmetli sahibzade Mirze Waseema Ahmada, dakle snaha Drugog halife ra. Živjela je u Kadianu, ali je posjećivala svoje kćeri u Rabvi, gdje je preminula – ‘Zaista Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti.’

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je njen Nikah (islamsku objavu vjenčanja) objavio Drugi Halifa ra, a na zahtjev supruge hazreti dr. Mira Muhammeda Islamila, Drugi Halifara je prisustvovao vjenčanju kao predstavnik sa strane porodice nevjeste, a ne u ime njegovog sina. Uzvišeni Allah ju je podario sa tri kćeri i sina. Njena kćerka Amatul Aleem služi kao nacionalna predsjednica Ahmadija ženske pomoćne organizacije u Pakistanu.

Velike žrtve u službi njenoj vjeri

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je nekoliko dana nakon njegovog vjenčanja, dok je Mirza Waseem Ahmad pripremao papire da svoju ženu vrati u Kadian, drugi Halifa ra je savjetovao da će proces ostati u toku, međutim u međuvremenu Mirza Vasim Ahmad bi se trebao odmah vratiti u Kadian jer bi tamo trebao biti član porodice Obećanog Mesije as, i trebao bi dati primjer žrtvovanja.

Amatul Qudoos je također dala primjer žrtvovanja po naredbi Drugog halife ra, jer nije imala pojma kada će proces njenog odlaska u Kadian biti završen ili kada će joj uslovi(situacija) između Indije i Pakistana omogućiti da ode.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je godinu dana kasnije krenula u Kadian. Nju je drugi Halifa (ra) savjetovao da kad jednom bude tamo, treba da živi u domu Umm Nasir, gdje je Obećani Mesija as proveo dosta vremena. Jednom u Kadianu, Amatul Qudoos Sahiba je odigrala vitalnu ulogu u organizovanju žena u Kadianu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je nakon preseljenja u London Četvrti halifa (rh) izjavio da treba osmisliti opsežan plan za širenje poruke Islama Ahmadijata, a da bi se ti zadaci završili, postoji plan za osnivanje dva nova centra; jedan u Londonu i jedan u Njemačkoj.
Žene u Lajni su poslušale ovaj poziv i kao tadašnja nacionalna predsjednica Ahmadija ženske pomoćne organizacije u Indiji napisala je da su žene u Kadianu podnijele veliku finansijsku žrtvu za ovu svrhu, a ona je također predstavila sav svoj nakit. Kasnije je četvrti Halifa (rh) spomenuo ove žrtve i veoma ih cijenio. Kada je četvrti Halifa (rh) posjetio Kadian, ponovo je spomenuo velike finansijske žrtve koje su podnijele žene iz Kadiana.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da joj je drugi Halifa (ra) nakon što ju je poslao u Kadian dao zadatak da ujedini tamošnje žene. Služila je na različitim funkcijama, uključujući i kao predsjednica Ahmadija ženske pomoćne organizacije. Naporno je radila na organizovanju različitih poglavlja koja su bila potrebna da se ujedine, posebno nakon podjele. S njima bi komunicirala putem pisama, a zatim bi obilazila i razne regije.

Učenje Časnog Kur'ana, gostoprimstvo i zadovoljstvo u životu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je ona učila Časni Kur'an više od dvije stotine ljudi. Ona bi nalagala ljudima da vole Halifat predstavljajući razne incidente. Takođe je imala izuzetan nivo gostoprimstva. Bila je odana supruga koja je uvijek bila podrška i nikada ništa nije zahtijevala, ostajući zadovoljna onim što je imala. Njena kćerka kaže da je nakon što joj je muž preminuo, u snu vidjela da je na svom posljednjem putu u životu, međutim, tada je u snu vidjela Trećeg Halifu (rh) koji joj je rekao da još nije dobila vizu. Milošću Uzvišenog Allaha je nakon toga proživjela dug život.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u posljednjem periodu svog života izgubila vid, ali je ipak živjela zadovoljan život i nikada se nije žalila. Kad god su je pitali kako je, uvijek bi odgovorila: ‘Sva hvala pripada Allahu’. Kad god je postojao apel od strane Halife tog vremena, prvi koji bi prinijeli finansijsku žrtvu od Kadiana bili bi Sahibzada Mirza Waseem i Amatul Qudoos.

Uvijek bi prisustvovala radosnim događajima drugih ili bi ih posjećivala u njihovim trenucima tuge, čak i ako je to značilo činiti to uprkos tome što nije dobro. Učila je mlade djevojke kako sijati. Stvorila je okruženje za zajednički život u harmoniji.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je naložila svojoj djeci da klanjaju namaz u najranije vrijeme. Također je odgajala razne druge djevojke, dobro ih odgajala, podučavala ih Kur'anu, a potom im je olakšavala brakove.

U teškim vremenima u Kadianu, kad god bi se djevojka udavala, davala bi im svoj nakit i govorila da ga mogu nositi koliko god žele prije nego što ga vrate, a onda bi ga posuđivala nekoj drugoj koja se udaje. Tako su se mnogi na ovaj način okoristili njenim nakitom. Ljudi bi i njoj ostavljali svoja povjerenja, a kada bi dolazili po njih, ona bi od njih tražila da osiguraju da je sve prisutno i netaknuto.

Usađivanje plemenitih kvaliteta djevojkama

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je mnoge djevojke naučila osnovama po kući. Mnogi su izrazili koliko je vitalna bila ova njena obuka, koja im je omogućila da se neprimjetno integrišu sa svojom tazbinom. Rekla bi da je Allahov blagoslov da je mogla živjeti u Kadianu, ali bi molila da ima veliki i uzvišen dom u Džennetu. Podučavala bi djevojčice raznim predmetima, počevši od književnosti i gramatike, pa čak i iz jurisprudencije(nauke prava).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je nastavila da posti sve dok joj zdravlje dozvoljava, a tokom ramazana je redovno odlazila u džamiju na teravih namaz. Ona je pripremila sobu za četvrtog Halifu (rh) kada je posjetio Kadian. Slično, kada je hazreti Halifa (aba) posjetio Kadian 2005. godine, ona je sama pripremila sobu, a takođe je insistirala da kuha barem jedan obrok dnevno za hazreti Halifu (aba).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je od malih nogu usađivala kvalitete načine gostoprimstva svojoj djeci. Slično tome, njen muž je imao razne veze sa državnim službenicima koji bi posjećivali njihov dom, a ona je također podučavala njihove žene o Ahmadi džematu. Ovi kontakti bi joj čak ostavili svoje povjerenje zbog njene pouzdanosti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je tokom njene bolesti, kada su je kćeri dovele u Rabvu, i kada bi se pojavila potreba da ostane duže kako bi se brinula za svoje zdravlje, rekla da neće ostati duže dok joj ne odobri hazreti Halifa (aba). Pisala je hazreti Halifi (aba), koji joj je dao dozvolu da ostane u Rabvi koliko god joj je potrebno.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će je djeca u Kadianu s ljubavlju zvati ‘baka’. Kada ju je njen unuk, koji se školuje da postane misionar, zamolio za bilo kakvo vodstvo, ona je odgovorila rekavši da mu je sve vodstvo koje mu je potrebno dato kroz riječi Halifa.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su joj mnogi ljudi klanjali dženazu, uključujući i mnoge ne-ahmadi. Bilo je evidentno koliko je voljela ljude u Kadianu, a koliko su ljudi iz Kadiana voljeli nju. Mnogi iz Kadiana su pisali hazreti Halifi (aba) da ih je ona odgajala kao da im je majka. Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah uzdigne njen položaj.

Muhammad Arshad Ahmedi

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će također predvoditi dženazu Muhammada Arshada Ahmedi iz Velike Britanije. Preselio se u Veliku Britaniju iz Najrobija sa 15 godina. Bio je oženjen Amatul Baseer. Iza njega su ostali supruga, dva sina i ćerka. Bio je čvrsto vezan za Džemat i služio je na različitim funkcijama. Bio je državni sekretar za publikacije u Velikoj Britaniji 20 godina. Napisao je knjigu reagujući na Salmana Ruždija.

Imao je veliku ljubav prema Časnom Poslaniku savs i Obećanom Mesiji as. Imao je strast za propagiranje poruke islama. Redovno je klanjao svoje namaze. Četvrti Halifa (rh) je jednom rekao da je rijetko viđao ljude tako lojalne kao što je Arshad Ahmedi. Hazreti Halifa (aba) je rekao da je i on smatrao da je skroman i odan Halifatu. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost i omogući njegovoj djeci da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Ahmad Jamal

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoji i dženaza namaz u odsustvu za Ahmada Jamala, koji je nedavno preselio u SAD-u. Zakleo se na vjernost(dao je bajat) kod drugog Halife (ra). Bio je veoma skroman i imao je duboku ljubav prema Džematu i Halifatu. Redovno bi slušao hutbe petkom i vodio bilješke. I pored toga što je živio daleko od džamije, i pored lošeg zdravlja, redovno je dolazio na džuma-namaz. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost i da primi njegove dove u korist njegove kćeri, koja nije Ahmedi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp