U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Predskazanje o vizantinskoj pobjedi

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da su se prije nekog vremena spominjali incidenti koji se odnose na Časnog Poslanika savs i Bitku na Bedru. I danas će biti spomenuti neki incidenti vezani za bitku na Bedru.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik (savs) ostao na Bedru tri dana. Iz Bedra je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao hazreti Abdullaha bin Rawaha (ra) i hazreti Zaida bin Haritha (ra) u Medinu kako bi prenijeli radosnu vijest o pobjedi. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je započeo svoje putovanje kući u Medinu. Uz ovaj pobjednički karavan bilo je 70 zarobljenika.

Neki istoričari bilježe da su na povratku dva zarobljenika ubijena po tadašnjim arapskim običajima, zbog ratnih zločina. Međutim, ne slažu se svi istoričari oko autentičnosti toga da li se to zaista dogodilo ili ne. Ima i incidenata u kojima sestra ili kćerka jednog od ubijenih recituje neku poeziju, a kada je to čuo, Časni Poslanik (savs) je bio ganut do suza. Međutim, ovaj incident pobijaju i neki istoričari.

Tretman ratnih zarobljenika

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) pomenuo gore navedeno pitanje na sljedeći način:

‘Među poglavarima Kurejšija za koje se bilježi da su zarobljeni, neki historičari spominju ime ‘Ukba bin Ebi Mujit, a zapisano je da je po naredbi Časnog Poslanika (savs), on kasnije ubijen u zatočeništvu. Međutim, to nije tačno. Predaje o hadisima i historiji vrlo jasno spominju da je ‘Ukba bin Abi Mujit ubijen na polju bitke i da je bio među onim poglavicama Mekke čiji leševi bili zakopani u jami.

Ipak, pogubljenje Nadr bin Harisa je evidentno iz mnogih predaja. Razlog za njegovo pogubljenje je bio taj što je bio među onim ljudima koji su bili direktno odgovorni za smrt onih nevinih muslimana koji su ubijeni od strane Kurejšija u Mekki.

Nadalje, najvjerovatnije je da je Nadr bin Haris bio među onima koji su brutalno ubili Harisa bin Abi Halaha, pastirka Časnog Poslanika (savs), u ranom periodu islama. Međutim, definitivno je da osim Nadra, nijedan drugi zarobljenik nije pogubljen, niti je bila praksa da se zarobljenici pogubljuju samo zato što su bili neprijatelji ili se borili u ime protivničke strane.

Stoga je kasnije u Časnom Kur'anu objavljena posebna naredba u vezi s tim. Štaviše, također treba imati na umu da iako su mnoge predaje zabilježile pogubljenje Nadr bin Harisa, postoje i određene predaje koje dokazuju da on nije pogubljen; nego je ostao živ nakon Bedra neko vrijeme i konačno postao musliman, i pridružio se slugama Časnog Poslanika (savs) prilikom Gazve Huneina. Međutim, ove posljednje naracije općenito su se smatrale slabim u odnosu na one koje su prvo spomenute. وَاللّٰہُ اَعْلَمُ [Allah najbolje zna].

U svakom slučaju, ako je među zarobljenicima bilo pogubljeno nekog pojedinca, to je bio Nadr bin Haris, koji je pogubljen kao čin odmazde. S tim u vezi, također se prenosi da je nakon njegovog pogubljenja, kada je Časni Poslanik (savs), čuo bolne dvostihove svoje sestre, rekao: “Da su ovi kupleti stigli do mene ranije, oprostio bih Nadru.” U svakom slučaju, osim Nadra, nijedan drugi zatvorenik nije pogubljen; umjesto toga, kao što je gore spomenuto, Časni Poslanik (savs) je izričito naredio da se prema zatvorenicima postupa ljubazno.’ (Život i karakter Pečata Poslanika savs, Vol. 2, str. 159-160)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je zabilježeno da je tokom bitke na Bedru 70 nevjerničkih Mekanlija ubijeno od strane muslimana, dok je 70 drugih ostalo zarobljeno. U skladu sa naredbama Časnog Poslanika (savs), ashabi su se prema ovim zatvorenicima odnosili s velikom ljubaznošću. Upravo je u svjetlu ove ljubaznosti, zajedno sa velikim islamskim učenjima, navelo mnoge zarobljenike sa Bedra da na kraju prihvate islam.

Predskazanje pobjede Vizantinaca

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je još jedan incident vezan za bitku na Bedru pobjeda Rimskog carstva, koju je predskazao Časni Poslanik (savs), 5. godine po Hidžri objavljena je sura al-Rum u kojoj se spominje pobjeda Rima. Bilježi se da je hazreti Ebu Bekr ra, nakon objave ovih ajeta Časnom Poslaniku (savs), objavio sljedeće ajete u okolini Mekke:

‘ Elif Lam Mim. Anellahu alemu – Ja sam Allah, Sveznajući. Rimljani su poraženi, u zemlji bliskoj, a oni će, poslije svog poraza, pobijediti od tri do devet godina.’ (Časni Kuran Er-Rum 30:2-5)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da pošto su i Mekanlije i Perzijanci bili idolopoklonici, Mekanlije su željeli da Perzijanci pobijede. Međutim, pošto su i muslimani i Rimljani bili ljudi knjige, muslimani su željeli da Rimljani pobjede. Stoga su Mekanlije postavili jedni drugima uslove šta će svaki dobiti ako njihova željena strana bude pobjednička, i odredili su period od pet godina da se to dogodi. Na kraju, Rimljani su odnijeli pobjedu i muslimani su saznali za Rimljansku pobjedu na dan bitke na Bedru.

Svjedočanstvo nemuslimana u vezi sa predskazanjem

Hazreti Halifa (aba) je citirao različite istorijske reference koje detaljno opisuju pobjedu Rimljana i kako su Rimljani, uprkos tome što su naizgled slabija strana, pobijedili u svjetlu Kur'anskog predskazanja. Hazreti Halifa (aba) je također citirao Edwarda Gibbona, rimskog istoričara koji je, opisujući rimsku pobjedu, izrazio svoje čuđenje i čuđenje nevjerovatnom tačnošću predskazanja koje je u vezi s tim dao Časni Kur'an.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da mu mnogi mladi pišu kako mogu znati da je islam istina i prava vjera u odnosu na druge. Društvo oko njih izazvalo je sumnju u njihove umove. Međutim, oni jednostavno moraju da se osvrnu na istoriju i takve izraze nemuslimana u vezi sa ovim predskazanjima.

Slično, treba samo da razmisle o predskazanjima koja su nastala u vezi sa našim trenutnim vremenima. Roditelji bi također trebali razumjeti ova predskazanja kako bi mogli poučavati svoju djecu. Ova predskazanja su dokaz istinitosti islama. Zaista postoje hiljade dokaza za istinitost islama. Potrebno je samo povećati njihovo znanje.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) pomiruje određene istorijske nepodudarnosti o tome da li se rimska pobjeda dogodila u vrijeme bitke na Bedru ili za vrijeme Hudejbijahovog sporazuma na sljedeći način:

‘U raznim pričama se navodi da su Vizantinci ovu pobjedu stekli u doba Hudaibijahovog sporazuma. Međutim, ove naracije nisu kontradiktorne, jer je u stvarnosti era vizantijske pobjede pokrivala period od bitke kod Bedra do Hudejbijahovog sporazuma.’ (Život i karakter Pečata poslanika (savs), tom 2, str. 174)

Istinitost predskazanja o vizantijskoj pobjedi

Hazreti Halifa (aba) je također citirao Obećanog Mesiju as i Drugog Halifu ra u vezi s istinitošću Kur'anskog predskazanja o rimskoj pobjedi. Na primjer, Obećani Mesija as je rekao da je ovo predskazanje napravljeno u vrijeme kada su muslimani bili u stanju slabosti. Ne samo da je ovo predskazanje napravljeno, već je postavljeno i vremensko ograničenje.

Osim toga, bilo je predviđeno da ne samo da će Rimljani biti pobjednici, već će u isto vrijeme i vjernici postati pobjednici. Na kraju, ovo predskazanje se ispunilo upravo onako kako je i predskazano sa svim svojim uslovima.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će i ubuduće pričati o ovim događajima.

Dženaza

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženazu u odsustvu sljedećeg preminulog člana:

Firas Ali Abdul Vahid

Firas Ali Abdul Wahid iz UK koji je nedavno preminuo. On je porijeklom iz Iraka. Islam Ahamdiyyat je primio 2012. godine. Iza njega su ostala supruga i kćer. Naučio je napamet Časni Kur'an kad je bio mlad. Postao je ekstremistički musliman, prodao je kućni TV i pocijepao sve slike u kući govoreći da su te stvari haram. Uprkos tome što je i sam bio dobar umjetnik, postao je indoktriniran od strane drugih fanatičnih muslimana i mislio je da su takve stvari zabranjene.

Međutim, nakon nekog vremena počeo je preispitivati ​​svoja uvjerenja i nakon razgovora s prijateljem kršćaninom postao je kršćanin. Kasnije se vratio u islam. Bio je veoma obrazovan i imao je sklonost za učenje jezika. U Veliku Britaniju se preselio 2009. Tu je naišao na MTA i počeo da dobija odgovore na svoja pitanja.

U snu je vidio Četvrtog Halifu (rh), a onda je na kraju prihvatio islam Ahmadijat 2012. godine. Postao je nepokolebljiv u svojoj vjeri i ponosno će propagirati i braniti Ahmadijat. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost, uzdigne njegov položaj, zaštiti njegovu porodicu i podari im strpljenje, i da primi njegove dove za njegovu porodicu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp