U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Milost naspram okrutnosti

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tašahhuda, Teavvuza i sure Fatiha, Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da će nastaviti sa kazivanjem o povredama koje je zadobio Časni Poslanik (savs) tokom bitke na Uhudu.

Liječenje rana Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je, prema jednoj predaji, Časni Poslanik (savs) rekao da Bog šalje svoj gnjev na ljude koji ozlijede lice Njegovog poslanika. Nadalje, zabilježeno je da je Časni Poslanik (savs) molio da se njegovom narodu oprosti jer nisu posjedovali razumijevanje. Činili su okrutnosti jer su bili glupi i nisu znali ništa bolje, a Časni Poslanik (savs) molio je da ih Bog ne kazni zbog toga. Takva je bila ogromna milost i dobrota Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše:

‘Kad je stigao do planinskog prijevoja, uz pomoć hazreti Alija (ra), Časni Poslanik (savs) je očistio rane. Sa velikom mukom, Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah (ra) je svojim zubima izbacio dva prstena koja su duboko zaronila u obraz Časnog Poslanika (savs); u tom nastojanju su mu slomljena i dva zuba. U to vrijeme, rane Časnog Poslanika (savs) su jako krvarile, a kada je vidio ovu krv, sa velikom tugom, Časni Poslanik (savs) je rekao:

“Kako će napredovati takav narod koji je svojom krvlju okaljao lice svog Poslanika, samo u zločinu koji ih poziva prema Bogu.(samo zbog toga jer ih poziva prema Bogu)” Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je zašutio neko vrijeme, a zatim je rekao: “O moj Allahu! Oprosti mom narodu, jer su ovu grešku počinili iz neznanja, a oni ne znaju.”

Prenosi se da je ovom prilikom objavljen sljedeći ajet: “Pitanje kazne i oprosta je u Allahovoj ruci. Ne brinete se za ovo. Allah će oprostiti kome hoće i kazniti koga hoće.”

Fatimatuz-Zahra (ra), koja je izašla iz Medine nakon što je čula strašne izvještaje o Časnom Poslaniku (savs), također je stigla do Uhuda ubrzo nakon toga. Čim je stigla, počela je da pere rane Časnog Poslanika (savs), ali krvarenje nije prestajalo. Konačno, hazreti Fatima (ra) je spalila prostirku od slame i nanijela njen pepeo na ranu Časnog Poslanika (savs). Tek tada se njegova krv zaustavila. Ovom prilikom su i druge žene liječile ranjene ashabe i samim tim zaslužile duhovnu nagradu.’ (Život i karakter Pečata Poslanika (savs), Vol. 2, str. 341-342)

Dva meleka silaze u bitci

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoje i predanja o melecima koji silaze i pomažu u borbi. Zabilježeno je da su dvojica muškaraca u bijelom viđena kako stoje pored Časnog Poslanika (savs) kako se bore u bitci, a ova dva čovjeka nisu viđena prije. To se odnosilo na meleke Gavrila(Džibraila) i Mikaila.

Prema drugoj predaji, jedan ashab je rekao da neke od nevjernika oko njega koji su poginuli u borbi nisu svi pobili od njega, nego je imao pomoć nekoga koga nikada prije nije vidio. Drugi ashab je rekao da je istina Allahova i Njegovog Poslanika (savs) da će meleki sići i pomoći im u borbi.

Hazreti Halifa (aba) je također citirao Četvrtog halifu (rta) koji je istakao ove incidente i rekao da su neki od meleka nosili crne turbane, dok su drugi nosili crvene. Crvena boja je bila neka vrsta nagovještaja tuge i gubitka koji će biti pretrpljeni tokom ove bitke. Drugim riječima, ozljede koje je zadobio Časni Poslanik (savs) tokom bitke na Uhudu bile su drugačije od bilo čega što je ikada prije doživio.

Prikazi hrabrosti od strane ashaba

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je bilo i događaja ashaba koji su se hrabro borili i dali svoje živote kako bi ostali uz i zaštitili Časnog Poslanika (savs) tokom bitke. Bilježi se da je na dan Uhuda hazreti Enes bin Nadr (ra) pretrpio više od osamdeset rana od mača i strijele, a nevjernici su mu tako teško osakatili tijelo da ga niko nije mogao prepoznati osim njegove sestre po vrhu prsta. Hazreti Enes (ra) je rekao da se čini da je sljedeći ajet Časnog Kur'ana objavljen o njemu i drugima koji su prinijeli slične žrtve:

”Među vjernicima ima muškaraca koji su iskreni prema zavjetu koji su dali Allahu.’ (Časni Kur'an -33:24)

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše:

”U to vrijeme uslijedio je vrlo opasan rat, a ovo je bilo vrijeme velikih iskušenja i nevolja za muslimane. Kao što je već spomenuto, nakon što su čuli vijest o šehadetu Časnog Poslanika (savs), mnogi ashabi su izgubili duh i bacili oklope i prešli na jednu stranu bojnog polja. Hazreti Omer (ra) je također bio među ovim ljudima.

Ovi ljudi su sjedili sa jedne strane bojnog polja, kada je došao ashab po imenu Enes bin Nadr Ansari (ra), i kada ih je ugledao, počeo je govoriti: „Šta radite ovdje?“ Oni su odgovorili: “Časni Poslanik (savs) je ubijen. Šta sad, ima li dobiti od bitke?” “Ovo je pravo vrijeme za bitku,” odgovorio je Enes (ra): “kako bismo također mogli postići smrt, koju je stekao Časni Poslanik (savs); i kakvo je onda zadovoljstvo u životu nakon smrti Časnog Poslanika (savs)?”

Tada je pred njega došao Sa'd bin Mu'adh (ra), a Enes (ra) je rekao: “Sa'd, mogu osjetiti miris Dženneta sa ove planine.” Nakon toga, Enes (ra) je prodro u neprijateljske redove i poginuo u borbi. Nakon rata pronađeno je da je njegovo tijelo zadobilo više od osamdeset rana, a njegovo mrtvo tijelo niko nije mogao prepoznati. Konačno ga je sestra prepoznala po znaku na prstu.’ (Život i karakter Pečata poslanika (savs), tom 2, str. 337)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će i ubuduće pričati o ovim događajima.

Apel za dove za trenutnu situaciju u svijetu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ovih dana trebamo zadržati Ahmadije iz Jemena u našim dovama, jer oni ovih dana trpe veoma teške okolnosti. Nadalje, Hazreti Halifa (aba) je pozvao na dove za muslimanski svijet, da im Allah omogući da uspostave jedinstvo i da im mudrost i razumijevanje. Hazreti Halifa (aba) je rekao da se moli za opće stanje u svijetu, jer je to prepreka svjetskom ratu; neka se Allah smiluje.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će klanjati dženazu u odsustvu za sljedeća dva člana koji su preselili:

Dr Hafiz Abdul Hamid Kumanga

Dr Hafiz Abdul Hamid Kumanga koji je bio nacionalni potpredsjednik zajednice u Sijera Leoneu. Preminuo je nakon kraće bolesti 13. januara. On je ponudio najviše finansijskih priloga u Wasiyyat šemi od svih Ahmadija u Sijera Leoneu. Nadalje, kada je upućen apel za donacije za kupovinu novog komada zemlje za Godišnju konvenciju u Sijera Leoneu, on je iznio najveći iznos.

Imao je veliku ljubav prema halifatu. Najviše mu je žao što nije imao priliku da upozna halifu, uprkos njegovim najboljim pokušajima da dobije vizu. Iza njega su ostala supruga i dvoje male djece, od četiri i jedne godine.

Neumorno bi radio da pomogne svojim pacijentima. Učio bi Časni Kur'an lijepim glasom. Bio je veoma skroman i uvek se sastajao sa drugima sa osmijehom. Redovno je klanjao namaz, postio i davao novčane priloge. Često je viđao istinite snove. Napravio je desetogodišnji obrazovni plan prema uputama Hazreti Halife (aba). Bio je veoma hrabar i nije se libio da ukaže na nešto što nije u redu. U isto vrjeme, uvijek je govorio ljubazno i nježno. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost, uzdigne njegov položaj i neka bude zaštitnik njegove žene i djece.

Tahira Nazir Begum

Tahira Nazir Begum poznata i kao Tahira Rashiduddin, supruga Chaudharyja Rashiduddina, imama. Njena udaja je objavljena u prisustvu Drugog halife (ra) koji je predvodio namaz. Imala je sreću vidjeti Obećanog Mesiju as u svom snu. Imala je snažnu vezu ljubavi sa Bogom. Imala je lični odnos ljubavi sa halifatom i nastojala je da to usađuje i svojoj djeci.

Ona je nepokolebljivo štitila čast Zajednice i nije mogla podnijeti da o tome čuje bilo šta negativno. Često se sprijateljila sa onim ženama koje su imale jaku vezu sa samim Bogom. Imala je i čast da ide na hadž. Uživala je u čitanju historijskih knjiga. Hazreti Halifa (aba) je molio da joj Allah podari oprost i milost i omogući njenoj djeci da nastave naslijeđe njenih vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp