U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Poslanikova dova na Uhudu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da postoji događaj iz bitke na Uhudu u kojem se Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio za hazreti Sada (ra).

Dove u bitci za hazreti Sa'da (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se hazreti Sa'd (ra) zavjetovao da će ili ukloniti neprijatelja ili da će biti ubijen u borbi. U toku bitke vidio je da je neko skoro savladan od strane neprijatelja, ali je onda uzeo kamenje u ruke i bacio ga u pravcu neprijatelja. Kada je hazreti Sa'd (ra) upitao ko je to, rečeno mu je da je to Časni Poslanik (savs) i da ga on zove.

Hazreti Sa'd (ra) je zatim otišao do Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ga je postavio ispred sebe, a hazreti Sa'd (ra) bi gađao strijele dok je dovio. ‘O Allahu, ovo je Tvoja strijela, njome pogodi neprijatelja.’

Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi molio: ‘O Allahu, primi Sa'dovu dovu. O Allahu, učini Sa'dov cilj tačnim. O Sa'de, neka moji roditelji budu žrtvovani za tebe. ‘Kada je hazreti Sa'du (ra) ponestalo strijela, Časni Poslanik (savs) mu je dao svoje strijele.
Među njima je bila i strijela koja nije imala vrh na prednjoj strani, međutim, ispostavilo se da je to najbrža strijela od svih. Priča se da je tog dana hazreti Sa'd (ra) ispalio hiljadu strijela.

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše:

”Časni Poslanik (savs) bi predao strijele samom Sa'du (ra) i Sa'd (ra) bi nastavio da zasipa neprijatelja strijelom na strijelu. U jednom slučaju, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obratio se Sa'du (ra) rekavši: „Neka ti budu žrtvovani moja majka i otac – nastavi da gađaš strijele!“ Čak i do samog kraja svog života, Sa'd (ra) bi se sjećao ovih riječi Časnog Poslanika (savs) sa velikim ponosom.” (Život i karakter Pečata Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tom 2, str. 338)

”Ne pokazujte slabost, i ne tugujte”

Hazreti Halifa (aba) je rekao da kada je Halid bin Velid poveo odred Kurejšija do brda na kojem je stajao Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao, a zatim je i hazreti Omer doveo jedan odred da ih odvrati. Nakon toga je Svemogući Bog objavio Kur'anski ajet:

”Ne pokazujte slabost, i ne tugujte; i vi ćete (sigurno) pobijediti, ako ste vjernici.” (Kur'an Časni, 3:140)

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bašir Ahmada (ra) koji piše:

”Kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao na planinski prijevoj, odred Kurejšija na čelu sa Halidom bin Velidom pokušao je da se popne na planinu i izvrši napad, ali po komandi Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem , Hazreti ‘Omer (ra) se borio protiv njih zajedno sa nekoliko muhadžira i otjerao ih.” (Život i karakter Pečata poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tom 2, str. 340)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je, uprkos tome što je i sam bio povrijeđen, Časni Poslanik (savs) zabrinut za svoje drugove. Zabilježeno je da je hazreti Talha (ra) viđen kako štiti Časnog Poslanika (savs) tokom bitke. Kada je hazreti Ebu Bekr (ra) stigao do Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, otkrio je da je ozlijeđen, međutim, Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao da umjesto toga obrati pažnju na hazreti Talhu (ra), jer je obilno krvario.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se nakon pokopa šehida, Časni Poslanik (savs) vratio sa Uhuda u Medinu. Zapisano je da se Časni Poslanik (savs) vratio u Medinu na vrijeme za Magrib (namaz klanjan odmah nakon zalaska sunca). Kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao iz svoje kuće na magrib namaz, tražio je pomoć da dođe do džamije zbog svojih povreda i umora.

Međutim, kasnije, kada je došlo vrijeme za Išu (noćni namaz), Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odmorio i bio je u boljem stanju, tako da mu nije bila potrebna nikakva pomoć i mogao je hodati pod svojom vlastitom moći.

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše: ”Nakon što je izvršio sve obaveze, Časni Poslanik (savs) se vratio u Medinu, kada se bližilo veče.” (Život i karakter Pečata Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tom 2, str. 348)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da, drugim riječima, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije otišao u Medinu odmah zbog povrede, već se pobrinuo da se na Uhudu obave svi potrebni poslovi prije nego što se vratio u Medinu.

Plemeniti primjer muslimanskih žena

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su žene Medine također pokazale veliko strpljenje i zadovoljstvo. Po povratku u Medinu, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sreo hazreti Hamnu (ra), suprugu hazreti Mus'aba bin Umaira(ra). Obaviještena je o šehadetu njenog brata hazreti Abdullaha bin Jahsha(ra), a zatim je obaviještena o šehadetu njenog strica. Bila je veoma strpljiva i dovila je: ‘Sigurno Allahu

pripadamo i Njemu ćemo se vratiti.’ čuvši ovu vijest. Tada joj je saopšteno da je i njen muž stradao, nakon čega nije mogla suzdržati suze. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je rekao da je odnos između muža i žene drugačiji od bilo kojeg drugog odnosa.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da kada su brat, sin i muž hazreti Hinde (ra) ubijeni u bitci na Uhudu. Hazreti Aiša(ra) je krenula da sazna vijesti o bitci na Uhudu. Naišla je na hazreti Hindu (ra) koja se vraćala sa Uhuda. Kada ju je pitala za novosti, uprkos tome što su tri člana njene porodice ubijena, ona je rekla da je Časni Poslanik (savs) dobro, i ako je on dobro, onda je sve ostalo u redu. Zatim je izgovorila sljedeći kur'anski ajet: ”A Allah je vratio nevjernike u njihovom gnjevu; oni nisu postigli dobra. I Allah je bio dovoljan vjernicima u borbi. A Allah je silan (i) moćan.” (Kur'an Časni 33:26)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Hinda (ra) odvozila tijela svoje porodice na svojoj devi prema Medini. Međutim, kamila se nije kretala kada bi bila okrenuta prema Medini, već se brzo kretala dok je bila okrenuta prema Uhudu. Vratila se na Uhud, srela Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ispričala ovaj događaj Časnom Poslaniku (savs). Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao da li se njen muž zakleo prije bitke, a ona je odgovorila rekavši da se on obavezao da se neće vratiti svom narodu osramoćen i da je molio da bude ubijen u bitci.

Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je to razlog zašto se kamila nije kretala prema Medini. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da neki ljudi, ako nešto kažu dok se zaklinju Bogom, onda Bog to sigurno ispunjava, a među tim ljudima je bio i Amr bin Jamuh(ra). Uhudski šehidi su tada pokopani na Uhudu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će i ubuduće pričati o ovim događajima.

Apel za dove za Palestince, teška situacija u svijetu i Ahmedi muslimane u Jemenu Hazreti Halifa (aba) je pozvao na dove za Palestince. Neka im Uzvišeni Allah olakša. Kao rezultat njihovog pokvarenog mentaliteta i djelovanja, neprijatelj ih želi uništiti. Umjesto da pokušavaju da zaustave rat, velike sile pokušavaju da potpiruju njegov plamen. Američki predsjednik je prošle sedmice pozvao na prekid vatre, a sada se navodi da će se primirje dogoditi prije Ramazana, ali samo kao privremeno na šest sedmica.

Sve što će ovo učiniti je dati Izraelu vremena da se povrati, a zatim iznova započne svoju okrutnost. Samo Allah Svemogući može ih zaustaviti. Dakle, moramo se moliti. Putem dobrotvornih organizacija, Ahmedi bi trebali pokušati da im osiguraju hranu, lijekove ili bilo koju vrstu pomoći. U svojim sredinama, oni bi također trebali podići svoj glas za okončanje ovih nepravdi. Trebali bi nastaviti pisati pisma političarima i ne umarati se u tome.

Neka Uzvišeni Allah omogući Palestincima da također povećaju svoje dove i poboljšaju svoje duhovno stanje. Postoje vijesti da će se Evropa i SAD direktno uključiti u rat Rusije i Ukrajine, a to također povećava opasnost od svjetskog rata. Stoga se moramo moliti i u ovom pogledu; neka Allah Svemogući zaštiti svijet od uništenja. Četvrti halifa (rh) je propisao homeopatski lijek koji pomaže u zaštiti od atomskih efekata i svi bi trebali završiti kurs ovog lijeka.

Ahmedi bi također trebali čuvati hranu najmanje dva do tri mjeseca u svojim domovima. Čak i ako nema rata, skladištenje hrane može se pokazati korisnim.

Hazreti Halifa (aba) je također pozvao na dove za Ahmedi muslimane Jemena; neka Allah Svemogući brzo obezbijedi sredstva za njihovo oslobađanje. Postoji jemenska grupa koja kaže da Ahmedi kuju zavjeru protiv vlade; neka Allah Svemogući otkloni ove misli od njih i neka obezbijedi sredstva da Ahmedi budu oslobođeni.

Hazreti Halifa (aba) je dovio da Uzvišeni Allah podari svijetu mudrost, da umjesto da padnu u zla svijeta pod krinkom napredovanja, da prepoznaju Allaha Svemogućeg. Neka Allah Svemogući omogući muslimanskim zemljama da uspostave pravdu i postanu ujedinjene. Neka nam Uzvišeni Allah omogući da prenesemo Njegovu poruku svakoj osobi na svijetu.

Dženaza šehida u Pakistanu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ima i nesretnih vijesti. Poštovani Tariq Cheema, sin Khizr Hayat Cheema iz Pakistana, nedavno je ubijen. Dvije nepoznate osobe otvorile su vatru na njega, što je dovelo do njegove šehidske smrti. U vrijeme šehadeta imao je 60 godina. Krenuo je u jutarnju šetnju kada je ubijen. Ni sa kim nije imao neprijateljstva niti ličnih zamjerki. Bio je lokalni predsjednik džemata. Ne može biti razloga osim njegovih vjerskih uvjerenja koja su dovela do njegovog šehadeta.

Redovno je davao novčane priloge i redovno je klanjao namaze sa velikom pažnjom. Imao je veliku ljubav prema Halifatu. Bio je vrlo povjerljiv, toliko da bi čak i ne-Ahmadi ostavljali svoje dragocjenosti kod njega na čuvanje. Njegova supruga je svjedočila o njegovom ljubaznom ophođenju prema njoj i kao prema prijatelju.

Bio je ljubazan prema svojoj djeci i brinuo se o njihovom odgoju na odličan način. Svi su ga voljeli i imao je posebnu strast za služenjem čovječanstvu. Iza njega su ostali supruga, dva sina i ćerka. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Allah uzdigne njegov položaj, podari mu oprost i milost, podari strpljenje porodici i omogući im da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp