U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Bitka na Uhudu

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tašahhuda, Teavvuza i sure Fatiha, halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je nastavio pričati o događajima iz bitke na Uhudu.

Hazreti Halifa (aba) je citirao obećanog reformatora, hazreti Mirzu Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), koji je rekao da su povrijeđeni u bitci bili zbrinuti dok su šehidi bili ukopani. U to vrijeme, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je saznao da su nevjernici unakazili neka od tijela muslimana, uključujući i tijelo njegovog amidže, hazreti Hamze (ra).

Ovo je jako povrijedilo Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim, otkriveno mu je da bez obzira na osjećaje osvete koji se mogu pojaviti, milost i pravda uvijek moraju prevladati. Ovo su učenja islama.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je hazreti Hamza (ra) bio obavijen jednim čaršafom; kada bi se povuko, njegova stopala bi bila izložena, a kada bi se povukao na drugu stranu, njegovo lice bi postalo otkriveno. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uputio da njegovo lice ostane prekriveno. Hazreti Hamza (ra) i hazreti Abdullah bin Jahsh (ra) su ukopani u isti mezar.

Islamske upute u vezi sa plačem nakon smrti osobe

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vrlo mudro zabranio naricanje i jadikovanje nad umrlim. Kada se Časni Poslanik (savs) vratio sa Uhuda, saznao je da će žene Ensarija plakati i naricati nad svojim preminulim muževima. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao da li ima ko da oplakuje hazreti Hamzu (ra). I tako su se žene okupile da oplakuju

hazreti Hamzu (ra). U međuvremenu, Časni Poslanik (savs) je zaspao. Kada se probudio, žene su još uvijek naricale, a Časni Poslanik (savs) je upitao da li će i dalje ovako naricati za hazreti Hamzom (ra). Rekao je da se vrate svojim kućama i da od tog dana niko ne smije kukati nad rahmetlijama. Stoga je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao svjestan njihovih osjećaja, dok je također mudro stavio tačku na ovu tradiciju naricanja.

Sahrana hazreti Mus'aba bin Umaira (ra)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pronašao tijelo hazreti Mus'aba (ra) koji je bio ubijen, proučio je sljedeći ajet Časnog Kur'ana:

”Među vjernicima ima muškaraca koji su iskreni prema zavjetu koji su dali Allahu. I među njima je i onaj koji je ispunio svoj zavjet (postajući šehid), i među njima je i onaj koji još čeka, i oni nikako nisu promijenili (svoje ponašanje);’ ( Kur'an Časni, 33:24 )

Zatim je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvjedočio da će takvi ljudi održati rang šehadeta pred Allahom Svemogućim na Sudnjem danu.

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše:

”Jedan časni čovjek od Uḥudovih šehida bio je Mus'ab bin ‘Umair (ra). Bio je prvi muhadžir koji je došao u Medinu kao imam islama. U eri džahilijeta, među mladićima Mekke, Mus'ab (ra) se smatrao najelegantnijim, i živio je u velikoj udobnosti i luksuzu. Nakon prihvatanja islama, njegovo stanje se potpuno promijenilo.

U stvari, postoji predaja da ga je jednom prilikom Časni Poslanik (savs) vidio obučenog u tkaninu koja je bila prekrivena brojnim zakrpama. Na to se Časni Poslanik (savs) podsjetio na njegov raniji život, a oči Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem su počele blistati od suza. Kada je Mus'ab (ra) postao

šehid na Uhudu, nije imao ni dovoljno tkanine kojom bi njegovo tijelo moglo biti potpuno pokriveno. Ako su mu stopala bila pokrivena, glava bi mu postala otkrivena, a ako bi mu bila pokrivena, stopala bi postala bosa. Kao takva, prema uputama Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova glava je bila prekrivena tkaninom, a stopala prekrivena travom.”(Život i karakter Pečata Poslanika (savs), tom 2, str. 346-347)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je nakon bitke na Uhudu Časni Poslanik (savs) klanjao namaz. Dao je instrukcije muslimanima da naprave redove iza njega, a zatim je uputio dovu veličajući Allaha, i Njegovu moć , molio je Allaha da podari takve blagoslove koji se nikada ne mogu ukloniti ili oduzeti. Molio je za mir na Sudnjem danu. Molio se da ostane siguran od svakog zla. Molio je da im vjera postane draga i voljena i da svako zlo postane odvratno. Molio je da umru u stanju vjernika i da ostanu živi u stanju vjernika. Molio je za uništenje onih koji su odbacili sve poslanike i za uništenje nevjernika.

Ključna uloga muslimanskih žena u bitci na Uhudu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su ashabijke odigrale ključnu ulogu tokom bitke na Uhudu. Zabilježeno je da je hazreti Umm Selamah (ra) učestvovala u bitci na Uhudu. Kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na putu za Uhud radi bitke, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao je na putu da se odmori, a u tom trenutku mu je hazreti Umm Selamah (ra) donijela nešto hrane za jelo. Zabilježeno je da su tokom bitke hazreti Aiša (ra) i hazreti Umm Sulaim (ra) viđene kako donose vodu muslimanima. Hazreti Umm Sulaim (ra) i hazreti Umm Atijyah (ra) su također činile istu uslugu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je bilo i muslimanki koje su se aktivno borile u bitci sa mačevima i kopljima u ruci. Na primjer, tu je bila hazreti Umm Ammara (ra), koja je zaštitila Časnog Poslanika (savs) od napada Ibn Kum'aha. Bilo je i nekoliko ashabijka koje su došle na bojno polje nakon što je bitka završena, kao što je

hazreti Fatima (ra) koja je zagrlila svog oca, Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je vidjela i počela mu ispirati rane.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Medini hazreti Aiša (ra) napustila svoj dom kako bi saznala šta se dogodilo u bitci. Kada je stigla u Harrah, naišla je na hazreti Hind bint Amr, sestru hazreti Abdullaha bin Amra. Ona je vodila kamilu koja je nosila tijela njenog muža, sina i brata.
Kada ju je hazreti Aiša (ra) upitala o informacijama rata, hazreti Hind (ra) je odgovorila rekavši da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dobro, i sve dok je on dobro, ništa drugo nije bilo važno. Nosila je tijela trojice svojih preminulih članova porodice, ali sve do čega joj je stalo bilo je dobro Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je na dan bitke na Uhudu, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ukazao na nevjernika hazreti Sa'du (ra) i uputio ga da gađa strijelom u njega. Ova strijela nije imala vrh, već je u suštini bila običan štap, međutim, kada je pogodila nevjernika i sklonila ga s puta, Časni Poslanik (savs) se nasmiješio, jer je čak i takvom strijelom Uzvišeni Allah uklonio ovog nevjernika s puta muslimana.Također je tom prilikom Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hazreti Sa'du (ra) ‘Neka moji roditelji budu žrtvovani za tebe.’

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je čak i dok je bio povrijeđen i u bolovima, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao priseban i nastavio da vodi muslimane. Jedan od donjih zuba Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se slomio nakon što ga je udario kamen i njegova donja usna je također počela krvariti. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio protiv Utbe bin Abi Waqqasa koji je bacio kamen, da umre u stanju nevjerovanja tokom iste godine. Tako se dogodilo da je Utbah umro istog dana od ruke Hatiba bin Balta'aha. Časni Poslanik (savs) je rekao da je Bog zadovoljan Hatibom.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su hazreti Umm Ammara (ra) i njeni sinovi učestvovali u bitci na Uhudu. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio za cijelu njenu porodicu, da ih Bog obaspe svojom milošću i blagoslovom. Hazreti Umm Ammara (ra) je zamolila Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da moli da Allah učini da budu u njegovom društvu u Džennetu. Rekla je da je nije briga šta joj se dogodilo na ovom svijetu.

Ovo je bio primjer koji su utvrdile ashabijke i njihova ljubav prema Časnom Poslaniku (savs). To su bile žene koje nisu marile za svjetovne stvari, već su davale prednost svojoj vjeri.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će i ubuduće pričati o ovim događajima.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženazu u odsustvu sljedećih članova koji su preselili:

Ghussan Khalid al-Naqib

Gussan Khalid al-Naqib iz Sirije koji je nedavno preminuo. Iza njega su ostali supruga, sin i ćerka. Prihvatio je Ahmadijat za vrijeme Četvrtog halife (rh), a kasnije se i njegov sin preobratio. Njegova žena i kćerka još nisu prihvatile Ahmadijat. Nakon što je vidio Četvrtog halifu u programu Liqa Ma'al Arab, shvatio je da ako je neko bio iskren, to je taj čovjek, i tako je prihvatio Ahmadijat. On je također postao dio Wasiyyat šeme.

Proučavao je literaturu Zajednice i vodio bilješke. Želio je da ostane živ dovoljno dugo da prouči sve knjige Obećanog Mesije (as) i njegovih halifa, kako bi nadoknadio vrijeme koje je izgubio. Volio je komentare Časnog Kur'ana koje je napisao Drugi halifa (ra). Pomogao je u reviziji arapskog transkripta hutbi hazreti Halife (aba) petkom, zajedno sa arapskim prijevodima drugih knjiga. Takođe je sastavio knjigu o Božjim poslanicima na osnovu sadržaja iz Velike egzegeze Drugog halife (ra).

Takođe je dao značajan doprinos časopisu Al-Taqwa. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost, uzdigne njegov položaj i primi njegove dove za njegovu djecu.

Noushaba Mubarak

Noushaba Mubarak supruga Jalees Ahmada, imama koji služi u arhivima i odjelima Al Hakama. Preminula je u nesreći u Pakistanu. Iza nje su ostali suprug, roditelji, četiri brata i dvije sestre. Njen muž kaže da je zahvalan što mu je Bog dao ženu koja posjeduje mnoge velike kvalitete. Pošto se udala za čovjeka koji je podvrtio život dlužbi Džemata, uvijek je davala prednost svojoj vjeri i nikada nije postavljala bilo kakve zahtjeve. Uvijek je bila izvor sreće za druge.

Služila je Zajednici na razne načine i pomagala mužu u njegovom radu. Ona bi završila kompletno učenje Časnog Kur'ana najmanje tri puta, a ponekad i četiri potpuna čitanja tokom mjeseca Ramazana. Bila je veoma ljubazna i puna ljubavi prema svima. Mnogo je voljela Halifat. Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah uzdigne njen položaj i podari strpljenje njenoj porodici.

Razia Sultana

Razia Sultana supruga rahmetli Abdul Hamid Khana od Rabwe. Bila je majka Abdul Qayyum-paše, nacionalnog predsjednika i imama zaduženog za zajednicu u Obali Slonovače. Voljela je proučavati knjige Obećanog Mesije (as), i čitala je sve njegove knjige više puta zajedno sa dovršavanjem čitanja komentara Časnog Kur'ana Drugog halife (ra). Imala je potpuno poverenje i vjeru u Boga, i uprkos tome što joj je muž preselio, bila je zadovoljna činjenicom da će njen sin jedinac posvetiti život službi Džemata.

Iza nje su ostali sin i dvije kćeri. Njen sin nije mogao da prisustvuje dženazi svoje majke zbog svojih dužnosti na terenu. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari strpljenje i da uzdigne položaj njegove majke.

Bushra Begum

Bushra Begum supruga dr. Muhammada Saleema iz Lahorea. Bila je majka Muhammada Naeema Mazhara, imama zaduženog za zajednicu u Sijera Leoneu. Iza nje su ostala dva sina i pet kćeri. Zbog toga što je bio u službi, njen sin nije mogao da prisustvuje njenoj dženazi. Nije rođena kao Ahmedi, ali njena potraga za istinom dovela ju je do Ahmadijata i zaklela se na vjernost od strane Drugog halife (ra). Bila je spremna na bilo kakvu žrtvu za dobro Ahmedijata. Bila je veoma pobožna, hrabra i odlučna.

Izdržala bi teškoće bez ikakvih žalbi. Ona bi bila na čelu učešća u finansijskim zahtjevima koje su upućivale halife. Hazreti Halifa (aba) je molio da joj Allah podari oprost i milost i da primi njene dove za njenu djecu.

Rashid Ahmad Chaudhary

Rashid Ahmad Chaudhary iz Norveške. Svoju bolest je podnosio sa velikim strpljenjem i postojanošću. Njegov otac je otišao u Kadian i zakleo se na vjernost kod Drugog halife (ra), a kasnije je svoj život posvetio služenju islama i služio na raznim funkcijama. Rashid Ahmad Chaudhary je služio u Rabwi tokom njegovih prvih dana i radio je kao električar za halifinu rezidenciju tokom doba Drugog i Trećeg halife, zajedno sa drugim zgradama Zajednice.

Nakon preseljenja u Norvešku ostao je na čelu služenja Zajednici na različite načine i kapacitete. Hazreti Halifa (aba) je rekao da ga je poznavao prije nego što je postao halifa, ali je njihova veza kasnije postala jača. Hazreti Halifa (aba) je rekao da su i njihovi očevi bili veoma bliski. Hazreti Halifa (aba) je rekao da je otac Rashid Ahmada Chaudharyja uvijek bio nasmijan i bio veoma ljubazan, a njegov sin je ličio na te osobine.

Uvijek je bio spreman da služi čovečanstvu bez ikakve diskriminacije. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost. Iza njega su ostala supruga, dva sina i četiri kćeri. Bio je zet Inamul Haq Kausar, nacionalnog predsjednika i glavnog imama zajednice u Australiji. Hazreti Halifa (aba) je dovio da Allah svima podari strpljenje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp