U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Vjenčanje sa Aišom

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda, Teavvuza i sure Fatiha, Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je pričao o događajima iz života Časnog Poslanika (savs) koji se odnose na bitku na Bedru ili događaje koji su se desili nakon toga.

Vjenčanje sa hazreti Aišom ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ovi incidenti također uključuju brak Časnog Poslanika (savs) sa hazreti A'išom (ra). Nakon smrti Hazreti Hatidže (ra), hazreti Haulah (ra) je upitao Časnog Poslanika (savs) da li želi da se ponovo oženi. Časni Poslanik (savs) upita koga? Rečeno mu je da ako želi da se oženi nekom koja nikada ranije nije bila udata, može se oženiti Aišom, a ako želi da se oženi udovicom, može se oženiti Saudom. Časni Poslanik (savs), je dozvolio hazreti Haulahu (ra) da priđe objema porodicama da vidi da li su zainteresovane.

Kada je hazreti Haulah ra otišao u kuću hazreti Aiše ra, hazreti Ebu Bekr (ra) nije bio kod kuće, ali je bila njena majka Umm-e-Rumman, koja je savjetovala da se sačeka da dođe hazreti Ebu Bekr ra. kući da razgovaramo o tome. Kada je stigao kući, hazreti Khaulah (ra) je prenio prosidbu hazreti Ebu Bekru ra, na što se on zapitao da li bi, budući da su braća sa Časnim Poslanikom (savs), moglo doći do ovog braka.

Kada je hazreti Khaulah (ra) upitao Časnog Poslanika (savs) o tome, Časni Poslanik (savs) je odgovorio, rekavši da su oni braća samo po vjeri, tako da nije bilo nikakve smetnje da se prijedlog prihvati. Nakon razmatranja, hazreti Ebu Bekr (ra) se složio i zamolio hazreti Khaulaha (ra) da prenese prihvatanje prijedloga Časnom Poslaniku (savs).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik (savs), nakon vjenčanja rekao hazreti Aiši (ra) da je vidio dva sna o njoj prije nego što su se vjenčali. U jednom snu, Časni Poslanik (savs) je vidio da je melek nosi u svilenoj tkanini. U drugoj predaji, melek je rekao da je ovo žena Časnog Poslanika (savs). Časni Poslanik (savs) je mislio da ako se ovo dogodilo, onda će Allah to učiniti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoji predaja da je jednom, nakon što je brak sklopljen, hazreti Ebu Bekr (ra) upitao Časnog Poslanika (savs) zašto nije učinio svadbu , ili uzeo Hazreti Aišu ra kući s njim. Časni Poslanik (savs) je odgovorio da je to zbog miraza. Nakon toga, hazreti Ebu Bekr (ra) je dao Časnom Poslaniku (savs) potreban iznos, koji je on potom dao kao miraz.

Dob hazreti Aiše ra u vrijeme vjenčanja

Hazreti Halifa (aba) je rekao da postoje mnoga različita mišljenja o godinama Hazreti Aiše (ra) u vrijeme njenog vjenčanja. Mnogi navode optužbe i o tome. U principu, nije se dogodilo ništa neobično, inače bi tadašnji protivnici sigurno imali prigovore. Međutim, takav prigovor se ne nalazi u povijesnim izvještajima. Što se tiče slučajeva u kojima je Hazreti Aiša (ra) bila mlađa, Sudija i Pravedni arbitar ovog doba, Obećani Mesija as je izjavio da su ove tvrdnje neosnovane. Obećani Mesija as je izjavio da ni Kur'an ni hadis ne potvrđuju starost Hazreti Aiše (ra) koja je imala devet godina u vrijeme njenog braka.

Hazreti Halifa (aba) je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji o tome piše:

”Nakon smrti hazreti Hatidže (ra), Časni Poslanik (savs) je bio vezan brakom za A'išu Sidik (ra). To je bilo u 10. Godini poslanstva tokom mjeseca Ševala. U to vrijeme, hazreti A'isa ra je imala sedam godina. Međutim, čak i u to vrijeme, čini se da su njen rast i razvoj izuzetno dobro sazreli; inače, nije bilo razloga da Haulah bint Hakim ra, koji je predložio ovaj brak, smatra da je ona prikladna za Časnog Poslanika (savs). U svakom slučaju, ona do tada nije bila potpuno sazrela, i iz tog razloga, iako se Nikah (Šerijatsko vjenčanje) dogodio, Svadba je tek trebala da se dogodi i tako je, prema lokalnom običaju, nastavila da živi sa svojim roditeljima.

Međutim, sada, u drugoj godini po Hidžri, nakon što je prošlo pet godina od objave njenog braka, ona je potpuno sazrela u dobi od dvanaest godina. Kao takav, hazreti Ebu Bekr (ra) je bio taj koji je prišao Časnom Poslaniku (savs) i zatražio da se održi svadba. Nakon toga, Časni Poslanik (savs) je uredio da se miraz isplati (u to doba je bio običaj da se miraz plaća u gotovini), a u mjesecu ševalu 2. godine po Hidžri, hazreti Aiša  ra oprostila se od kuće njenih roditelja i ušla u kuću Časnog Poslanika (savs) (Život i lik Pečata Poslanika (savs), tom 2, str. 237-238)

Vrline hazreti Aiše ra

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Hazreti Mirzu Bashir Ahmada ra:

”Uprkos njenoj mladosti, inteligencija i pamćenje hazreti A'iše (ra) bili su apsolutno izvanredni, a pod obrazovanjem i obukom Časnog Poslanika (savs), ona se razvila zapanjujuće izuzetnom brzinom. U stvari, ovo je bila sama svrha Časnog Poslanika (savs) da je dovede u svoj dom u tako mladoj dobi; kako bi je on od malih nogu obučavao prema svojim željama, i da bi ona dobila najdužu moguću priliku da ostane u njegovom društvu; kako bi se osposobila za osjetljivo i veličanstveno djelo koje je palo na ženu poslanika koji daje zakon.

Kao takav, Časni Poslanik (savs) je uspio u ovoj svrsi, a hazreti Aiša (ra) je pružila takvu uslugu u reformaciji, obrazovanju i obuci muslimanskih žena, što je bez premca u historiji svijeta. Veoma veliki i značajan dio hadisa Časnog Poslanika (savs) je zasnovan na predajama hazreti Aiše ra. Zapravo, samo broj njenih naracija dostiže ukupno 2.210.
Nivo njenog znanja, mudrosti i dubokog razumijevanja vjere bio je takav da su je najeminentniji pratioci prihvatili kao autoritet i da će imati koristi od njene milosti. Čak se u predajama navodi da nakon Časnog Poslanika (savs), ashabi nisu bili suočeni ni sa jednim naučnim pitanjem, za koje hazreti Aiša (ra) nije imala odgovor. U zapisu postoji izjava ‘Urvah bin Zubaira ra:
„U poznavanju Časnog Kur'ana, u poznavanju zakona o nasljeđivanju, u poznavanju zakonitih i nezakonitih stvari, u nauci jurisprudencije, u poeziji, u medicini, u poznavanju predaja Arabije i u nauci iz genealogije, nisam vidio većeg učenjaka od A'iše (ra).”

Po vrlini i odanosti, imala je tako veliki status da je jednom prilikom odnekud dobila sumu od 100.000 dirhema, a pre zalaska sunca je sve to podelila u dobrotvorne svrhe, iako nije imala šta za jesti za to veče u svom domu. Zbog ovih veoma hvale vrijednih svojstava, koja su počela pokazivati ​​svoj sjaj još u doba Časnog Poslanika (savs), ona je bila posebno draga Časnom Poslaniku (savs).

Ponekad bi rekao: “Među svim ljudima, Aiša mi je najdraža.” U drugom slučaju, Časni Poslanik (savs) je rekao: “Bilo je mnogo odličnih modela(primjera) među muškarcima, ali vrlo malo među ženama.” Zatim je Časni Poslanik (savs) imenovao Asiju, ženu faraona i Merjem, ćerku Imranovu, a zatim je nastavio govoreći: „Aiša (ra) ima takvu superiornost nad ženama, kao što Tharid, koja je među najboljom hranom Arabije, ima u odnosu na drugu hranu.” Jednom prilikom, neki od drugih njegovih žena požalili su se Časnom Poslaniku (savs) na hazreti Aišu ra, ali je on šutio.

Međutim, kada su njegove žene bile uporne, Časni Poslanik (savs) je rekao: “Šta da radim sa ovim pritužbama? Sve čega sam svjestan je da ne primam objave od mog Boga u jorganu bilo koje druge žene, ali često primam ovu objavu u jorganu Aiše(ra) ”. Blagi bože! Kako je bila sveta(pobožna) žena koja je bila obdarena ovom razlikom, a kako je svet(pobožan) bio muž čiji kriterijum za kućnu ljubav nije bio ništa drugo do pobožnost i čistota!!’ (Život i karakter Pečata Poslanika (savs), Vol. 2, str. 247-249)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Hazreti Aiša (ra) živjela 48 godina nakon smrti Časnog Poslanika (savs).

Incident hazreti Zejneb ra

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je još jedan incident koji se dogodio ubrzo nakon bitke na Bedru vezan za kćerku Časnog Poslanika (savs) hazreti Zejnebu (ra). Njenog muža, Abu al-Aas bin Rabi'a, muslimani su zarobili prilikom bitke na Bedru. Hazreti Zejneb (ra) je poslala ogrlicu koju joj je dala hazreti Hatidža ra. Kada je vidio ogrlicu, Časni Poslanik (savs) je imao suze u očima. Rekao je ashabima da, ako pristanu, oslobode Ebu al-Aasa i također vrate ogrlicu, što su i učinili. Međutim, on je oslobođen pod uslovom da dozvoli njegovoj ženi da se preseli u Medinu.

Kada su Kurejšije saznali da hazreti Zejneb ra odlazi, krenuli su za njom i našli je u Dhi Tuwa. Jedan od njih joj je prišao i uplašio njenu kamilu, zbog čega je hazreti Zejneb (ra) pala, a budući da je u to vrijeme bila trudna, izgubila je dijete. Postoje i predaje koje govore da je njenu kamilu pogodilo koplje, zbog čega je hazreti Zejneb (ra) pala na stijenu, te je tako izgubila svoje dijete. Bilježi se da je nakon toga hazreti Zejneb (ra) ostala u Mekki nekoliko dana, nakon čega je hazreti Zejd ra, kojeg je Časni Poslanik (savs), poslao u Mekku, pomogao hazreti Zejnebi (ra) da noću napusti Mekku.

Nepravde počinjene protiv palestinskih i izraelskih civila

Hazreti Halifa (aba) je rekao: U ovom trenutku, želio bih uputiti apel za dove, u vezi sa dešavanjima u svijetu. Posljednjih dana traje rat između Hamasa i Izraela, zbog kojeg se bez razlike ubijaju ili su već ubijeni građani s obje strane, uključujući žene, djecu i starce.

Čak ni u vrijeme rata, islam ne dozvoljava ubijanje žena, djece ili bilo koga ko ne učestvuje u ratu na bilo koji način. Ovo je nešto o čemu je Časni Poslanik (savs) dao smjernice u vrlo jakim terminima.

Svijet govori, a određeni dokazi također pokazuju, da je Hamas pokrenuo ovaj rat i da je kriv za neselektivno ubijanje izraelskih građana. Uprkos činjenici da je izraelska vojska ubila mnogo nedužnih Palestinaca. Muslimani se, u svakom slučaju, moraju ponašati u skladu sa učenjem islama. Izrael je odgovoran za sve što je njegova vojska uradila, a postoji mnogo različitih načina da se dođe do rješenja. Ako je rat opravdan, onda se može voditi između vojski, a ne sa ženama, djecom i nevinim.

Na taj način su akcije Hamasa bile pogrešne. Imali su više negativnih nego pozitivnih ishoda. Šta god da se dogodilo i njegove posljedice trebalo je ostati ograničeno na Hamas; ovo bi bila prava hrabrost.

Međutim, sada su akcije koje preduzima izraelska vlada takođe veoma opasne. Čini se kao da ovoj situaciji nema kraja. Neizbrojan broj nevinih života žena i djece koji će biti izgubljen je nedokučiv. Izraelska vlada je tvrdila da će u potpunosti eliminisati Gazu, zbog čega su bacili mnogo bombi. Oni su pretvorili grad u pepeo.

Najnovije okolnosti su da su rekli da više od milion ljudi treba da napusti Gazu, a neki su zaista počeli da odlaze. Srećom, koliko god slabe bile, UN su donekle podigle glas, rekavši da bi to bilo kršenje ljudskih prava i da bi bilo pogrešno, što bi dovelo do mnogih poteškoća. Kao takav, Izrael bi trebao preispitati ovu naredbu. Umjesto da čvrsto kaže da je to pogrešno, [UN] samo postavlja zahtjev.

U svakom slučaju, nevini koji ne učestvuju u ratu uopšte nisu krivi. Ako svijet smatra da su izraelske žene, djeca i obični građani nevini, onda su i Palestinci isto tako nevini. Učenja ovih ljudi iz Knjige također govore da su takva ubistva nemoguća. Ako se tvrdi da su muslimani pogriješili, onda bi i ti ljudi trebali gledati na sebe. U svakom slučaju, moramo se mnogo moliti.

Palestinski ambasador [u V.B.] dao je ovdje televizijski intervju za BBC, i u odgovoru na pitanje rekao da je Hamas militantna grupa, a ne vlada, i da nema nikakve veze s palestinskom vladom. Istovremeno je postavio pitanje, i to s pravom, da ako se uspostavi prava pravda, onda se takve stvari neće dogoditi; da velike sile nisu imale dvostruke standarde, onda se takav nemir i ratovanje u svijetu nikada ne bi moglo dogoditi. Dakle, ako bi se eliminisali ovi dvostruki standardi, onda bi takav rat bio eliminisan.

To su upravo stvari koje ja iznosim u svjetlu islamskih učenja već duže vrijeme. Međutim, u trenutku kada se ljudi slože, nisu spremni da se ponašaju u skladu sa tim.

Sada su sve velike sile, ili zapadne sile, ostavile pravdu po strani i ujedinile se kako bi nanijele okrutnost Palestincima i priča se o vojskama koje se šalju sa svih strana. Slike potlačenih prikazuju se da oslikavaju počinjene nepravde, a u medijima se prikazuju lažni izvještaji. Jednog dana će biti vijesti o stanju izraelskih žena i djece i njihovim teškim okolnostima. Sutradan se ispostavilo da to nisu Izraelci, već Palestinci. Ipak, mediji ne preuzimaju nikakvu odgovornost za to, i prema njima se izražavaju simpatije. Ovi ljudi jednostavno slijede onoga ko ima moć. Oni će se sagnuti pred svakim ko ima ovozemaljska sredstva.

Na osnovu analize, čini se da su velike sile usmjerene na raspirivanje plamena rata, umjesto da ga gase; oni ne žele da okončaju rat. Nakon Prvog svjetskog rata, velike sile su stvorile Ligu naroda kako bi okončale ratove. Međutim, zbog neispunjavanja zahtjeva pravde, te u težnji da održi vlastitu dominaciju, nije uspjela. Zatim se dogodio Drugi svjetski rat, a priča se da je izgubljeno više od 70 miliona života. Isto se sada dešava sa UN. Stvorena je da uspostavi pravdu u svijetu, podrži potlačene i da pokuša okončati ratove. Međutim, sve je to daleko od realnosti. Svako se jednostavno bavi svojim interesima.

Prosječan čovjek ne može ni pojmiti štetne posljedice rata koje će proizaći iz ovih nepravdi; međutim, sve velike sile su itekako svjesne teških posljedica. Ipak, uprkos tome, ne poklanja se pažnja uspostavljanju pravde. Niko nije spreman da obrati pažnju na ovo.

U takvim okolnostima, muslimanski narodi, u najmanju ruku, trebali bi doći k sebi. Oni treba da eliminišu svoje razlike i uspostave jedinstvo. Ako je Uzvišeni Allah naredio muslimanima da poboljšaju svoje odnose sa ljudima iz Knjige govoreći: “…Dođite oko riječi jednake između nas i vas…” (Časni Kur'an 3:65) govoreći o Bogu, zašto onda muslimani – koji svi imaju istu vjeru – ne mogu ostaviti po strani svoje razlike i ujediniti se? Oni moraju razmisliti i uspostaviti jedinstvo.

Ovo može postati sredstvo za iskorenjivanje nereda iz svijeta. Oni bi se trebali ujediniti i podići glasan glas za ispunjenje zahtjeva pravde i prava potlačenih, gdje god da se nalaze. Ako se udruže kao jedno, onda će iza njihovog glasa biti i moć. U suprotnom će ove muslimanske vlade biti odgovorne za gubitak nedužnih muslimanskih života. Ove moći uvijek treba da pamte upute Časnog Poslanika (savs) da se mora pomoći i nasilnicima i potlačenima. Ova važna tačka se mora shvatiti.

Halifina dova

Neka Allah Svemogući podari muslimanskim vladama razum i razumijevanje i omogući im da se ujedine i uspostave pravdu. Neka podari razum i razumijevanje svjetskim silama da umjesto da vode svijet u uništenje, pokušaju spasiti svijet od uništenja. Neka njihova svrha nije da zadovolje svoj ego. Uvijek bi trebali imati na umu da kada dođe do uništenja, njihove vlastite moći neće biti sigurne. U svakom slučaju, sve što imamo je oružje dove, koje bi svaki Ahmedi musliman trebao koristiti sada, više nego ikada prije.

Nekolika Ahmedijska domaćinstva u Gazi su uništena, neka ih Uzvišeni Allah čuva. Neka On čuva sve nevine i potlačene, ma gdje bili.

Neka Uzvišeni Allah podari razumijevanje Hamasu, da ne postanu odgovorni za okrutnosti nanesene vlastitom narodu, niti da čine nepravdu prema bilo kome. Ako su primorani da se bore, onda to moraju učiniti u skladu sa zapovijedima islama. Neprijateljstvo prema drugom narodu ne bi trebalo da nas odvede od toga da postupamo po pravdi; ovo je naredba Allaha Svemogućeg.

Neka Allah Svemogući omogući velikim silama da uspostave pravdu na obje strane i time uspostave mir. Ne bi trebalo biti da se naginju jednoj strani i tako uzurpiraju prava druge strane. Neka ne čine nepravde i okrutnosti.

Neka nam Uzvišeni Allah podari priliku da svjedočimo miru i sigurnosti u svijetu.’

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženazu sljedećim umrlim članovima:

Dr Bashir Ahmad Khan

Dr Bashir Ahmad Khan iz Velike Britanije je nedavno preselio. Bio je unuk Mir Ahmada ra, ashaba Obećanog Mesije as. Redovno je klanjao namaz i postio. Bio je veoma pobožan i iskren. Neko vrijeme je služio u bolnici Ahmediyya u Gani. Nakon preseljenja u Veliku Britaniju, prevodio bi i rezimirao hutbe Četvrtog Halife (rh). Volio je Časni Kur'an. Svoju djecu je također učio prijevodu Časnog Kur'ana. Naučio je napamet razne pjesme i odlomke iz spisa Obećanog Mesije as. Iza njega su ostali supruga, sin i šest kćeri. Bio je redovan u klanjanju namaza, bio je čestit i volio je džemat i halifat. Imao je strast za propagiranje poruke islama. Hazreti Halifa (aba) je dovio da mu Allah podari oprost i milost i omogući njegovoj djeci da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Wasima Begum

Wasima Begum supruga dr. Shafiqa Saikala koji je također služio kao Naib Wakilul Tasnif. Iza nje su ostali muž i tri sina. Imala je duboku ljubav prema Halifatu. Uvek je bila spremna na žrtvu. Njen muž je bio Vakf-e-Zindegi” (posvetio je svoj život službi Džemata) i rekao bi da je, prema riječima Halifa, žena “Vakf-e-Zindegi” također “Vakf-e-Zindegi”. Brinula se o siromašnima i voljela sve. Uvek je bila korisna osoba za druge. Ona je takođe snosila odgovornost da obezbedi brak mnogih djevojaka. Hazreti Halifa (aba) je dovio da joj Allah podari oprost i milost i omogući njenoj djeci da nastave naslijeđe njenih vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp