U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Život Poslanika II Dešavanje u bici na Bedru

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure El- Fatihe, Hazreti Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao: u prethodnoj hutbi je spomenuo strah koji su nevjernici imali u vezi  muslimani i kako su tad iskrsle nesuglasice između Ebu Džehela i Utbe.

Hazreti Halifatul Mesih  je rekao da je Utbah bin Rabi'ah istupio i zatražio dvoboj. Neki mladići Ensarije su odgovorili na njegov poziv, Utbah je upitao ko su oni. Kada su ga obavijestili, Utbah je rekao da on nema ništa s njima, te da im je jedina namjera da se bore protiv svojih rođaka koji su Kurijašije.

Pozvao je Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pošalje naprijed ljude koji bi mogli da se bore sa njima i koji su iz njihove porodice. Stoga je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao hazreti Hamzu ra, hazreti Alija i hazreti Ubaidu bin Harisa ra. Hazreti Hamza ra. se borio protiv Utbe, hazreti Ali ra. se borio protiv Šejbe, a hazreti Ubaidah ra. se borio protiv Velida. Hazreti Hamza (ra) i hazreti Ali (ra) su bili pobjednici, dok je hazreti Ubaidah ra. bio ranjen i hazreti Hamzah ra. i hazreti Ali ra. su mu otišli u pomoć.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u toku ove bitke hazreti Ubaidah ra. izgubio nogu. Kada je odveden kod Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je upitao da li će se smatrati šehidom na što je Časni Poslanik (savs) odgovorio da zaista hoće. Na povratku sa Bedra hazreti Ubaidah ra. je podlegao svojim povredama i postao šehid.

Prenosi se da je, kada je izgubio stopalo i bio odveden kod Časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, položen blizu Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio je svoju blagoslovljenu nogu pod Ubaidinu (ra).

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada su se dvije strane spremale da se sukobe za bitku, Ebu Džehel je molio da nestanu oni od njih koji su prekinuli rodbinske veze i rekli stvari koje niko prije nije čuo. Obećani Mesija as. je objasnio da je možda Ebu Džehl mislio da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vodio nečist život (ne daj Bože) zbog čega je uputio ovu molitvu. Međutim, nije prošlo više od sat vremena nakon ove njegove molitve i Ebu Džehel je izgubio život u borbi.

Džennetsko boravište nagrađeno šehidima sa Bedra

Hz. Halifatul Masih je rekao da je zabilježeno da su muslimani, iako su bili brojčano nadjačani i bili mnogo manje opremljeni, imali nešto što nijedna druga snaga na svijetu ne može upotpuniti, a to je živa vjera. To ih je osnažilo izuzetnom snagom. Pokazali su služenje vjeri, kakvo nikada nije viđeno.

Hz. Halifatu Masih je rekao da je prvi šehid u islamu bio Hazreti Mahđah (ra), oslobođeni rob hazreti Omera (ra) nakon što je postao meta strijele koja mu se zabila u vrat.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je mladić, Harsa bin Surakah bin Haris ra. poginuo u bici na Bedru. Njegova majka je otišla do Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitala je da li on zna šta za nju znači Harsa. Rekla je da bi bila u stanju da ostane strpljiva ako je on u Džennetu.
Međutim, ako je bilo nešto suprotno ovome, onda bi trebao pričekati da vidi šta će ona učiniti. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: ‘Postoji li samo jedan Džennet? Tvoj sin je u Džennet ul-Firdausu (najvišoj stanici u džennetu).’

Hz. Halifatul Masih je rekao da su se ashabi borili s velikom hrabrošću. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima da će onaj ko se bori sa strpljenjem i ne okrene leđa u borbi,  ući u Džennet. Prenosi se da je Hz. Humam (ra) rekao sa zaprepašćenjem da ako samo džennet stoji da bi ga ovi ljudi ubili, on je hrabro otišao u borbu i borio se sve dok nije postao šehid.

Pad Ebu Džehela

Hz. Halifatul Masih je rekao da hazreti Abdur Rahman bin Auf (ra) prenosi da je u toku bitke na Bedru pogledao lijevo i desno i vidio dva dječaka kako stoje pored njega. Pitao se kako će mu ova dvojica biti od pomoći. Jedan od dječaka mu je šapnuo i zamolio ga da mu pokaže Ebu Džehela jer je źelio da ga ubije ili da bude ubijen u tom procesu. Zatim mu je drugi dječak s druge strane šapnuo i pitao istu stvar. Pokazao im  je Ebu Džehela. Obadvoica su potrčali kao munja prema Ebu Džehelu da ga ubiju. Ova dvojica su bili Muaz i Muavvid. Jedan od njih je izgubio ruku.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je poslije bitke Časni Poslanik (savs) tražio Ebu Džehela, ali ga nije mogao naći. Časni Poslanik (savs) se molio Allahu da Ebu Džehel ne pobjegne. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada naredio da se Ebu Džehel nađe. Hazreti Abdullah bin Mes’ud (ra) je na kraju našao Ebu Džehela u stanju jedva da je bio živ.

Ebu Džehel je upitao da li su ubili nekog cijenjenijeg od njega. Zatim je pitao ko je pobjedio ovu bitku. Ebu Džehel je još uvijek ismijavao hazreti Abdullaha bin Mes’uda (ra); međutim, on ga je ubio i zatim odnio njegovo tijelo Časnom Poslaniku (savs) na kojem je Časni Poslanik (savs) zahvaljivao Allahu.
Prema drugom hadisu, Časni Poslanik (savs) je otišao na mjesto gdje je ubijen Ebu Džehel. Zapisano je da je Časni Poslanik (savs) rekao da svaki narod ima faraona i da je faraon njegovog umeta Ebu Džehel.

Hz. Halifatul Masih je citirao Drugog Halifu Musleh Mauda (ra) koji je rekao da čak ni Ebu Džehlova konačna želja nije ispunjena. U to vrijeme, bio je običaj da ako je poglavica Mekke ubijen, njegova glava bi bila odsječena od donjeg dijela vrata kako bi se mogao prepoznati. Međutim, kada je Ebu Džehel izrazio ovu želju, Abdullah bin Mesud je nije ispunio.

Hz. Halifatul Masih je citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše:

„Onda, bilo da se radi o muhadžirima ili ensarijama, svi su se borili hrabro i iskreno. Međutim, brojnost neprijatelja i njegova snaga u opremi pokazali su se gotovo neuništivom silom, a ishod rata je neko vrijeme ostao nejasan. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je neprestano bio zaokupljen žarkim dovama, a njegova agonija se umnožavala iz trenutka u trenutak.

Međutim, konačno, nakon dosta vremena, Časni Poslanik (savs) je ustao sa sedžde i izašao iz šatora govoreći sljedeću Allahovu radosnu vijest: “Vojska Kurejšija će definitivno biti razbijena i pokaziti svoja leđa u bijegu.”

Hz. Halifatul Maish je dalje citirao hazreti Mirzu Bashir Ahmada (ra) koji piše:

‘‘Izašavši iz svog šatora, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bacio pogled u sva četiri pravca i ugledao polje borbe zagrijano krvoprolićem. U to vrijeme, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je uzeo šaku pijeska i kamenčića i baci ih na nevjernike, i uzviknuo je: “Neka im lica budu uništena.”

Zatim je Časni Poslanik (savs) pozvao ashabe da krenu u iznenadni napad. Kada je glas njihovog Voljenog Učitelja došao do njihovih ušiju, podigli su slogan Božje veličine i gurnuli naprijed s trenutnim napadom. S druge strane, Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upravo bacio šaku pijeska kada je nalet vjetra počeo da ispunjava oči, usta i nos nevjernika kamenčićima. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ovo je vojska Božijih meleka koji su došli da nas podrže božanskom pomoći.”

U nekim hadisima se također navodi da su u to vrijeme neki ljudi čak i vidjeli ove meleke. U svakom slučaju, poglavice poput Utbe, Šejbe i Ebu Džehela već su bili pomješani u prah. Kao rezultat ovog trenutnog napada muslimana i iznenadnog naleta vjetra, Kurejšije su počeli gubiti snagu, a panika je brzo izbila u vojsci Kurejšija. Polje bitke je bilo očišćeno za tren oka.’ (Život i karakter Pečata Poslanika savs., Vol. 2, str. 153-154)

Božija pomoć  za muslimane

Tom prilikom kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio kamenčiće u vezi kojih je Allah objavio: ‘A ti nisi bacio kada si bacio, nego je Allah bacio.’ (Kur'an Časni, 8:18)

Hz. Halifatul Masih je rekao da Allah kaže u Časnom Kur'anu: ‘Kada ste zamolili Gospodara svoga za pomoć, a On vam je odgovorio govoreći: ‘Pomoći ću vam sa hiljadu meleka koji slijede jedan za drugim.’ (Kur'an Časni, 8:10)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio da su meleki sišli tokom bitke. Na dan Bedra, Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je pokazao na meleka Džabrila kako jaše konja. Zabilježeno je da je melek Džibril otišao kod Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i upitao koji će rang dati muslimanima koji su učestvovali u bici na Bedru.

Časni Poslanik (sa) je rekao da će oni biti najbolji od muslimana. Džibril je odgovorio da će status biti i melecima koji su učestvovali u bici na Bedru. Čak su i Mekanlije koji su bili nevjernici svjedočili da su vidjeli bijela bića kako jašu konje i bore se u bitci. Drugi ashabi su pričali da je na dan Bedra razlikovanje meleka bilo to što su nosili bijele turbane.

Hz. Halifatul Masih je objasnio da tamo gdje neki misle da je ovo bila samo radosna vijest o pomoći, a ne da su meleci stvarno sišli, autentični hadisi jasno pokazuju da su meleci zaista sišli u toku bitke u vidu vizije koju su vidjeli čak i nevjernici.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) koji je objasnio da je u Allahovom beskonačnom mudrošću učinjeno da se neprijatelji Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u snu izgledaju manje, kako muslimani ne bi izgubili nadu od samog početka. Slično, u viziji, Allah je učinio da se meleci pojavljuju u hiljadama u toku bitke na Bedru kako bi povećao povjerenje muslimana i kako bi znali da nisu sami.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je bitka završena ubjedljivom pobjedom muslimana. U bici je ubijeno 14 muslimana, i 70 Mekanlija od kojih su mnogi bili poglavice.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će i ubuduće nastaviti spominjati o ovim događajima.

Dove za muslimanski ummet

Hz. Halifatul Masih je rekao da želi da skrene pažnju na posebne molitve. Rekao je da se molimo za muslimane u Palestini; neka im Allah olakša i pomogne. Neka im podari takvo vodstvo koje ispunjava njihova prava, vodi ih i pokušava zaustaviti njihovo ugnjetavanje. Postali su jako potlačeni, a čini se da nema ko da im pomogne. Ako bi se muslimanski narod ujedinio, takve stvari bi se mogle izbjeći.

Hz. Halifatul Masih je rekao da na sličan način u Švedskoj, ali i u drugim zemljama gdje je ljudima data sloboda u ime slobode govora, vrijeđaju osjećaje muslimana. Oni sramote Časni Kur'an ili izgovaraju pogrdni jezik protiv Časnog Poslanika (savs). Hz. Halifatul Masih je rekao da je i to zbog nejedinstva među muslimanima. Čak i ako dignu glas, to će biti samo privremeno i neefikasno.

Hz. Halifatul Masih je rekao da su i muslimani na meti u Francuskoj, ali je reakcija muslimana također pogrešna. Pobune i pljačke neće postići ništa. Muslimani moraju oblikovati svoje postupke u skladu sa islamskim učenjima. Tek kada se njihove riječi i djela usklade sa islamskim učenjima, vidjet će uspjeh.

Hz. Halifatul Masih je rekao da sve što možemo učiniti je moliti se, posebno za muslimanski svijet, i za cijeli svijet; neka Allah čuva sve od okrutnosti i neka zavlada mir u svijetu. Neka svi shvate važnost međusobnog ispunjavanja prava. Inače, smjer svijeta vodi prema velikom uništenju. Neka se Allah smiluje.

Hz. Halifatul Masih je rekao da se posebno molimo za Ahmadije u Pakistanu, da ih Allah čuva od svakog zla.

Hz. Halifatul Maish je rekao da u Francuskoj ima mnogo demonstracija, a priča se da se mnogo radi za ubijenog dječaka, ali da to praktično nije slučaj. Za dječaka je prikupljeno samo 200.000 eura, dok je za privedenog policajca prikupljeno preko milion eura. Samo Allah može imati milosti, omogućiti ovim ljudima da se drže pravde, i omogućiti muslimanima da postanu ujedinjeni.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp