U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Stogodjišnica Ahmadijata u Njemačkoj

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja  Tešahuda ,  Teavvuza  i  sure Fatiha , Halifa hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da je sva hvala Allahu, jer se danas u Njemačkoj održava Dželsa Salana (Godišnja konvencija) u velikom obimu nakon razmaka od četiri godine.

Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah omogući svim prisutnima da ostvare pravu svrhu dželse. Ne bi trebali biti sretni samo zbog činjenice da su se mogli ponovo sastati i da će moći da se sastanu. Umjesto toga, najvažnija svrha zbog koje je Obećani Mesija as uspostavio ovu konvenciju je napredak u duhovnosti, u vjerskom znanju, povećanje povezanosti i ljubavi prema Bogu, potpuno slijediti Časnog Poslanika (savs) i voljeti ga, da ljubav prema svijetu umanji i da vjeri da prednost.

100 godina Ahmadijata u Njemačkoj

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se ove godine obilježava i 100 godina od osnivanja Ahmadija muslimanske zajednice u Njemačkoj. Njemački narod je veoma uzbuđen zbog toga. Svakako, sreća je što je ovdje prije 100 godina osnovana Zajednica. U stvari, stvarna poruka Obećanog Mesije as je čak stigla u Njemačku za vrijeme njegovog života. Međutim, u stvarnosti, moramo analizirati šta smo postigli u posljednjih 100 godina. U početku je u Njemačkoj bilo samo nekoliko Ahmadi muslimana.

Zatim, kako su se uslovi u Pakistanu za Ahmadije pogoršavali, počeli su da migriraju i u Njemačku. U Njemačku su došli zbog svoje vjere, i tako mogu slobodno prakticirati svoju vjeru bez straha od progona. Stoga su trebali uspostaviti dobru promjenu u sebi, ostati na njoj i uspostaviti istu vrlinu u svojoj djeci.

Da li je to postignuto? Ako je tako, onda je to pravi način na koji se može proslaviti 100 godina Zajednice u Njemačkoj. Ako ne, onda slavljenje na svjetovne načine nema nikakvu vrijednost. Ako su nas svjetovnost i materijalizam odvukli od vjerskih dužnosti na koje je obećani Mesija(as) nas podsjetio(i obavezao) i na šta naša zakletva vjernosti uvjetuje, onda proslave 100-godišnjice nemaju nikakvu vrijednost.

Odgovornosti Ahmadi muslimana

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predstaviti određene citate Obećanog Mesije as u vezi s našim odgovornostima.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as, koji je rekao da ne treba postati zadovoljan nakon što se jednostavno zakunete na vjernost, jer je ovo samo ljuštura. Ta stvarna suština je ono što leži unutra. Ako osoba koja tvrdi da ima vjeru i zaklela se na vjernost ne razumije obje ove stvari, onda bi trebala ostati uplašena. Trebalo bi da analiziraju da li su samo školjka ili ima nešto unutra.

Trebalo bi da imaju na umu da bez suštine, obična školjka nema nikakvu vrednost u očima Boga. Niko ne zna kada će umrijeti, ali svako može biti siguran da će u nekom trenutku proći dalje, pa se ne treba oslanjati na puke tvrdnje. Sve dok osoba više puta ne izazove neku vrstu smrti na sebe i ne prođe kroz faze napretka, ne može postići samu svrhu svog stvaranja.

Pravo značenje davanja prednosti vlastitoj vjeri nad svijetom

Hazreti Halifa (aba) je rekao da, dok je objašnjavao da li davanje prednosti vjeri nad svijetom znači potpuno napuštanje svijeta, Obećani Mesija as Je rekao da ne želi da njegov narod postane lijen. Svakako treba da budu zaokupljeni svojim poslovima, ali ne bi trebalo biti da ne nalaze vremena ni za namaz. Ne treba da zaborave Boga. Kada je vrijeme za rad, treba da rade, a kada je vrijeme za namaz, treba da se mole.(odazovu) Pogledajte primjer ashaba, koji, bez obzira na sve, nikada nisu napustili Boga i Njegovo obožavanje. Čak i u najtežim vremenima, čak i u vremenima rata, nikada nisu zaboravili Boga i Njegovo obožavanje. Sve dok islamska vjera ne prođe kroz vene, oni ne mogu postići pravi uspjeh.

Ako neko odustane od Kur'ana, onda će se suočiti s nekom vrstom pakla na ovoj zemlji. Ako ljekarski propisani lijek posle nekog vremena ne deluje, onda ljekar propisuje novi lijek. Međutim, u svijetu, a posebno na Zapadu, ljudi trpe gubitak za gubitkom. Zaboravili su na Boga. Pravi put do uspeha leži u vezi sa Bogom. Budući da je musliman, čovjek ne može ići na dva puta; ne mogu tražiti vjeru, ali njihova djela odražavaju svijet.

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as, koji je rekao da ne treba napustiti svoj ovosvjetski posao ili poslove, čak su i ashabi imali poslove, međutim, oni su to činili dajući prednost svojoj vjeri nad svijetom. Iz tog razloga nikada nisu postali žrtve šejtanskih napada. Ništa ih nikada nije spriječilo da prakticiraju ili izraze svoju vjeru. Oni koji se potpuno posvete svijetu postaju podložni napadima šejtana.

S druge strane, oni koji su i dalje zabrinuti za napredak vjere poznati su kao Allahov narod i uvijek pobjeđuju šejtana i njegove smicalice. Baš kao što se napreduje u poslu, Bog je nastojanje da se napreduje u vjeri nazvao nekom vrstom posla, kako kaže:

”O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti od bolne kazne?” ( Časni Kur'an: 61:11 )

Važnost čitanja Kur'ana sa velikom pažnjom

Hazreti Halifa (aba) je rekao, govoreći da Časni Kur'an treba čitati sa velikom pažnjom, Obećani Mesija as je rekao da sveti spisi prethodnih religija samo predstavljaju priče, dok ih je Časni Kur'an predstavio u intelektualno svjetlo. Puke priče ne mogu osigurati put do spasenja. Stoga se mora pažljivo promišljati o Časnom Kur'anu, koji je pun svjetla, mudrosti i znanja.

Bez Časnog Kur'ana, čovjek ne može uspostaviti svjetlost i mudrost u svom praktičnom životu. Ne treba čitati Časni Kur'an kao knjigu pukih priča, nego kao filozofiju. Hazreti Halifa (aba) je rekao da mnogi imaju razna pitanja; ako bi čitali i razmišljali o Časnom Kur'anu, u njemu bi našli odgovore.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da kada neko razmisli o Časnom Kur'anu i nauči o Božijim naredbama, onda treba razviti i odnos sa Bogom. Ova veza se uspostavlja kroz ibadet. Najveći oblik ibadeta je namaz (dnevni namaz). Stoga, Ahmadi musliman treba da analizira sebe i razmotri stepen do kojeg su uspostavili svoje namaze. Obećani Mesija as kaže da ako neko želi izbjeći nesreću, mora uspostaviti vezu sa Bogom i donijeti promjenu u sebi kao što Bog kaže:

” Zaista, Allah ne mijenja stanje jednog naroda dok oni ne promijene ono što je u njihovim srcima” (Časni Kur'an  13:12 )

Bogobojaznost i uspostavljanje veze sa Svemogućim Bogom

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as, koji kaže da je korijen prave vjere u Boga, što znači imati bogobojaznost. Osoba koja se boji Boga nikada nije izgubljena, već joj se pruža pomoć s neba. Ako Bog nekoga podržava i štiti, onda bi se cijeli svijet mogao okupiti, ali ne bi mogli nauditi toj osobi. Iako treba koristiti svjetovna sredstva, ne treba se oslanjati na njih, već se treba osloniti na Stvoritelja tih sredstava.

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as da ako neko vidi nešto lijepo, da će to zapamtiti. Međutim, ako vide nešto neprijatno, i to će im ostati u mislima. Međutim, ako nemaju veze s tim, neće ga se sjetiti. Isti je slučaj i sa onima koji nisu našli zadovoljstvo u namazu. Pitaju se zašto moraju napustiti svoj san da bi se rano probudili i molili se.

Pijanac ne prestaje da pije sve dok se ne napije. Čovjek koji razumije može koristiti ovaj primjer, u smislu da treba nastaviti moliti kako bi pronašao istinsko zadovoljstvo u namazu. Baš kao što pijanica ima cilj, čitav fokus u namazu treba da bude pronalaženje tog zadovoljstva u namazu.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da moramo analizirati stanje naših namaza. Ako čuvamo svoje namaze, onda činimo pravdu za našu zakletvu vjernosti, u suprotnom, to je stvar velike zabrinutosti.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as, koji je rekao da odnos vođe i sljedbenika treba da bude poput odnosa učitelja i učenika. Kao što učenik ima koristi od svog učitelja, tako bi i sljedbenik od svog vođe trebao imati koristi. Ali, ako učenik održava odnos sa svojim nastavnikom, ali ne napreduje akademski, onda to nema koristi.

Tako je i sa sljedbenikom. Ako vjernik ne teži napredovanju, onda pada. Nije bilo potpunijeg i savršenijeg od Časnog Poslanika (savs), a ipak je molio: ‘O moj Gospodaru, povećaj me u znanju.’ Kako se onda možemo osloniti na vlastito znanje? U početku će dijete koje uči geometriju zbunjeno promatrati različite oblike, međutim, kako napreduje u znanju, gleda na te iste stvari da imaju veliko značenje.

Onaj ko se zakleo na vjernost učinio je to tako što je napustio ono što je uzaludno, ali ako ne napreduju u svom znanju, kakva im je onda korist od njihovog zavjeta? Vjera nekih ljudi posustaje jer ne napreduju u znanju, ili sami dolaze do svojih objašnjenja. Ako obratimo pažnju na vjersko znanje, onda će se i naša vjera u Boga povećati.

Put do prepoznavanja istine

Hazreti Halifa (aba) je citirao Obećanog Mesiju as, koji je rekao da ako osoba ne traži istinskog srca, neće prepoznati istinu. Takav je slučaj sa protivnicima Obećanog Mesije as već više od 130 godina. Obećani Mesija as je rekao da je bilo predskazano da će Mesija koji će doći biti nazvan izmišljotina, neznalica i da je donio novu religiju. Međutim, oni koji razmišljaju i čekaju, otkrivaju da se istina manifestuje. Neki ne razumiju zahtjeve poslanstva i, u svom neznanju, potpune neistine.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se isto radi i danas kada određeni ljudi čitaju knjige Obećanog Mesije as i iznose lažne optužbe. U svakom slučaju, naša dužnost je da ih pokušamo spasiti i prenijeti poruku Obećanog Mesije as ne samo muslimanima, već i cijelom svijetu. Ni nakon 100 godina nismo uspjeli prenijeti poruku islama cijeloj Njemačkoj. Moramo razmisliti o ovome.

Prenošenje Ahmadijatske poruke svijetu i uspostavljanje Božjeg jedinstva

Hazreti Halifa (aba) je dalje citirao Obećanog Mesiju as, koji je rekao da je naša dužnost prenijeti poruku Ahmadijata svijetu, uključujući i Zapad, gdje je čovjek uzet za Boga. Ne treba se plašiti ili impresionirati uočenim napretkom u Evropi ili na Zapadu. Umjesto toga, uvijek treba imati na umu da nismo prihvatili Ahmadijat da bismo postigli svijet, već smo to učinili da uspostavimo živu vezu sa Bogom.

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as, koji je rekao da je svrha njegovog dolaska bila uspostavljanje jedinstva Boga, morala i duhovnosti. Moramo analizirati da li je naša najveća želja i cilj. Za nas ne bi trebalo biti ništa veće od povezanosti s Bogom. Gdje gradimo džamije, moramo ih i naseljavati.

Ahmadi bi također uvijek trebali težiti dostizanju najviših standarda morala. Hazreti Halifa (aba) rekao je da kada ide na razne inauguracije džamija, ljudi izražavaju veliki moral koji su vidjeli od Ahmadija. Međutim, ne samo da se ovi visoki morali trebaju pokazati, već naknadno treba uvesti i pravi Islam Ahmadijat. Tada se uspostavlja prava duhovnost kada se dostigne najviši standard ispunjenja prava Boga i prava Njegovog stvorenja.

Ciljevi za novi vijek

Hazreti Halifa (aba) je rekao da ga je predsjednik Zajednice u Njemačkoj pitao šta bi njihov cilj trebao biti u narednom stoljeću. Prvo, da li je postignuto ono nekoliko stvari koje su predstavljene u svjetlu zapisa Obećanog Mesije as? Mnogi su izjavili da prvi put čuju za istinska učenja islama. To znači da iskazivanje dobrog morala ili širenje pamfleta još uvijek nije postiglo zadatak širenja poruke Islama Ahmadijata.

Dakle, smjernice za sljedeći vijek su upravo aspekti predstavljeni u svjetlu učenja Obećanog Mesije as. Zajednica u Njemačkoj treba da uđe u novi vijek s obnovljenom odlučnošću da vjeri da prednost nad svijetom kako bismo postigli našu pravu svrhu i odgojili sljedeću generaciju da ima vezu s Bogom. Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Uzvišeni Allah omogući to.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp