U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara

Hazreti Saad bin Rabi’ Ansari r.a. bio je sin jednog kneza Medine. Za njegovo obrazovanje poduzete su posebne mjere. Ne samo da je znao čitati nego i pisati. Prije Hidžre je na Ukba-e-Ula'a dao bejat na ruku Časnog Poslanika s.a.v.s. i tako je pristupio islamu.

Kada je naredne godine došao u Mekku, imenovan je za poglavara svoga plemena i riskirao svoj život za islam. U bici na Uhudu zadobio je 12 povreda kopljem i ležao je ispod tijela drugih ashaba, dok se po naređenju Časnog Poslanika s.a.v.s., hazreti Abi bin Kaab r.a. nije krenuo u potragu za njim.Kad ga je pronašao hazreti Saad bin Rabi’ Ansari r.a. je rekao:
”Prenesi Časnom Poslaniku s.a.v.s.moj salam (pozdrav mira) i reci ansarijama da ako, Allah da sačuva, Časni Poslanik s.a.v.s.bude ubijen, a i jedan od vas ostane živ, nećete biti u stanju da stanete pred Allaha, pošto ste se na Ukbi na vjernost zakleli Časnom Poslaniku s.a.v.s.” Samo što je to izgovorio duša mu je napustila tijelo.

Koliko su ti ljudi samo voljeli Časnog Poslanika s.a.v.s. Takav primjer bratstva i žrtvovanja koji je on pokazao tog dana, ne može se naći nigdje u historiji čovječanstva. Nakon što je Časni Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima prešao iz Mekke u Medinu, sve ansarije su poselamile došljake sa velikom radošću. Potom je svaki ansarija se zbratimio sa nekim od doseljenika (muhadžira). Na taj način su ansarije dijelili svoj imetak sa muhadžirima.

Hazreti Sa'adov r.a. brat postao je hazreti Abdul Rahman bin Auf r.a. Hazreti Sa'ad r.a. mu je predložio ne samo da podijeli njemu od svog imetka nego da se i rastavi sa jednom od svojih žena kako bi je hazreti Abdur-Rahman r.a. mogao oženiti.
Iako je hazreti Abdur-Rahman r.a. bio siromašan, ipak je bio dobrodušan. Rekao je:”Neka Allah blagoslovi tvoje žene i djecu i tvoj imetak. Meni ne trebaju. Samo mi pokaži gdje je pijaca.”

Jednog dana, kada je hazreti Ebu Bekr r.a. bio halifa, hazreti Sa'adova r.a. kćerka je došla hazreti Ebu Bekru r.a. Na to je raširio svoj ogrtač po podu. Hazreti Omer r.a. bi upitao ko je ona.
Hazreti Ebu Bekr r.a. je na to odgovorio: ”Kćerka Sa'ad bin Rabia r.a. koji je bio bolji i od mene i od tebe. Hazreti Omer r.a. bi upitao:”A zašto to, o Ameer-ul-Momineen?“ Hazreti Ebu Bekr r.a. je rekao:”On je za vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. našao put do dženneta, a mi smo obojica ostali ovdje.”

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp