U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Medina, Munara
 • Ime: Talha
 • Titula: Abu Muhammad
 • Nadimak: Hair-o-Fayyaz (Darežljiv)
 • Ime oca: Abdullah
 • Zanimanje: Trgovina
 • Sa hazreti Talhom je islam primilo drugih sedam ljudi. Njegov ga je brat Osman vezao i tukao i hazreti Ebu Bakra Siddika nakon prelaska na islam. Ali hazreti Talha je ostao čvrst.
 • Kad su se Časni Poslanik s.a.v.s. i hazreti Ebu Bakr iselili u Medinu dao im je svoju odjeću za put.
 • Kad se hazreti Talha vratio u Mekku, prestao je s trgovinom i zajedno sa porodicom hazreti Ebu Bakra se zaputio u Medinu.
 • Osim u bici na Badru hazreti Talha je učestvovao u svim ostalim bitkama.
 • Kod bitke na Badru hazreti Talha je po naredbi Časnog Poslanika s.a.v.s. otišao u Siriju kako bi se informisao o redovima Kurejšija. Nakon njegovog povratka, Časni Poslanik s.a.v.s. mu je dao dio plijena rekavši:“ Nećeš biti lišen nagrade džihada.“ Iz tog razloga se i hazreti Talha ubraja u Badri-Sahabi (ashabi koji su učestvovali u bicina Badru).
 • Kod iznenadnog neprijateljskog napada u bici na Uhudu pripadao je onoj desetorici do dvanestorici ashaba koji su ostali čvrsti. U bici na Uhudu je strijele koje su ciljane na Časnog Poslanika s.a.v.s. zaustavljao golim rukama kako bi zaštitio časnog Poslanikas.a.v.s.
 • Hazreti Talha zadobio je više od 70 povreda.
 • Hazreti Omer ga je znao zvati Sahib-e-Uhud (Čovjek Uhuda).
 • 9.godine po hidžri Časni Poslanik s.a.v.s. je saznao da rimski car planira veliki napad na Arabiju. Časni Poslanik s.a.v.s. je pozvao da se donira u ratne svrhe. Ovom prilikom mu je Časni Poslanik s.a.v.s. dao nadimak Fej'jaz (Darežljiv).
 • 10. godine po Hidžri pratio je Časnog Poslanika s.a.v.s. na Hidžat-ul-Vida’.
 • U bici na Džamalu na početku je stao na stranu hazreti Aiše. Međutim poslije se prema naredbi hazreti Alija nije miješao.
 • Marvat je strijelom gađao hazreti Talhu. Ona ga je pogodila u nogu i naizad dovela do toga da preseli kao šehid u 64. godini života.
 • Kod bitke na Tabuku ponudio je na raspolaganje jedan veoma veliki iznos.
 • Pomagao je onima kojima je to bilo potrebno, pomagao je ženama i udovicama da stupe u brak. Otplaćivao bi dugove dužnika i pomagao bi novim muslimanima.
 • Pored trgovine u Medini se počeo baviti zemljoradnjom.
 • Njegova prosječna dnevna primanja iznosila su oko 1000 dinara.
 • Odjeća i ishrana su mu bili veoma skromni.
 • Njegovi obroci iako su bili raznovrsni, nisu bili obilni.
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp