U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Hurme

Davno su ljudi imali običaj da kupuju i prodaju ljude i žene. Svako dijete je kupovano i prodavano na otvorenom tržištu. Oni su se zvali robovima, i radili su za svoje tokom svog života. Islam je bio prva religija koja je ukinula ropstvo.  Časni Poslanik s.a.v.s. islama i njegovi ashabi uvijek su se trudili da kupe robove i da ih oslobode. Slijedi priča o jednom robu koji se zvao Zeid.

Zeid je pripadao plemenitoj porodici i bio je inteligentni mladić. Bio je zarobljen kao tinejdžer u plemenskom napadu i preprodavan je od jedne osobe do druge, dok ga na kraju nije kupila Hatidža, bogata dama Meke. Kada se Muhammed s.a.v.s. oženio Hatidžom, ponudila mu je sav svoj imetak uključujući i robove. On je oslobodio sve robove, ali Zeid ga je preklinjao da mu dopusti da nastavi živjeti sa njim. Stoga je ostao s Muhammedom s.a.v.s. i vremenom je njegova ljubav prema njemu rasla.

Desilo se da su Zeida otac i amidža tražili u Meki. Došli su Muhammedu s.a.v.s. i tražili da se Zeid vrati sa njima. Ponudili su da plate otkup koliko zahtijeva. Muhammed s.a.v.s. im je rekao da je Zeid oslobođen i da može ići kada god to poželi. Poslao je po Zeida i pokazao mu oca i amidžu. Zeid se mnogo obradovao što ih vidi nakon dugog vremena. Rekli su mu da je njegova majka u žalosti otkako su rastavljeni i da željno isčekuje njegov povratak.

Potom su mu ponudili da se vrati sa njima kući, ali je Zeid to odbio. Rekao je: „Oče, postoji li igdje na svijetu osoba koja ne voli svoje roditelje? Moje je srce puno ljubavi prema tebi i mojoj majci. Ali ja volim toliko mnogo ovog čovjeka Muhammeda s.a.v.s. da ne mogu podnijeti rastavljanje od njega“.

Obojica, i otac i amidža, nastojali su ubijediti Zeida da se vrati s njima, ali bezuspješno. Bio je čvrst u odluci da ne napusti svog velikog učitelja. Tako je poslao poruku majci. Kada je Muhammed s.a.v.s. vidio njegovu posvećenost, odveo ga je u Kabu i u prisustvu njegovog oca i amidže  izjavio da zbog toga Zeida smatra svojim sinom.

Pitanja:

  1. Ko je bio Zeid?
  2. Ko je došao u Meku da odvede Zeida?
  3. Zašto je Zeid odbio da ode kući?
  4. Šta je Časni Poslanik s.a.v.s. izjavio u Kabi?
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp