U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Bajram

Religija, propovijedana i prakticirana od strane poslanika Muhammeda s.a.v.s.,poznata je kao islam. Ime „islam“ je dato ovoj religiji od Samog Boga. U Časnom Kur'anu piše:„Danas sam Ja za vas usavršio vašu vjeru i upotpunio Svoju blagodat premavama, i izabrao Sam za vas islam kao vjeru.“ (Časni Kur'an 5:4).

Nema druge religije koja tvrdi da joj je ime dao Bog. Navedeni ajeti nam govore da je islam savršena religija.„Islam“ je arapska riječ koja znači „mir“. Također znači predanost, tj. potpunu predanost Božijoj volji. Tako su mir s Bogom, mir sa bližnjima i predanost Bogu sržiislama.

Oni koji prihvate islam kao svoju vjeru su muslimani, što znači miroljubivi i predaniljudi. Muslimani, predajući se Božijoj volji, moraju posvetiti svoj život uspostavljanju mira na Zemlji.

Muslimani vjeruju u: Jednog Boga,Meleke,Božije knjige,Božije poslanike,život nakon smrti. Vjerovanje ili vjera se naziva „iman“. Onaj koji vjeruje je mumin (vjernik).

Riječi„musliman“ i „mumin“ imaju isto značenje.Islam je velika nagrada od Boga. To je milost, ne samo na muslimane nego i za cijelo čovječanstvo. Čuva ljude od svih društvenih zala. Droga, alkohol i svi ostali poroci potpuno su zabranjeni u islamu. Kockanje nije dozvoljeno. Konzumiranje svinjskih proizvoda nije dozvoljena. Sve ovo je štetno za nas i cijelo čovječanstvo. Posudba novca na kamate je zabranjena, kao i taloženje bogatstva u ograničenom krugu i na druge načine, štetno po svojim učincima.

Islamsko učenje ima pet aspekata, koji su poznati kao pet stubova islama. Oni susljedeći:

1. Kalima (šehadet) – svjedočenje da je Jedan Bog i da je Muhammed Njegovposlanik.

2. Salat – obavljati pet dnevnih namaza u određeno vrijeme.

3. Saum – postiti mjesec ramazan.

4. Zekjat – odvajati određeni procenat imetka za milostinju i druge plemenitesvrhe, spomenute u Časnom Kur'anu.

5. Hadž – obaviti hodočašće u Meku najmanje jedanput u životu, ako je tofinansijski i fizički moguće, tokom perioda hadža.

Pitanja:

1. Koje je ime religije propovijedane od strane poslanika Muhammeda s.a.v.s.?

2. Ko je dao ime ovoj religiji?3. Šta znači riječ „musliman“?

4. Nabroj pet stupova islama i objasni svaki od njih!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp