U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Kaba,islam,poruka,mir

Prvi ogranak

Među ovim ograncima, jedan takav je pisanje i objavljivanje knjiga koji je bio dodijeljen ovom poniznom slugi. Za ostvarivanje ovog zadatka ja sam bio nadaren duhom znanja sa dubokoumnom pronicljivošću u prirodu stvari i njihove tančine, što je izvan ljudskog dohvata, nego može jedino biti postignuto Allahovom moći. Sa učenjem Ruhul Kudusa sve ove teškoće su bile riješene.

Drugi ogranak

Drugi ogranak ovog pokreta je objavljivanje proglasa, što je pod Božijom naredbom bilo poduzeto da izmirimo svoju dužnost i sve ljude obavijestimo o islamu. Do sada je bilo objavljeno više od dvadeset hiljada lifleta radi ustanovljenja istinâ islamskog vjerovanja nad drugim vjerama. Ovaj proces će se nastaviti u budućnosti, prema potrebama vremena.

Treći ogranak

Treći ogranak ovog pokreta se odnosi na posjetioce, ’tragače za istinom’ i one koji putuju u ime istine, i one koji imaju motive da, nakon što čuju vijesti o ovom Nebeskom pokretu, dođu prema svom nijetu u posjetu. Ovaj ogranak je, također, i dalje u punom zamahu.
Nekim danima, priliv posjetilaca možda bude usporen, ali drugim danima on dostigne žustar korak. Tako je, tokom proteklih sedam godina, došlo više od šezdeset hiljada gostiju. Do koje mjere sam ja bio uspješan u tome da im pružim duhovnu dobrobit kroz govore, rješavanjem njihovih teškoća i da uklonim njihove slabosti, najbolje Bog zna. Ali nema sumnje da su ova predavanja, održana u odgovoru na pitanja posjetilaca kao i drugi govori održani u skladu sa nekom posebnom situacijom i vremenom, na neki način korisnija i djelotvornija nego pisanje knjiga.
Ovakvi kontakti su se dokazali najubjedljivijim i izgleda najbrže djeluju na srce.

Obično je način svih poslanika bio da su oni držali govor kao iskusni predavači, u razno doba i    razna vremena i na raznim skupovima prema potrebi vremena i prema stanju ljudi, ali uz pomoć duha. Oni nisu govorili kao govornici danas, čiji je jedini cilj da preko svoga govora pokažu svoje znanje ili, s razlogom, da daju neke lažne dokaze ili da preko sumnjivih dokazivanja obične ljude dovedu u svoj krug i tako oni, još više od njih, postanu zaslužni Džehennema.

Suprotno ovome, poslanici su govorili jednostavnim jezikom i šta god je izlazilo iz njihovih srca, oni su prelijevali u srca drugih. Njihove čiste riječi su bile usaglašene prema zahtjevima situacije. Oni nikada nisu govorili u ime zabave u stilu pripovjedanja priče.
Zapravo, nakon što bi vidjeli bolesti ljudi, ili kad bi ih vidjeli u dubokim problemima, oni su ih savjetovali. Ili su neoborivim dokazima rastjerivali njihove sumnje. Njihov govor je bio sa malo riječi, ali dubokim značenjem. Zato se ovaj ponizni sluga drži ovog pravila. Prema sposobnosti, potrebama i bolestima posjetilaca, vrata za razgovor su uvijek otvorena za njih.

Gledajući na zlo kao na metu, potrebno je da se to zlo ustrijeli važnim savjetima. Treba da shvatite da se ovo ponašanje, koje je potpuno iskvareno, smatra kao jedan dio tijela koji je izmješten sa svog mjesta i vraćanje na njegovo stvarno mjesto je kao liječenje bolesnika koje zahtijeva da bolesnik bude prisutan pred doktorom. Nema mogućnosti za ovo liječenje na neki drugi način. Ovo je razlog zašto je Bog poslao hiljade poslanika i Vjero- vjesnika i odredio da ljudi budu kod njih da ih upoznaju; i oni uvijek vide ove pobožne primjere.

Bog je želio da se ljudi svih generacija osvjedoče u ove pobožne primjere vlastitim očima. Da, nakon što budu svjedoci utjelovljenja Božije objave u njihovim ličnostima, oni onda nastoje da ih slijede. Da ovo nije bilo neophodno za vjeru  da ljudi budu u društvu pobožnih ljudi – Bog bi Svoju poruku poslao na neki drugi način, bez poslanika i vjerovjesnika. Ili je On na početku mogao ograničiti poslanstvo, Vjerovjesništvo i Objavu jedino na raniji pe- riod i onda zauvijek prekinuti ovu instituciju.

Ali Božija duboka mudrost i pronicljivost nisu dopu- stili da se ovo dogodi. U vrijeme potrebe kad god je ljubav i obožavanje Boga, ispravnost (bogobojaznost), čistoća i drugi neophodni elementi vjere bili smanjeni, na ovom svijetu su se pojavljivali pobožni ljudi, ojačani Božijom objavom. Obje stvari su neophodno povezane jedna s drugom.
Ako je Bog imao namjeru da reformiše ljudska bića, vrlo je važna stvar da uvijek treba da dolaze takvi ljudi koji od Boga dobivaju poseban vid i koji svoje stope stavljaju prema Božijoj volji. Bez sumnje je sigurna stvar da ovaj veliki pokret za reformu ljudskog roda ne može biti proveden samo riječima. Na ovom putu treba da stavite svoje stope putem kojim idu uzvišeni Božiji poslanici.

Na samom početku islam se čvrsto držao ovog djelotvornog načina reforme koji nema ravnog ni u kojoj drugoj religiji. Ko može pokazati sličan primjer od preko deset hiljada odanih drugova Časnog Poslanika s.a.v.s., koji su dan i noć ostali na njegovom pragu da traže uputu prema potpunoj istini i pravom putu? Nema sumnje, poslaniku Musau a.s. je bila data zajednica (Džema’at), ali kakva neposlušna i ohola zajednica! Kako udaljena i otkinuta od duhovnog društva i ustrajnosti. Čitaoci Biblije i učenjaci jevrejske historije su dobro upoznati s ovim činjenicama.

Za razliku, zajednica Časnog Poslanika s.a.v.s. je razvila takvo jedinstvo i duhovno pobratimstvo u slučaju našeg Poslanika da su u istinskom duhu islamskog bratstva oni postali, kao da su bili, samo jedno tijelo. Njihovo svakodnevno ponašanje i život, sve što je bilo ispoljeno vani i što je bilo unutra, kod njih je bilo svjetlost poslanstva. Oni su svi bili kao slike Muhammeda s.a.v.s. Ovo je veliko čudo kako su se oni promijenili unutra: od obožavanja kipova oni su stigli do savršenog obožavanja Boga; oni koji su bili potpuno potonuli za ovaj svijet, pokazali su takav odnos iskrenosti sa stvarnim Gospoda- rom da su na Njegovom putu prolijevali svoju krv kao vodu. Ovo veliko čudo unutarnje promjene koje je pre- obrazilo njegove sljedbenike, doista je bilo rezultat toga što su oni cijeli svoj život proveli u društvu Istinskog i savršenog Poslanika, koračajući njegovim stopama.

Iz ovog je razloga ovaj ponizni sluga poslan, da osnuje ovu zajednicu, i ja želim da se krug ljudi koji žive u mom društvu stalno povećava i da u mom društvu dan i noć budu ljudi koji imaju želju da povećaju vjerovanje, ljubav i čvrstinu vjere. I da se na njima pojavi Božija svjetlost kao što se pojavila ovom poniznom slugi i da im

bude podaren ovaj ukus koji je bio podaren ovom poniznom slugi. Neka svjetlost islama bude proširena u čitavom svijetu i neka znak neprijateljstva i sramote bude sapran sa čela muslimana. Sa istim radosnim vijestima sam ja bio poslan od Boga. On se meni obratio govoreći:

Objava

“Ustani! Jer tvoj najljepši sat je blizu i vrlo ubrzo će sljedbenici Muhammeda s.a.v.s. se uspeti na visoki minaret gdje će njihove stope biti čvrsto usađene.”

Četvrti ogranak

Četvrti ogranak ovog pokreta su odgovori na pisma poslana i od ’tragača za istinom’ ili od protivnika. Do sada je u ovom periodu primljeno preko devedeset hiljada pisama na koje je poslan odgovor, osim nekih pisama koja su smatrana bezvrijednim ili nevažnim. Ovaj lanac se dalje nastavlja. Tokom svakog mjeseca stigne oko tri stotine do sedam stotina pisama, a u nekim mjesecima ovaj broj dostigne hiljadu.

Peti ogranak

Peti ogranak ovog pokreta koji je Bog stvorio sa Svojom posebnom objavom i nadahnućem je lanac sljedbenika i onih koji daju zakletvu pristupa (Bai’ata) na mojoj ruci. U vrijeme osnivanja ovog pokreta, Bog se meni obratio govoreći:

’U svijetu je oluja zabluda. Ti na ovu oluju spremaj ovu lađu. Ona osoba koja uđe u ovu lađu bit će spašena od potapanja. A smrt je za onog ko ostane da odbija.’

I On je rekao:

’Svatko ko stavi svoju ruku na tvoju ruku u zakletvi odanosti, nije stavio ruku na tvoju ruku nego zapravo na Božiju ruku.’

Svemogući Bog mi je dao radosne vijesti govoreći:

’Ja ću te usmrtiti i uzdići te Sebi. A tvoji iskreni sljedbenici i zaljubljenici će ostati do sudnjeg Dana iznad onih koji su te odbili.’

Ovo je pet ogranaka ovog pokreta osnovanog od Boga, Njegovom vlastitom rukom. Osoba sa površnim zapažanjem može smatrati da je pisanje i štampanje knjiga njegov jedini važan aspekt, da druge ogranke smatra nevažnim. No, u Božijim očima, svi ovi ogranci su važni. Velika reforma koju Bog želi provesti ne može se ostvariti bez korištenja ovih pet ogranaka.

Inače, svi ovi poslovi su ostavljeni na posebnu pomoć i blagodat Allaha. Do konačnog cilja On je jedini dovoljan. Njegova radosna obećanja su dovoljna. Ali je isto tako po Njegovoj odredbi i poticajima skrenuta pažnja muslimana na materijalnu pomoć. Ovaj apel je u skladu sa praksom svih ranijih Božijih poslanika koji su pozivali na ovakvu pomoć od svojih sljedbenika u doba teškoće. Ja vam govorim da skrenem vašu pažnju, da vas podsjetim o ovoj svrhi.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp