U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Maulvi Muhammed Ismail: Kad ja pregledam doslovni  tekst  ovih objava ja nikad nisam uvjeren da one mogu biti objave (od Boga).

Moj  odgovor:  Ne vjeruju oni ljudi o kojima je Bog rekao:

Stara navika

“I oni su potpuno odbili Naše znakove.” (Sure Al-Naba (sure 78: ajet 29)

Faraon nikada nije vjerovao. Jevrejski vjerski učenjaci nisu vjerovali. Ebu Džehel i Ebu Leheb nikada nisu vjerovali. Ali oni koji su ponizni u srcu i čisti u vjeri, jesu vjerovali!

Perzjiska pojezija

“Ovakva sreća nikada se ne postiže samo čovjekovom moći. Ne, dok Bog Sam nekome ne dadne ovo blago- slovljenje.”

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp