U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Evo eseja koji sam vam obećao:

O vi, tragači istine, i vi koji ste stvarni zaljubljenici islama! Jasno vam je da je doba u kojem živimo vrlo mračno vrijeme. Što se tiče vjerovanja i djela, u svim stvarima je veliki nered; iz svih pravaca dolazi oluja zabludâ i krivovjerja. Ono što je nazvano ’vjera’ zamije- njeno je za nekoliko riječi očitovanja izgovorenog jezikom; a ono što se zove ’ispravna djela’ shvaćeno je kao nekoliko novotarija, rasipnih običaja i u svrhu poka- zivanja. Što se tiče iskrenog dobročinstva, oni su potpuno nesvjesni toga. Filozof, kao i  prirodnjak ovog  doba žestoko stoje protiv duhovne moći. Njihovi osjećaji vrše vrlo loš uticaj na one koji ih znaju i vuku prema mraku. Oni pokreću širenje otrovnog gnoja i bude uspavanog šejtana.

Oni koji posjeduju ovakvu vrstu znanja, gube poštovanje prema vjeri u tolikoj mjeri da počinju s prezirom i porugom gledati na propisane temeljne Božije naredbe, kao što su način posta i obavljanje molitvi. Njihova srca su bez poštovanja prema postojanju i veličini Boga. Većina od njih su odgajani u ateizmu i agnosticizmu. Uprkos što su rođeni od roditelja muslimana, oni su nepri- jatelji vjere. Oni koji studiraju na fakultetima, često prije nego što se oslobode studija budu oslobođeni svoje vjere i simpatije za vjeru; i prepuste se tome.

Ovdje sam spomenuo samo jednu granu koja je u ovo doba opterećena plodovima zabluda. Pored  ove, postoje stotine drugih grana koje nisu ništa manje od ove. Svakodnevno vidimo da su povjerenje i iskrenost potpuno nestali sa zemlje. U postizanju ovosvjetskih ciljeva, varanje i lukavština su prešli sve granice. Oni koji prave najviše nereda smatraju se najsposobnijim. Mnoge vrste laži, neiskrenosti, prepuštanje haramu, prevare, spletke pune pohlepe i podlosti nastavljaju da se šire daleko i široko. U porastu su svađe satkane od ljubomore i zlobe.

Bjesni žestoka oluja izazivanja životinjskih strasti i nasilja. Koliko su ljudi istaknutiji u popularnim poljima znanja i moder- nom sistemu zakonodavstva, postaju manje obzirni u pog- ledu svojih odgovornosti u polju poštenog ponašanja, kreposti, odlika dobrog karaktera, skromnosti, straha od Boga, stida i poticanja poštenih postupaka i tako vrline koje su prirodno date bivaju smanjene.

Kršćansko učenje želi na svaki način da uništi ovu istinu i iskrenost. Kršćani se koriste svim sredstvima da lažima i spletkama unište islam. Služe se lažima, preva- rama i lukavstvima da zavedu ljude. Vrijeđaju i kleveću tog savršenog čovjeka, koji je bio ponos svih svetih ljudi; kruna svetaca i poglavica svih Poslanika. U filmskim i pozorišnim predstavama oni se ne ustežu da islam prikažu na šejtanski način i na svaki ga način omalovaže i okrnje njegov ugled, i ugled njegovog Časnog Osnivača.

Zato, o muslimani, slušajte! i slušajte pažljivo! Kršćanske nacije koriste vrlo komplikovane puteve laži da zaustave pobožan dojam koji islam ostavlja na ljude. Oni lukavo koriste ove načine, trudeći se da ih što više šire trošeći svoje bogatstvo nemilice. Bit će bolje da ovaj esej sačuvamo od spominjanja ovih sramnih zavjera izdanih u provođenju ovog plana. Tako je čarobno spletkarenje kršćanskih nacija i sljedbenika trojstva da Bog nije pokazao Svoju ruku, koja ima moć za čuda i sa ovim čudom, i da On nije u komade razbio mrežu njihove čarolije, bilo bi nezamislivo spasiti nevine, lakovjerne ljude od njihovih lukavih planova.

Zato, u cilju da poništi ove čarolije, Bog je podario čudo iskrenim muslimanima ovog doba, šaljući ovog poniznog slugu. On je mene uzdigao Svojom objavom, Svojom riječju i Svojim posebnim blagoslovima.

On je meni u potpunosti podario znanje Svojih puteva da stanem protiv protivnika islama. On je mene obilato opskrbio brojnim nebeskim darovima, uzvišenim znakovima i duhovnom pronicljivošću prema njihovim vjerskim nastojanjima i sklonosti, tako da ovaj voštani idol zapadnog spletkarenja bude razbijen ovim nebeskim kamenom.

Zato, o muslimani! Pojava ovog poniznog sluge je doista Božije čudo da ukloni mračne čarolije bačene magijom ovog zapadnog čarobnjaštva. Zar nije bilo nužno da svijetu bude podareno Božije čudo da se suprotstavi ovom čarobnjaštvu? Zar u vašim očima zvuči čudno i nevjerovatno da Bog manifestuje ovakvo divno svjetlo koje će imati čudesan efekat, da se suprot- stavi i porazi ove strašne spletke, koje imaju magičan utjecaj?

O, mudri ljudi! Nemojte se čuditi što je Bog u ovo doba potrebe poslao jedno nebesko svjetlo u danima gustog mraka; i što je poslao jednog posebnog slugu da savjetuje ljude, da uzdigne vjeru islam, za širenje svjetla Časnog Poslanika s.a.v.s. i kao potporu muslimanima. Doista, On je njega poslao ovom svijetu s ciljem da pročisti unutarnje stanje muslimana. Bilo bi čudno da se taj Gospodar, koji je Pomagač vjere islama, koji je obećao da će On uvijek biti zaštitnik učenja Kur’ana, nije javio u ovom kritičnom trenutku. On ne bi ostao da šuteći gleda ovaj mrak i ove fesade (nerede) unutar i izvan islama, i da ne održi Svoje obećanje koje je čvrsto dao u Časnom Kur’anu. Ja opet ponavljam: jedino bi bilo čudno da je ostalo neispunjeno predskazanje Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s., u kojem se kaže da će Bog svakih sto godina poslati jednog čovjeka koji će obnoviti vjeru.

Zato ovo nije prilika za čuđenje; ovo je vrijeme da iskažemo hiljade i hiljade hvalâ Bogu, i ovo je vrijeme za ojačavanje i potvrdu vjere. Doista, Bog je ispunio Svoje obećanje i nije dopustio nijednog jedinog trenutka razliku u ispunjavanju predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s.. Ne samo da je On ispunio ovo predskazanje, On je čak otvorio vrata za ispunjenje hiljada čuda i predskazanja za budućnost. Ako ste istinski vjernici treba da budete zahvalni i da padnete na sedžde zahvalnosti. Vaši preci su umrli dok su čekali ovo blagoslovljeno doba. Nebrojene duše su prošle čekajući da vide ovo doba; a VI ste našli ovo doba. Sad je na vama da vrednujete ili ne ovo vrijeme, da se od ovog okoristite ili ne.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp