U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Maulvi Muhammed Ismail: Ja nemam mnogo  vjere  u  susret s njim. Po mom mišljenju, svaka osoba koja ima čvrstu vjeru u Božije Jedinstvo neće ostati njegov predani sljedbenik poslije susreta s njim. On svoje namaze obavlja na granici isteka vremena za namaz i nije marljiv u obavljanju namaza u džematu.

Moj odgovor: Mene nije briga za nepoštovanje Maulvi Sahiba ali je za mene čudna njegova laž i tako loše mišljenje. O, Bože, imaj milosti prema ovom Ummetu Časnog Poslanika s.a.v.s., čije se hodže i poglavari smatraju učenjacima ovakve vrste.

Čitaoci! Sada da razmislimo o prigovorima podignutim od Maulvi Sahiba, koji su zapravo proizašli zbog ljubomore i krajnje zlobe. Naravno, ja sam ostao nekoliko dana u Aligarhu kao putnik. Islamski zakon (šerijat) je dao određene olakšice putnicima i stalno napuštanje ovakvih povlastica je jedna vrsta neposlušnosti. Za mene je važna stvar bila da se držim svih ovih stvari. Zato sam radio ono što je trebalo da radim.

Za ovih par dana boravka ja sam ponekad, postupajući po praksi Časnog Poslanika s.a.v.s., spojio obavljanje dva namaza. Nekad na granici vremena zuhr namaza ja sam skupa klanjao zuhr (podne) sa Asr(Ikindija) namazom. Vi ćete znati da su određeni vjerski učenjaci ponekad klanjali skupa namaze čak u svojim kućama iako nisu bili ni na putu niti je razlog bio kiša. Ne mogu poreći ovu činjenicu da ja u toku mog kratkog boravka nisam napravio obavezujućim da redovno idem u džamije radi namaza u džematu. Pa ipak, uprkos mog slabog zdravlja i mog stanja kao putnika, ja nisam potpuno napustio ovu obavezu. Maulvi Sahib će se sjetiti da se dogodilo da sam jedanput iza njega obavljao svoj namaz u petak, u čiju valjanost ja sada počinjem sumnjati. Istina je, potpuno je istina da u toku mojih putovanja ne volim da idem u džamije.

Ali ovaj stav, Bože sačuvaj, nije ni zbog kakve ljenosti s moje strane ili omalovažavanja Božijih naredbi. Stvarni razlog je da je u našoj zemlji, u toku ovog vremena, stanje u našim džamijama je postalo bijedno i jadno. Ako u ovim džamijama čovjek poželi da predvodi vjernike u namazu, onda oni koji nose titulu imama postaju jako ljuti. Ako neko obavlja namaz iza njih, onda ja sumnjam u obavljanje ovakvog namaza.

Javnosti je poznato da su oni ovo uzeli kao profesiju. Oni ne idu u džamije pet puta na dan radi obavljanja namaza, nego idu u džamije kao da idu da otvore radnju i članovi porodice kroz to zarađuju svoja sredstva za život. Inače, kad neko bude uklonjen sa te dužnosti, neko drugi bude određen za ovu službu, oštećene strane se tuže po sudovima, te s ciljem da dobiju rješenje u svoju korist da vode namaze, maulvisi (hodže) podnose jednu tužbu za drugom.

Zato, ovo nije imamat (vodstvo namaza) nego je to pohlepa i jedan mekruh način. Zar vi niste obuhvaćeni sličnim sebičnim teškim iskušenjem? Zašto, onda, neko treba svjesno izgubiti svoju vjeru?

Predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s. koja se odnose na kasnije doba govore o popunjavanju džamija licemjerima. Ova predskazanja se odnose na takve mulase (hodže) koji stoje u mihrabima u džamijama i kazuju ajete Časnog Kur’ana dok njihova srca nastavljaju da broje zaradu. Ja ne znam od kada je zabranjeno da se zuhr i asr namazi, ili magrib i išaa namazi klanjaju zajedno, u vrijeme putovanja, niti ko je izdao proglas zabrane obavljanja namaza do kraja vremena za taj namaz .

♦Čudna je stvar da je po vama dozvoljeno da ’jedete meso mrtvog brata’ ♦♦ a da je posve haram da se tokom putovanja zuhr i asr namazi klanjaju skupa.

Upozorenje

“Bojte se Boga, vi koji tvrdite da ste obožavaoci Jednog Boga. Jer vrijeme smrti je blizu i Bog posve dobro zna o onom što vi skrivate.”


♦ Svaki namaz ima propisano vrijeme od kad do kad  se može  klanjati  i  on  se  može  obaviti  u  bilo  koje  vrijeme  u  tim   granicama.
♦♦ U  Kur’anu  je  rečeno da  je  izražavanje lošeg mišljenja i  govor o  nekome ko  je odsutan “kao da jedete meso mrtvog    brata”.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp