U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

O, moji drugovi! Moji dragi! Zelene grane drveta moga bića! Vi koji ste bili blagoslovljeni od Boga i koji ste u krugu moje Zajednice i nastavljate da žrtvujete  svoj život, svoju udobnost i svoj imetak na ovom putu! Premda sam ja u potpunosti svjestan da ćete vi, šta god ja kažem, prihvatiti i smatrati to kao svoju dobru sreću i nikada nećete zanemariti da činite koliko god možete, ali za ovo služenje ja neću od sebe odrediti sumu kao obavezu za vas, tako da vaša služenja ne budu radi moje naredbe, nego treba da budu vaše zadovoljstvo.

Ko je moj drug? Ko je meni drag? Onaj ko mene prepozna. Ko mene prepoznaje? Samo onaj ko je čvrsto ubijeđen da sam ja bio poslan od Boga; onaj ko mene prihvata na isti način kao što su oni poslani ranije bili prihvaćeni. Svijet mene ne može prihvatiti, jer ja ne pripadam ovom svijetu. Ali oni kojima je darovana priroda su oni koji me prihvataju i koji će me prihvatiti. Onaj ko mene odbija, odbija Njega koji me je poslao, a onaj ko je vezan sa mnom, vezan je sa Onim od Koga sam ja došao.

U mojim rukama je baklja, i onaj ko dođe blizu mene sigurno će dobiti dio ovog svjetla. No, onaj ko bude gajio nepovjerenje i sumnju, i ko bježi, bit će bačen u mrak. Ja sam sigurnosna tvrđava za ovo doba. Ko god ulazi  u moje okrilje bit će zaštićen od varalica, kradljivaca i divljih zvijeri. Ko želi da ostane dalje od mojih zidova, njega će čekati smrt iz svih pravaca! Čak njegovo mrtvo tijelo neće biti sigurno.

Ko je taj ko ulazi u moju tvrđavu? Samo onaj ko odbaci zlo i prihvati dobročinstvo. Onaj ko napusti iskrivljenost i svoju stopu stavi na istinu i oslobodi se vlasti šejtana i postane poslušan Božiji sluga. Svaki ko čini tako, od mene je i ja sam njegov. Ali samo onaj uspijeva u ostvarivanju ovog junaštva ko je od Svemogućeg Boga stavljen pod sjenu Muzzaki (Pročistivača). Bog onda satre pod Svojom stopom pakao njegovog ’ja’. Vatra u njemu bude ugašena i ohlađena kao da tamo nikada nije ni bilo nikakve vatre.

Onda on počinje da ostvaruje žustar napredak jedan za drugim, dok ga prekriva Duh Svemo- gućeg Boga. I kao rezultat posebnog fenomena, Bog, Gospodar svjetova, čvrsto utemeljuje Svoj sjaj u njegovo srce. Tako njegova stara osoba bude spaljena i njemu bude podareno novo i čisto duhovno tijelo. Za njega Svemogući Bog postaje novi Bog, zasnivajući svjež i jedinstven odnos sa njim. Njemu na ovom svijetu budu data sredstva za džennetski život.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp