U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Maulvi Muhammed Ismail: Sejid Ahmad, Arap, kojeg ja smatram visoko pouzdanim, pričao mi je da je boravio kod Mirze Ghulam Ahmada dva mjeseca, uživajući privilegiju najbližeg kruga poštovalaca. Povremeno, iz radoznalosti i radi istrage, boravio je vrlo blizu njega u svim važnim prilikama. On je opazio da je u stvarnosti Mirza Ghulam Ahmad imao neke astrološke instrumente i koristio te sprave.

Moj odgovor:

Dova za proklet

“Dođite, hajde da pozovemo naše i vaše sinove, i naše i vaše žene, i mi i vi; da se onda svesrdno molimo i prizivamo Božije prokletstvo na one koji lažu.” (Sure Al-Imran (sure 3: ajet 62)

U stvarnosti, moj odgovor na tvoju pritužbu je izražen u gornjem ajetu Časnog Kur’ana. Ja se ne mogu sjetiti ikakve osobe po imenu Sejid Ahmad koji je boravio kod mene dva mjeseca. Teret dokaza je na Maulvi Sahibu da pokaže ovog čovjeka u mom prisustvu, tako da on može biti pitan da navede koje astrološke sprave je vidio kod mene. Dok sam ja još živ, zašto se oslanjati na usluge Arapa ili ne-Arapa? Maulvi Sahib sam može boraviti kod mene dva mjeseca kao posmatrač.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp