U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

Našim  kritizerima

Mi smo odlučili da svi prigovori, kritike i sumnje podignute od ljudi različitih vjera i raznih pravaca razmišljanja – bilo da se odnose na islam, učenja Časnog Kur’ana ili na našeg Poglavicu i Zaštitnika, Časnog Poslanika s.a.v.s., ili na moje lične tvrdnje o primanju objave i o uslišavanju dovi– treba sve da bude skupljeno, uređeno, označeno brojem i štampano u formi knjige. Onda ćemo mi nastaviti da u nizu pišemo svoje odgovore na njih.
Zato, svi kojih se ovo tiče, bilo kršćani, hindusi, aryansi, jevreji, magiani, ateisti, brahmasi, naučnici, filozofi, muslimani raznih suprotstavljenih mišljenja i drugi, pozvani su da nam pošalju svoje prigovore, jasno i čitljivo napisane. Prigovori treba da budu dobro predstavljeni, sročeni da nađu istinu. Oni se mogu odnositi na islam, Časni Kur’an, ili na našeg Poglavicu i Vođu, Najboljeg Vjerovjesnika. Ili se mogu odnositi na mene, moju od Boga određenu misiju ili na moje objave. Tako ovi prigovori, sakupljeni zajedno i označeni brojevima, mogu biti štampani u formi knjige i na njih može biti odgovoreno u detalje, jedan po jedan.

Neka je mir sa svima onima koji slijede Božiju uputu.

Ponizni
Mirza Ghulam Ahmad
iz Kadiana,  oblast Gurdaspur (Pendžab)
10.Džamad-ul-Sani, 1308. godine po hidžri (A.H.)


Bilješka
Ovu knjigu su slijedile druge dvije koje sa njom čine jednu knjigu. Ova knjiga je nazvana ’Fat-he-islam’ (’Pobjeda islama’), druga knjiga je nazvana ’Tauzeeh-e- Maram’ (’Prigovori objašnjeni’), dok je trećoj dato ime ’Izala-e-Auham’ (’Uklanjanje sumnji’).
MIRZA GHULAM AHMAD IZ  KADIANA

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp