U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Da li je osnivač Ahmedija džemata izjednačio sebe sa božanstvom?

Bog, Alah

Svim ovim lažnim i potpuno neosnovanim izmišljenim tvrdnjama naš prvi i glavni odgovor je: La ana tulahi alal kazibin to jeste ”Neka Allah proklete lažljivce”.

Hazreti Mirza Mirza Ghulam Ahmad a.s. nikad i nikom nije podnijeo zahtjev za božanstvom ili božanskim vlastima. Uvijek se prestavljao najskromnim Allahovim robom.

On kaže: ”  U kratko načelo naše vjere je ‘لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ ‘  Nema drugog Boga osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik. Naše vjerovanje, koje mi imamo na ovom dunjalučkom životu i sa ovim ćemo, s Božijom pomoći preseliti na drugi svijet.”

Ustvari, on je obavio sasvim uspješan, svjetskih razmjera, rat protiv lažnog vjerovanja Kršćana o tome da je Isus Božiji sin. Ovaj rat kojeg je on započeo još uvijek energično provode Ahmadije u okviru svojih svjetskih poznatih aktivnosti protiv lažnog vjerovanja Kršćanstva. Svaki tužilac Boga sem Svemogućeg Allaha smatran je i od Hazreti Mirze Ghulam Ahmada a.s. kao proklet i nedostojan ikakvog poštivanja.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp