U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha dolaska Imama Mahdija a.s.

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog Šehadeta, Euze i sure el-Fatihe,Hz.Halifatul Masih, Mirza Masruur Ahmad(da Allah bude njegov pomagač) je rekao da je prije dva dana bio 23. mart koji je u Ahmadija zajednici poznat kao Dan Obećanog Mesije (as). Ovo je dan kad je uzeo prvi bai'at (zakletva vjernosti).

Hz. Halifatul Masih je rekao da Zajednica održava dželse (skupove) za obilježavanje ovog dana spminjajući svrhu dolaska Obećanog Mesije (as) koju je predskazao Časni Poslanik (savs) i o  mnogim znakovima njegovog dolaska.

Svrha dolaska Obećanog Mesije(as).

Hz. Halifatul Masih je rekao da misija njegovog dolaska, Obećani Mesija (as) je rekao da mu je Allah naredio da brani islam u vrijeme kad je bio napadnut sa svih strana. Zapravo, u Indiji je bilo oko 60 miliona muslimana i bilo je 60 miliona knjiga napisanih protiv vjere islama. Da Allah nije obezbijedio sredstva za njegovu zaštitu, tada bi islam bio izbrisan sa lica zemlje. Međutim, Allah nije dopustio da se to dogodi, te je prema svom obećanju uspostavio sredstva za zaštitu islama.

Hz. Halifatul Masih je rekao da će navesti iz literature Drugog halife, hazreti Mirze Baširuddin Mahmud Ahmada (ra) u vezi sa Obećanim Mesijom (as). Hz. Halifatul Masih je rekao da slušanje ovih govora može biti od koristi samo ako o njima razmišljamo i koristimo ih kao sredstvo za jačanje naše vjere.

Odgovaranje na optužbe

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jedna od optužbi koja se obično iznosi protiv poslanika da im neko drugi govori ili podučava njihovim riječima. Ova tvrdnja je također podignuta protiv Časnog Poslanika (savs), stvari koje je podučavao Časni Poslanik (savs) nisu mogle biti  riječi ni jednog drugog čovjeka. Hz. Halifatul Masih je rekao da je ista tvrdnja podignuta protiv Obećanog Mesije (as).

Hz. Halifatul Masih je rekao da je navodno Maulvi Ćaragh Ali pisao o raznim temama Obećanom Mesiji (as), i Obećani Mesija (as) ih je koristio da napiše svoju knjigu Barahin-i-Ahmadiyya. Hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad(ra) kaže da nema logike misliti da bi Maulvi Ćaragh Ali uzeo svoje najbolje pisanja i poslao ih nekom drugom da ih objavi, umjesto da ih sam objavi. Nadalje, ako bismo uporedili knjige Obećanog Mesije (as) sa knjigama Maulvija Čaragha Alija, postalo bi jasno da nema apsolutno nikakve sličnosti između njih dvojice. Maulvi Ćiragh Ali je samo prikupio biblijske reference u svojim knjigama, dok je Obećani Mesija (as) predstavio takvo znanje o islamu u svojim knjigama koje nikada nije iznijeto na vidjelo u zadnjih 1.300 godina.

Opozicija pruža pomoć 

Hz. Halifatul Masih je citirao hazreti Mirzu Baširuddin Mahmud Ahmada (ra) koji je naveo da je Obećani Mesija (as) govorio da mu je smetalo kada ga ljudi proklinju, ali mu je smetalo i ako nisu to radili, jer bez protivljenja, Zajednica ne bi napredovala. Bilo je različitih prilika u kojima se pojavila opozicija koja je izazvala nered u vrijeme Obećanog Mesije (as), i ljudi su mislili da će to biti kraj Zajednice.
Međutim, svaki put, suočena sa takvim protivljenjem, Ahmadija zajednica bi uvijek izlazila iz ovih nevolja još jača. Hz. Halifatul Masih je rekao da je tako uvijek bilo i da će tako biti i dalje. Čak i danas, protivnici i licemjeri daju sve od sebe, ali Ahmadija zajednica će istrajati i samo će jačati.

Hz. Halifatul Masih je rekao da u trenucima kada protivnici govore protiv Zajednice, ljudi žele sami da vide stvarnost i da li je istina u njihovim tvrdnjama. Jednom, za vrijeme Obećanog Mesije (as), čovjek iz Rampura je došao Obećanom Mesiji (as) rekavši da želi dati  bai’at. Obećani Mesija (as) je bio iznenađen i upitao kako je čovjek saznao za njega, jer nema mnogo članova Zajednice u Rampuru niti je Zajednica uveliko širila svoju poruku tamo.

Čovjek je rekao da je dobio knjigu od Maulvija Sanaullaha u kojoj je pisao protiv Ahmadija zajednice i sakupio razne reference u vezi Obećanog Mesije (as). Ovaj čovjek je želio provjeriti reference iz originalnog izvora, i kada je otvorio knjige Obećanog Mesije (as), bio je zapanjen načinom na koji je hvalio i iskazivao ljubav prema Časnom Poslaniku (savs) i načinom na koji je branio islam. Ovo je promijenilo njegovo srce i on je odlučio dati bai’at Obećanom Mesiji (as).

Primjer poniznosti Obećanog Mesije (as)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je još jedna tvrdnja podignuta protiv poslanika da su oni ponekad strogi. Hazreti Mirza Baširuddin Mahmud Ahmad (ra) je objasnio da poslanik nikada nije strog zbog sebe, već je to u odbrani i zaštiti svoje vjere. Inače, kad su oni u pitanju, poslanici usvajaju krajnju poniznost. Na primjer, jednom, dok je Obećani Mesija (as) šetao Lahoreom, došao je čovjek i gurnuo ga, međutim Obećani Mesija (as) nije dozvolio onima sa njim da uzvrate tom čovjeku.

Umjesto toga, Obećani Mesija (as) je rekao da je to taj čovjek učinio misleći da brani istinu, jer su učenjaci promjenili njegovo mišlje da je Obećani Mesija (as) bio lažan. Dakle, poslanici samo brane vjeru a usvajaju poniznost kada su u pitanju oni.

Hz. Halifatul Masih je rekao da Allah odlučuje koga će poštovati, a u današnje vrijeme, istinska čast se povezuje sa Obećanim Mesijom (as). Rekao je da su učenjaci kao što je Maulvi Sanaullah bili poznati samo zbog njihovog protivljenja Obećanom Mesiji (as). Hz. Halifatul Masih je rekao da i na današnjici, ovakvi učenjaci postaju istaknuti i poznati samo kad dignu glas protiv Ahmadijata.

Pokušaji omaložavanja Obećanog Mesije(as) imaju povratnu vatru

Hz. Haliatul Masih je rekao da je jednom Maulvi Muhammad Husain Batalvi iznio lažne optužbe protiv Obećanog Mesije (as) zbog čega je zakazano suđenje. Kada je Obećani Mesija (as) stigao, kapetan Douglas, zamjenik komesara, ponudio je Obećanom Mesiji (as) stolicu da sjedne. Maulvi Muhammad Husain Batalvi je sve ovo isplanirao kako bi  ponizio Obećanog Mesiju (as), pa ga je razljutilo kada je vidio da se Obećani Mesija (as) poštuje i da je dobio stolicu.
Tako je i Batalvi tražio da mu se da stolica. Nakon toga, kapetan Douglas mu je strogo rekao da mu neće dati stolicu. Dakle, iako je Batalvi želio poniziti Obećanog Mesiju (as), Allah je u stvari njega ponizio.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom Obećani Mesija (as) imao debatu sa nekim kršćanima. Kada su kršćani shvatili da nijedan od njihovih argumenata nije uspio, smislili su spletku u koju su doveli neke slijepe, gluhe i onesposobljene ljude i kada je došao Obećani Mesija (as), zahtijevali su da, ako tvrdi da je drugi Isaov dolazak, onda bi trebao izliječiti ovaj narod, baš kao što je i Isa liječio. Prisutni muslimani su postali zabrinuti, međutim Obećani Mesija (as) je odgovorio da prema islamu, Isa (as) nije fizički izliječio takve ljude. Rekao je da može pokazati čuda slična onima koje je pokazao Časni Poslanik (savs).

Ako kršćani vjeruju da je Isus(kao) fizički izliječio ljude, onda Biblija također kaže da ako neko posjeduje vjeru čak i kao zrno vjere, onda i oni mogu izliječiti takve ljude. Obećani Mesija (as) je rekao da su mu kršćani mnogo olakšali stvari, i rekao je da, prema njihovom vlastitom vjerovanju, ako su imali vjeru čak i kao zrno, onda bi to trebali dokazati tako što će izliječiti ove ljude koje su njemu doveli. Ovaj odgovor Obećanog Mesije (as) je zanijemio kršćane.

Podrška Allaha dž.š prema Obećanom Mesiji(as)

Hz. Halifatul Masih je rekao da je jednom jedna osoba rekla Obećanom Mesiji (as) da muslimani slušaju samo svoje učenjake, i ako je želio da propagira njegovu poruku, onda je trebao pozvati ove učenjake i objasniti im da Isa (as) je mrtav, i zatim je trebao dati razne dokaze njima u vezi značenja drugog dolazak Isa (as) i dolazak Obećanog Mesije (as). Obećani Mesija (as) je rekao da njegova misija nije misija koju je napravio čovjek, i da će se sam Allah pobrinuti za njeno širenje i uspjeh.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je postojao i znak pomračenja Sunca i Mjeseca koji su se ispunili kao znakovi istinitosti Obećanog Mesije (as). Bilo je mnogo znakova koji su se ispunili, međutim muslimani bi rekli da, iako su se ispunili svi znaci koji su predskazani da prate dolazak Mesije, jednostavno je bila slučajnost da osoba koja tvrdi da je Mesija je to ta osoba.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je  Allah uvjek podržavao Obećanog Mesiju (as). Postojale su brojne zavjere protiv Obećanog Mesije (as) i razne lažne optužbe podignute protiv njega. Međutim, Allah je uvjek otkrio laži uvezi ovih tvrdnji. Jednom, dok su ljudi planirali kako da poraze Obećanog Mesiju (as), i smišljali su razne spletke. Jedna osoba, Maulvi Umaruddin, sugerirao je da nema razloga da se smišljaju tako zamršene zavjere, on će jednostavno otići i ubiti Obećanog Mesiju (as).

Rečeno mu je da je to već pokušano, ali bezuspješno. Maulvi Umaruddin je mislio da ako je učinjeno toliko pokušaja, i Obećani Mesija (as) je još uvijek bio živ, onda mora biti iskren. Otišao je u Kadian i dao bai’at Obećanom Mesiji (as). Bilo je mnogo protivnika koji su željeli eliminisati Obećanog Mesiju (as), ali prema svom obećanju, Allah je osigurao da Obećani Mesija as uvijek bude zaštićen.

Hz. Halifatul Masih je citirao Obećanog Mesiju (as) i rekao je da je sjeme koje je posadio Allah zaštićeno od strane njegovih meleka. Da je ovaj pokret pokrenuo čovjek, onda bi bio izbrisan, ali ako ga je Allah uspostavio, onda će ostati jak i napredovati.

Hz. Halifatul Masih se molio da nam Allah omogući da ispunimo naš bai’at i primimo Allahove blagoslove širenjem poruke Obećanog Mesije (as). Da nikada ne budemo među onima koji su nelojalni.

Pokretanje kurdske web stranice

Hz. Halifatul Masih je najavio pokretanje web stranice Ahmadija zajednice na kurdskom jeziku, što je još jedno sredstvo za širenje poruke Obećanog Mesije (as). Web stranica sadrži razne članke, komentare, video zapise itd. Također sadrži literaturu Zajednice, uključujući literaturu Obećanog Mesije (as) i halifa. Hz. Halifatul Masih je rekao da će web stranicu pokrenuti poslije džume i molio se da ova web stranica bude izvor blagoslova.

Apel za molitve

Hz. Halifatul Masih je još jednom uputio apel za dove uvezi trenutne siktuacije u svjetlu. Da Allah spasi svijet od uništenja, omogući ljudima da imaju čist razum i prepoznaju svog Stvoritelja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp