U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Pobjeda Islama

U svako doba su, poslije širenja tame, svijetu dolazili poslanici, Vjerovjesnici i reformatori. Zar već nisu posto- jale prethodne knjige u vrijeme njihovog pojavljivanja? Braćo! Zato je neophodno da se u vrijeme širenja mraka, nebesko svjetlo spusti sa nebesa.

Kao što je ranije spomenuto u ovoj knjizi, Bog daje radosne vijesti vjernicima u suretu Al-Kadr da se Njegov Poslanik i Njegova riječ spuštaju s neba u noći Kadr (’Laila-tul-Qadr’- noći Odredbe). Svaki vodič i reformator određen od Boga uvijek se pojavljuje u noći Kadr. Da li vi shvatate šta znači ’noć Kadr’ ili ’noć Odredbe?’ Noć Odredbe ili ’Laila-tul-Qadr’ je doba gustog mraka čija tama dostigne svoj vrhunac. Zato to doba zahtijeva svjetlo sa neba da je rastjera. Ovo doba je simbolično nazvano noć Kadr ili noć Odredbe. Inače, ovo nije noć nego doba koje se zove ’noć’, zbog njegove strašne pomrčine.

Poslije smrti Poslanika ili njegovog duhovnog zamjenika, kada prođe hiljadu mjeseci – što dovodi do kraja period jednog ljudskog života i daje vijest da čula čovjeka prestaju funkcionisati – ova noć počinje da se pojavljuje. Iz neba bude tajno posijano sjeme jednog ili više reformatora. Ovakav reformator ili reformatori se pripremaju da se pojave na početku novog stoljeća. Slijedeći ajet je isto tako isticanje ovog fenomena od Boga:

Lejletul Kadr

“Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.” (Sure Al-Kadr (sure 97: ajet 4)

To znači da je ona osoba koja nađe ovu svjetlost od Lejletul Kadr ili ima čast da bude u društvu reformatora svog doba, bolja od starca koji ima osamdeset godina koji nije našao svjetlost svog doba. Čak ako je našao jedan trenutak ovog doba, taj trenutak je bolji od njegovih prošlih hiljadu mjeseci. Zašto je taj trenutak bolji? Zato što se u Lejletul Kadr Božiji meleci i ’Ruh-ul-Quddus’ spuštaju s nebesa s Božijom odredbom sa ovim reformatorom. Oni se spuštaju na spremna srca i da otvore puteve mira. Zato oni uvijek budu zauzeti dok se ne otvore svi putevi za uklanjanje svih zavjesa i dok mrak nemara ne bude uklonjen i ne pojavi se zora upute.

Sada o, muslimani! Čitajte ovaj ajet s pažnjom i vidite kako Bog hvali to blagoslovljeno doba kada, u vrijeme potrebe, On na svijet šalje Reformatora. Zar vi nećete poštovati ovo doba? Zar ćete gledati prezrenim očima na Božije odredbe?

Zato, o, moćni ljudi islama, slušajte! Ja vam prenosim poruku da vi treba da cijelim svojim srcem, pažnjom i iskrenošću pomognete ovaj reformatorski pokret započet od Boga; da s poštovanjem vidite sve ove programe i požurite da služite ovom pokretu.

Ona osoba koja može da dadne mjesečno određeni iznos prema svojoj mogućnosti, treba to da uradi kao obavezno plaćanje i kao obavezni dug; i treba da vodi brigu da redovno plaća svoj doprinos. Oni treba da postave iznos čisto u ime Boga i da nikada ne stanu, i da ovu obavezu ne uzimaju olahko.
Oni koji žele da daju uplatu odjednom, mogu to učiniti, ali treba zapamtiti da je način i sistem za glavni cilj, prema kojem ovaj pokret može ići bez prekida, da iskreni za vjeru uplaćuju mje- sečno prema svojoj mogućnosti i da sami odrede koliko mogu plaćati, osim ako ih nešto nepredviđeno zaustavi od plaćanja. Onaj kome su od Boga bila data odgovarajuća sredstva i koji bez predrasuda osjeća unutrašnju želju, može za ovu svrhu uplatiti okruglu sumu kao donaciju u dodatku svog mjesečnog doprinosa.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp