U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Medina

Život bilo kojeg učitelja niti poslanika nije tako dobro opisan kao život Poslanika islama. Brzo nakon njegove smrti njegovi sljedbenici su počeli sakupljati riječi i izjave poslanika ili o poslaniku. Detalji o njegovom životu su doneseni do nas, tako da imamo kompletnu sliku o svakom aspektu njegovog života. Tolika je ljubav i posvećenost bila da je Allahov Poslanik s.a.v.s., inspirisao misli i srca svojih sljedbenika, te su željno pratili svaki njegov pokret i djelo i posvetili veliku pažnju svakoj riječi i frazi koje je izgovorio.

Vjerski prijenos svega što je ljubljeni Poslanik s.a.v.s. rekao, i detaljni opis svega što je radio, i način na koji je to radio postali su najdragocjenija praksa, iz koje se razvila cijela nauka-hadis. Iz ove tradicije je učinjen skromni pokušaj da se oslika Poslanik, otkako se pojavio do kada je postao intimni,srdačni kompanjon, savjetnik, drug i prijatelj.

Da vidimo, ukratko, kakav je čovjek ustvari bio.Znamo kako je izgledao. Bio je čovjek srednje visine, dobro građen. Kosa mu je bilacrna, djelomično kovrdžava. Ten je bio svijetao. Imao je široko čelo, gustu bradu.Hodao je blago povijen prema naprijed.Govorio je jasno i razgovijetno, tako da su ga prisutni mogli pratiti lahko i pamtiti onošto je govorio. Običavao je ponavljati po tri puta, da bi bio siguran da je njegovo razmišljanje u potpunosti shvaćeno. Sa svima je postupao ljubazno. Dobro se slagaosa djecom. Dijelio je ljudsku radost i tugu.Bio je iskren, ljubazan i drag. Bio je jednostavan u jelu i piću.

Nikada nije pio vino, alije uživao u šolji mlijeka. Volio je jesti med sa hljebom. Obično je imao skroman obrok,sastavljen od pregršta datula.Njegova je odjeća bila jednostavna i imala je mnogo zakrpa. Prezirao je slavukraljevstva. Kada je postao vođa Medine, njegov život je bio skoro isti. Uobičavao je popravljati svoju odjeću i obuću sam. Jedini luksuz koji je sebi dozvoljavao bio je parfem koji je volio jako. Volio je čistoću i usađivao je ovu naviku u svoje sljedbenike.

Časni Poslanik islama bio je izuzetno ljubazan prema životinjama. Jednom prilikomvidio je magarca koji je žigosan na licu. On je našao razlog za ovo, i objasnio je da jeto urađeno namjerno, radi prepoznavanja životinja. Bio je nezadovoljan time izabranjivao je žigosanje životinja po licu, jer je to osjetljivi dio njihovog tijela. Rekao je da bi u budućnosti životinje trebale biti žigosane na nogama, ako je to ustvari neophodno. Drugom prilikom vidio je da je neki čovjek uhvatio mladunčad golubice.Rekao je da ih oslobodi i da ne muči majku.

Sljedeći savjet od velike važnosti koju jeČasni Poslanik s.a.v.s. poručio ljudima je da rade vlastitim rukama. Uzeo je sebe zaprimjer, pomažući supruzi u kućnim poslovima. Sam je muzao svoje koze. Nosio jekamenje kada je džamija u Medini građena. Nikakav posao nije bio ispod njegovečasti. On je gledao na ovaj svijet kao na mjesto u kojem živi kao putnik. On je rekao:„Moj primjer je kao sa putnikom koji se zaustavi u podne u hladu drveta, da se zakratko odmori, prije nego što nastavi svoje putovanje“.

Nije uživao u svjetskimbogatstvima i udobnostima.Slušao je svakoga strpljivo. Ako je neka osoba prema njemu postupala grubo, nikadanije pokušao uzvratiti. Uvijek je bio spreman oprostiti ljudima njihove greške iprijestupe. Darežljivo je postupao sa neprijateljima, što nije viđeno nigdje drugo usvijetu.

Kada su Meku zauzeli muslimani i kada je Časni Poslanik s.a.v.s. ušao ugrad, pobjedonosno, oni koji su s njim i njegovim sljedbenicima postupali najokrutnijeprimili su njegov oproštaj iako nisu to ni tražili. Trinaest godina prognanstva im jeoprošteno i zaboravljeno samo u jednom trenutku.

Svoje komšije je uvijek tretirao najljubaznije i s razumijevanjem. Uobičavao je reći daje melek Džibril stavljao poseban naglasak na razumijevanje komšija, toliko često dabi ponekad počeo razmišljati da bi možda, stoga, komšije trebale biti uključene unasljedstvo.

Najviše je vremena posvećivao moleći se Bogu. Ponekad bi toliko dugo stajao unamazu da bi mu stopala bila sva oteknuta.Prema riječima Aiše r.a., supruge Časnog Poslanika s.a.v.s., njegov karakter je bioKur'an.

Pitanja:

1. Šta se smatra hadisom?

2. Napiši kratak esej o karakteru Poslanika islama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp