U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Muhammed Božiji Poslanik

Kaba je prva kuća obožavanja, koja je sagrađena za čovječanstvo radi obožavanjaIstinskog Boga. Ne možemo reći ko ju je sagradio, ali Bog u Kur'anu kaže da ju jeponovno izgradio hazreti Ibrahim a.s. i njegov sin hazreti Ismail a.s. Kaba je bilacentar života u Meki otkako je ponovno izgrađena. Ljudi iz okoline i udaljenosti sudolazili da bi obavili hodočašće Allahovoj kući.

U vrijeme Časnog poslanikaMuhammeda s.a.v.s. sve bitne odluke o gradskim poslovima su donošene u Kabi.Kada god bi postojale neke nesuglasice, starješine različitih porodica koje su živjele uMeki, odlazili bi tamo i raspravljali o tome. Povremeno, nakon rođenja ČasnogPoslanika s.a.v.s. islama, Kaba je bila u veoma lošem stanju i ljudi su odlučilipopraviti je. Bilo je rasprava u postavljanju poznatog crnog kamena. Crni kamen jeuvijek bio poštivan, jer ga je još poslanik Ibrahim a.s. postavio u Kabu. To je kamen izsjevernoistočnih dijelova zida i oko četiri stope je iznad zemlje.Nekoliko vodećih porodica plemena Kurejšije zahtijevalo je čast postavljanja kamenana mjesto.

Neki od vođa su osjetili ozbiljnost situacije i bojali su se da bi moglo doći do nasiljaukoliko se ne uspostavi dogovor. Stoga, jedan je predložio da bi problem trebaoriješiti onaj koji prvi uđe u Kabu. Muhammed s.a.v.s. je slučajno ušao u tom momentuu Kabu, tako da je rasprava ostavljena njemu. Muhammed s.a.v.s. je saslušaoveoma smireno prigovore obje strane. Spustio je svoj mantil na zemlju i stavio crnikamen na njega. Onda je pozvao vođe svih plemena da podignu mantil i da gaodnesu do mjesta gdje je trebao biti postavljen.

Kada je kamen donesen do mjesta,on ga je podigao i stavio u zid. Ovo je zadovoljilo svakoga, kao i vođe kojima je datačast da podižu sveti kamen. Ova rasprava koja je započela krvavo riješena je namiran način, mudrošću Časnog Poslanika s.a.v.s.

Pitanja:

1. Ko je sagradio Kabu?

2. Zašto je Kaba bila centar života za Mekanlije?

3. Zašto stanovnici Meke nisu bili ti koji su odlučili o postavljanju crnog kamenana njegovo mjesto?

4. Kako je rasprava riješena?

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp