U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics
Muhammed Božiji Poslanik

Kada god bi ljudi skrenuli s pravog puta koji vodi Bogu, i okrenuli leđa Božijem vođenju, bio bi poslat poslanik od Svemogućeg Boga da ih približi Njemu ponovno. Ovako se desilo sa Časnim poslanikom Muhammedom s.a.v.s. Prije njegovog dolaska skoro svi Arapi su bili obožavaoci idola. Kaže se da je bilo tristotine i šezdeset idola samo u Kabi. Ostatak svijeta nije bio u boljem stanju.

Tadašnja vjerovanja su ušla u period propadanja i njihovi sljedbenici nisu posjedovali vrijednosti kojima su bili učeni. U Arabiji opijanje i kockanje su bili skoro praksa. Žene u arapskom društvu nisu imale nikakav položaj i prava.Zakopavanje žive ženske djece je praktikovano kod nekih porodica.

Među takvimje ljudima Časni poslanik islama rođen.Rođen je u Meki u Arabiji 570. godine ove ere. Meka je bila trgovački centar gdjesu se karavani zaustavljali na svom putu od Sirije ka Jemenu i dalekom istoku.Također je predstavljeno kao sveto mjesto radi Kabe.

Kaba, prema ČasnomKur'anu, prva je Božija kuća koja je sagrađena za čovječanstvo. Ljudi iz cijele Arabije su dolazili u Meku da bi posjetili ovu kuću. Tu je također i jedno sveto vrelo nazvano „Zemzem“, u blizini Kabe. Časni poslanik Muhammed s.a.v.s. je pripadao plemenitoj porodici Arabije po imenu Kurejšije. Ime njegovog oca bilo je Abdullah, a majčino Amina. Njegov otac je preselio nekoliko mjeseci prije njegova rođenja, a majka mu je preselila kada je imao šest godina. Brigu o njemu je preuzeo njegov djed Abdul-Mutalib. Dvije godine poslije njegov djed je također preselio. Nakon toga odgajao ga je njegova midža Abu-Talib.

Trgovina je bila glavno zanimanje ljudi Meke u ovim danima.Kada je Muhammed  s.a.v.s. odrastao, zaposlila ga je Hatidža, bogata udovica u Meki,kao svog trgovačkog zastupnika. Bila je veoma oduševljena njegovim poštenjem i ponudila mu je brak. Hatidža je tada imala 40 godina, dok je on imao samo 25.

Od svog djetinjstva Muhammed s.a.v.s. je bio zadovoljan, tih i predat razmišljanju i meditaciji. Nije sudjelovao u svađama i prepirkama, radije je pokušavo da ih okonča. Bio je pobožan, iskren i častan toliko da su mu ljudi dali naziv„Al-Sadik“ (iskreni, pošteni) i „Al-Ameen“ (povjerljivi). Kada je odrastao, posvetio se porocima i bolestima društva u kojem je živio. Volio je samoću i često se povlačio zbog razmišljanja u pećinu Hira, nekoliko milja udaljenu od Meke.

U četrdesetim je primio objavu od Boga, i tada je postao poslanik čija je dužnost bila da reformira čovječanstvo. Jednog dana dok je molio Boga u pećini, čuo je glas koji mu je naredio da uči. Bio je prestrašen. Rekao je da ne zna kako će učiti.Glas je insistirao i Muhammed s.a.v.s. onda je počeo ponavljati kako mu je bilo naređeno. Objava je bila novo iskustvo za njega. Bio je zabrinut zbog dužnosti koje mu je dao Bog. Otrčao je kući odmah i ispričao svojoj supruzi Hatidži šta se desilo.

Ona mu je rekla: „Ti si ljubazan i obazriv prema svojim srodnicima. Pomažeš siromašnim i nosiš njihov teret. Pokušao si povratiti vrline koje su nestale. Ti častiš goste i pomažeš onima koji imaju teškoće. Bog te sigurno nikada neće iznevjeriti“.

Predložila mu je da odu kod njenog rođaka Varaka bin Naufala,kršćanskog mudraca, i da traže njegov savjet.Varaka je čuo ono što mu je Muhammed s.a.v.s. rekao: „Siguran sam da je melek koji je došao Musau došao i tebi. Volio bih biti živ, da ti dam svoju podršku kada te tvoj narod istjera“.„Hoće li me istjerati?“ upitao je Poslanik s.a.v.s. iznenađeno. Kršćanski mudrac jerekao: „Nikada to što je objavljeno tebi nije objavljeno i drugima, a da se njegov narod nije okrenuo protiv njega“.

Kada je Časni Poslanik s.a.v.s. počeo sa svojom poslaničkom misijom, svi osim nekoliko njih su mu se suprotstavljali. Većina ljudi ga je odbacivala i ismijavala.Uložen je svaki napor da se zaustavi poruka islama. On i njegovi sljedbenici su bili progonjeni toliko da su morali napustiti Meku i iseliti se u grad Jesrib, oko 200milja sjeverno od Meke. Ljudi u Jesribu su prihvatili islam u ogromnom broju, tako da je to postao prvi muslimanski grad, a kasnije je nazvan Medina-tun-Nabi(Medina skraćeno), što znači grad Poslanika.

Kada su Mekanlije vidjeli da islam napreduje u Medini, pokušali su to na silu uništiti. Nekoliko puta su napali grad, ali su nekoliko puta bili poraženi. Ova neprijateljstva su trajala nekoliko godina. Na kraju su vođeni pregovori i potpisanje sporazum između muslimana i Mekanlija u mjestu zvanom Hudaibija.

Nakon dvije godine Mekanlije su prekršili sporazum. Časni Poslanik s.a.v.s. bio je primoran ući silom u Meku. Sa deset hiljada svojih sljedbenika ušao je u Meku.Bespomoćne Mekanlije su se predali i Poslanik s.a.v.s. je pobjedonosno ušao ugrad.Tokom života Časnog Poslanika, islam se proširio Arabijom. Preselio je u 63.godini u Medini, i tamo je ukopan.

Pitanja:

1. Gdje je rođen Muhammed s.a.v.s.?

2. Zašto je Meka proglašena svetim mjestom?

3. Ko je preuzeo brigu o Muhammedu s.a.v.s. kada je njegova majka preselila?

4. Čime su se uglavnom bavili Mekanlije u tom periodu?

5. Koje je ime pećine u koju se Muhammed s.a.v.s. povlačio da bi obožavao?

6. Koliko je udaljena Meka od Medine?

7. Ko je bio Waraka-bin-Naufal? Šta je on odgovorio kada mu je Muhammeds.a.v.s. ispričao o svom iskustvu?

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp