U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Ahmedija

Ispitivač: Razumio sam iz uvoda da je Ahmadija pokret nastao 1889., što je preko stotinu godina do sada. Tokom ovog perioda kada je izašla na vidjelo razlika između Ahmadija pokreta i glavnog islamskog pokreta i šta je bio uzrok različitosti?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Prije svega nema razlike između glavne islamske i Ahmadija zajednice. Pitanje je pogrešno. Ukoliko postoji bilo kakva razlika između islama i Ahmadija zajednice, ja bih ostavio Ahmadija zajednicu jer je islam religija, islam je nepormjenjiva vjera i put koji je otkriven za dobrobit cijelog čovječanstva zauvijek, to je ono kako vjerujemo mi.

Tako da je to pogrešan način da se prikažu razlike između ahmadija i ostalih. Pravo pitanje bi bilo: „Kada su razlike između razumijevanja islama od strane ahmadija i razumijevanje ostalih muslimana izašle na vidjelo?  Je li toVaše pitanje?

Ispitivač: Da.

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: U redu. Sa tim se slažem. Postoji razlika u razumijevanju islama između ahmadija i ne-ahmadija, što je izašlo na vidjelo veoma jako i moćno u određenom stadiju naše historije. Sve je počelo iznenada kada je hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadijana (časni osnivač Ahmadija zajednice) izjavio da prema objavi koju je primio od Boga, Isa a.s. nije bio sin Božiji, on je bio poslanik i prema ovoj objavi svi Božiji poslanici su preselili. Niti jedan (od ranijih poslanika) ne živi fizički danas na ovom svijetu.

Oni su obavili svoju misiju, dali su različite upute za život ali na kraju svi su oni preselili kao ljudska bića. Isa a.s. nije bio izuzetak. Izjavljujući ovo, rekao je da što se tiče predskazanja Časnog Poslanika s.a.v.s., časnog osnivača islama, on je mislio da će Isa a.s. doći ponovno u kasnijim danima. Pa ako je Isa a.s. mrtav kako se tvrdi, onda šta to znači? Ko će doći? Hoće li Isa a.s. uskrsnuti iz mrtvih?

U odgovoru na ovo pitanje on je rekao da mu je Bog također rekao da je on bio isti Isa čiji je dolazak predskazan u hadisima ČasnogPoslanika s.a.v.s. ali to je bio samo doslovno. To nije bilo predskazanje koje je značilo da će stari Isaa.s. biti oživljen svojim tijelom ili duhom u nekom ljudskom obliku kao što ljudi vjeruju da se dešava tokom reinkarnacije.

On je objasnio da je značenje toga bilo da će neko sa karakterom i stilom Isa a.s. biti rođen u islamu. Dat će mu se naziv „Isa“ da bi se naznačila njegova sličnost sa Isa a.s. On će raditi za islam ono što je Isa a.s. radio za judaizam u kontekstu Isa-judaizam odnosa.

On nije to ostavio samo kao čistu tvrdnju, nego su napravljeni argumenti koji se odnose na tu tvrdnju i napravljeni su tako jasno i razumnjivo da je to postalo pitanje čistog razuma, i nije zahtijevalo druge jake argumente u korist ove tvrdnje.

On je rekao da se uvijek dešava na ovakav način. Ni jedna osoba čiji je znak ponovno predskazan nikada nije ponovno došla. On je rekao pogledajte u historiju tvrdnji koje su nađene u skoro svim religijama da neko ko je rođen stotinama godina ranije, da će ponovno doći, kao Ilijas a.s. koji je trebao doći prije Isa a.s. On je rekao to, da ako zbog argumenata mi prihvatimo sve priče uzdignuća kao ispravne širom svijeta, onda kako prihvatiti jedini argument u historiji čovječanstva kada ista osoba koja je predskazana da će se ponovno pojaviti ustvari se pojavila u osobi ili čak se tvrdi da se pojavila u osobi, ne tjelesno.

Isa a.s. je tvrdio da je Ilijas došao ponovno ali to nije bilo tjelesno. Bio je to Ivan Baptist (Jahja a.s.) onaj na koga je on mislio. Stoga njegov dolazak prema Isa a.s. je ustvari dolazak Iliasa a.s.

Na isti način osnivač Ahmadija zajednice tvrdi da je njegov dolazak ponovni dolazak Isa a.s., i on će raditi na isti način u istom stilu kao Isa a.s. što je radio u judaizmu. Sada kratki primjer, jer bi drugačije odgovor na ovo pitanje mogao duže potrajati.

Glavno pitanje je šta je Isa a.s. radio? On je promijenio stav teškog nemilosrdnog ponašanja osvete u ponašanje opraštanja kakav je duh kršćanstva danas. Dakle ovo je ono što je on uradio u islamu. On je rekao da se islam nikada nije širio mačem ili na bilo koji način prisile na putu pozivanja ljudi da se približe Bogu.

Uvijek je to bio odbrambeni rat koji je dozvoljen u islamu, ali nikada rat iscrpljivanja koji koristi silu da bi promijenio ideje svijeta. To se jedino može postići kroz žrtvu, ustrajnost, kroz ljubav.

Znači tako je Isa a.s.ponovno rođen, zar nije? I to je razlog zašto je on kažnjen i njegova zajednica i dalje se kažnjava i vi čitate toliko u arapskom svijetu u novinama i slično, da Ahmadije ne vjeruju u džihad, sveti rat.

Naravno mi vjerujemo u sveti rat ali ne u nečasni rat. Rat u ime svetosti u kojem se prolijeva krv ljudi,samo radi dobra prihvatanja islama je najnečasniji rat koji se može voditi i najgluplja stvar koja se može desiti ljudima.

To je bilo ono protiv čega je bio osnivač Ahmadija zajednice, Obećani Mesija,protiv čega je vodio rat isto kao i Isa a.s., zbog toga preživljavajući patnju. Dakle, ovo je samo jedan primjer, ali rekao sam već to je radi ograničenosti vremena.

Izvor: The Review of Religions-maj/juni 1997.godine.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp