U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Put

Pitanje: Islamsko učenje je da je Isa a.s bio Božiji poslanik i vi kao muslimani vjerujete da poslanici uvijek govore istinu, i sada je pitanje što je Isa a.s. rekao: „Ja sam jedini put do Boga“, zar to nije suprotno, da kada je on bio poslanik i govorio je istinu a nije rekao i drugi poslanici su bili putevi i mostovi, pa kako on može biti jedini put?

Hazreti Mirza Tahir Ahmad: Vi ste u pravu da je Isa a.s. bio Božiji poslanik i on je također bio istinit. Nema suprotnosti u istini. Niti je bilo ikakvih suprotnosti u Isa a.s. Ali postoje suprotnosti među onima koji tumače stvari pogrešno. Kažem da se u potpunosti slažem da je Isa a.s bio poslanik Božji kao i osoba koja je govorila istinu i nikad nema suprotnosti u istini.

Tako da on nije mogao imati suprotnosti u samom sebi ili suprotnosti istine kao takve. Ali postoje ljudi koji ne govore istinu, koji je narušavaju, tako da oni tumače istinu od mene i čine je kontradiktornom. To se desilo u svakoj drugoj knjizi. Čak i da postoje muslimani koji proizilaze iz Časnog Kur'ana iz istih ajeta sa dva potpuno suprotna značenja. To ne pokazuje da Časni Kur'an ima bilo kakvu suprotnost u sebi, ali ljudi imaju suprotnosti u sebi.

Dakle, značenje ovoga je u potpunosti pogrešno razumijevano od strane današnjih kršćana, bar kako ja to shvatam. Mi vjerujemo i mi možemo dokazati da bilo gdje je Božiji poslanik došao sa porukom rekao je isto narodu kome je poslat; u to vrijeme on je bio jedini put ljudima kojima je on bio jedini put;ali njegovo poslanstvo nije bilo prošireno van ovog perioda.

Poslanik Kine pojavljivao bi se kineskom narodu u određena doba govoreći im da je on njihov put,Konfučije. Tao, znači pravi put, put istine. Tako Tao je također put i Časni Kur'an govori o siratulmustakim, pravom putu, zatim Časni Poslanik s.a.v.s. je spomenut kao most između Boga i čovječanstva, Vaseelah.

Dakle, svaki poslanik je govorio istu stvar. Nema suprotnosti. Ali poruka će biti primjenjiva u skladu sveličinom ljudi kojima je poslanik poslan i prema vremenskom okviru o kojem on govori. Čitajte više u djelu Isa a.s. ponizni Božiji poslanik.

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp